Beursdagboek Trader Guy 14 mei 2009, 22:10

...

WEINIIG ACTIE

14 mei 2009, 22:10 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een saaie beurs­dag met een klein beet­je her­s­tel voor de indices op Wall Street, zow­el de Dow als de Nas­daq win­nen wat na de ver­liezen van de afgelopen dagen … Dat kan, we zit­ten in de cor­rec­tiefase van een sterke markt waar­door de druk omlaag niet al teveel kracht ver­toont … Wel is het zo dat er nog wat meer vanaf moet kun­nen de komende dagen want graag zie ik de Dow tot de 8000~8100 pnt terug­vallen … Daar­na zien we verder … De JPY verzwakt wel wat van­daag, de Olie wint ook weer iets … De posi­ties dan, we hebben een en ander al lopen … U kunt nog aan­hak­en als nieuw lid natu­urlijk, schri­jf u in via deze link … Pret­tige nacht …


...

CONSOLIDATIE

14 mei 2009, 18:18 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)


Echt veel wijz­er wor­den we er niet van van­daag, wat dal­ing bij de AEX maar beperkt, de vraag is nu komt er meer? Of niet? Wall Street her­pakt zich wel wat, maar ook daar met kleine pro­por­ties … Straks meer …


...

RICHTING TARGETS

14 mei 2009, 12:34 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de beurs bli­jft wat zoeken maar wil toch de min zone opzoeken, de 247 bli­jft eerste hou­vast voor de AEX en de 4650 voor de DAX maar er zit meer in het vat denk ik … De 5 tot 8% die ik eraf verwacht is nog niet bereikt, bij som­mige indices schi­et het wel aardig op maar die zijn ook verder door geschoten naar omhoog zoals de DAX en de Nas­daq … De SP future staat lager in ieder geval, er komen nog wat cijfers lat­er maar in feite maakt dat niet zoveel uit … Voor­lop­ig is het duidelijk dat er een top staat, nu zoeken naar een hou­vast om de vol­gende fase te starten … De JPY waar ik het over heb steeds zien we verder ver­sterken, dat helpt de dal­ing wel … De Olie zakt ook verder, nog een teken en het Goud bli­jft liggen … De posi­ties lopen naar wens, alles ger­aakt in de plus nu, we hebben tijd en rust nog … Niet leden kun­nen straks weer mee want er komt een cash­mo­ment aan … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

BEWEGING

14 mei 2009, 10:02 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


er is genoeg beweg­ing te merken op de mark­ten van­mor­gen, het begon nog vrij rustig maar we zien na 1 uur han­del alle hoeken van de kamer zo lijkt het … Logisch, we zijn nog niet waar we moeten zijn, dus tot aan dat punt komt er vol­doende beweg­ing en dat mag wat mij betre­ft, ik doe zelf niets daarmee omdat ik een doel voor ogen heb dat nog een beet­je lager wacht … Wel is de 247 getest en dat is toch een opval­lend feit natu­urlijk … De val­u­ta­markt doet weinig, de Olie staat wat lager en het Goud bli­jft boven die 900 USD liggen … De posi­ties doen het nu goed, we wacht­en op ons nieuwe cash­mo­ment … Niet leden kun­nen dan aan­hak­en, nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

WAKEUP CALL

14 mei 2009, 08:29 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een hele goeie mor­gen, den er aan om ook eens ons druk bezochte FORUM te bezoeken, veel beleg­gers ont­moeten elka­ar daar dagelijks … De markt, gis­teren rode cijfers, Azië rode cijfers maar de SP future zoekt naar de plus­re­gio­nen .… De AEX voor­beurs wat lager, de DAX vlak … Veel koers­druk zie ik van­mor­gen dus nog niet maar over de gehele lijn ofwel het ver­loop van de week natu­urlijk wel … Een tussendoort­je met een klein plus­je mag wat mij betre­ft, het hoort erbij in een sterke markt die 5 tot 8% moet cor­rigeren … Dus, we kun­nen voor­lop­ig rustig bli­jven wacht­en op de tar­gets om dan nieuwe plan­nen te open­baren … De val­u­ta­markt zoekt ook nog van­mor­gen maar gis­teren kreeg de JPY wel een behoor­lijke uptick … De Olie zakt verder, het Goud bli­jft sterk … De posi­ties doen het nu goed, we wacht­en op ons nieuwe cash­mo­ment … Niet leden kun­nen dan aan­hak­en, nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.