Beursdagboek Trader Guy 15 mei 2009, 22:15

...

WALL STREET LAGER

15 mei 2009, 22:15 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de koersen zakken op Wall Street, niet al teveel maar toch min­nen op de bor­den vanavond … Niet alleen de indices, ook de val­u­ta­markt liet volop beweg­ing zien met de JPY die tov de EURO en de USD veel sterk­er werd … Kor­tom, alles bij elka­ar genomen zouden de beurzen vol­gende week verder omlaag kun­nen … Mor­gen een uit­ge­brei­der ver­slag … Pret­tige nacht …


...

DALING MAAR AEX OMHOOG

15 mei 2009, 17:50 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de AEX sluit dan wel posi­tief met zelfs bij­na 4 pnt winst, we zien dat zek­er niet terug elders want de DAX ver­li­est net als Wall Street op moment van schri­jven … Maar ook daar zijn de ver­schuivin­gen maar min­i­maal, het lijkt erop dat er nog een con­sol­i­datiedag komt waar­door we tot maandag moeten wacht­en om een ver­volg te kri­j­gen op de dal­ing … Het was op zich een saaie beurs­dag, niet veel actie met zoals ik al aan­gaf de AEX in een sterke rol deze keer … Enkele zwaargewicht­en expir­eren sterk dus … Let­ten we op de JPY dan zien we wel dat er meer dal­ing moet mogelijk zijn de komende week … Ik ben benieuwd, de Inter­mar­ket analyse zegt oplet­ten dus … De posi­ties dan, we hebben een en ander al lopen … U kunt nog aan­hak­en als nieuw lid natu­urlijk, schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

DALING OP BEURS

15 mei 2009, 14:39 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


we zien weer een dal­ing van­daag op de beurzen, niet bij de AEX voor­lop­ig maar die vol­gt lat­er wel … Expi­ratiebe­lan­gen zijn het, die 250 zal wel een goed punt zijn merk ik … De SP future staat wat lager, de DAX ver­li­est meer dan een half pro­cent … Let ook op de JPY die nog wat sterk­er wordt en al onder de 130 tov de EURO staat nu … De Olie zien we wat lager, het Goud bli­jft sterk … Samengevat, een per­fecte MIX voor nog wat meer rood op de beurs … De posi­ties dan, we hebben een en ander al lopen … U kunt nog aan­hak­en als nieuw lid natu­urlijk, schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

EVEN ZOEKEN

15 mei 2009, 10:07 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de open­ing was nog redelijk maar al snel zakken de indices terug tot onder de 0‑lijn en de AEX tot daar vlak bij … Ook de SP future zakt mee nu, dat laat ons zien dat de belan­gen voor­lop­ig nog wat omlaag liggen … Ste­un bli­jft voor de AEX de 247 en bij de DAX de 4650~4675 pnt zone … Al kun­nen we vrij snel richt­ing deze niveaus terug zo te zien, de voor­naam­ste rede­nen daar­voor zijn … De JPY bli­jft sterk en kan nog verder oplopen, de cor­rec­tiefase op Wall Street is nog niet klaar want ik bli­jf de Dow in de gat­en houden tot de zone 8000~8100 pnt … Daarom, voorzichtig bli­jven en vooral de tijd even nemen om naar die doe­len toe te werken … De posi­ties dan, we hebben een en ander al lopen … U kunt nog aan­hak­en als nieuw lid natu­urlijk, schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

WAKEUP CALL

15 mei 2009, 08:35 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een wat hogere start in Europa zit er zek­er in nu, niet veel zo te zien maar toch tussen de 0,3 en 0,5% … De SP future staat wat hoger, Azië kende een posi­tieve nacht … Aan de andere kant valt het op dat de JPY weer sterk­er aan het wor­den in waar­door de 130 tov de EURO opnieuw onder druk komt te staan … Alles bij elka­ar zegt de markt mij, er komt nog wat meer press­ing omlaag … De Olie staat rond de 58,5 en het Goud bli­jft hangen ron­dom de 925 USD .… De posi­ties dan, we hebben een en ander al lopen … U kunt nog aan­hak­en als nieuw lid natu­urlijk, schri­jf u in via deze link … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.