Beursdagboek Trader Guy 12 mei 2009, 16:40

...

STIJGING ZET NIET DOOR

12 mei 2009, 16:40 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


vanu­it Kor­trijk waar we natu­urlijk een sessie hebben vanavond … Na de open­ing op Wall Street zien we dat de markt toch aan het inlev­eren is, nog niet drama­tisch maar toch min­nen op de bor­den rond het moment van deze update … Ste­un 252 en 247 voor de AEX, bij de Dow zien we die pas in de buurt van de 8250 en lat­er de bek­ende 8100 pnt … Voor­lop­ig nog een stuk te gaan, en er is tijd genoeg om deze niveaus af te wacht­en … Ook voor de ser­vices natu­urlijk, we zit­ten in de markt, u kunt eventueel nog mee richt­ing onze koers­doe­len … Nog geen lid? … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

ZOEKEN

12 mei 2009, 12:58 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de beurs zoekt naar de verdere dal­ing nu net na de mid­dag de top werd gezet … Als het lukt dan kun­nen we richt­ing de 252 met de AEX, zo niet dan wordt het een dag bli­jven hangen … Veel zal natu­urlijk afhangen van Wall Street, kan men daar een vuist mak­en? Of moet men even terug gri­jpen naar de realiteit waar­door wat lagere koersen in ieder geval voor­lop­ig nodig zijn … In feite draait alles nu toch duidelijk, de JPY wordt weer iets sterk­er, de tech­nolo­gie futures zakken net als de SP future en indices die op mooie plussen ston­den na de slechte start komen weer naar bene­den toe … Erg druk maak ik me niet, tar­gets bli­jven 5 tot 8% vanaf de top­pen, tot dan maak ik me absolu­ut niet druk … De Olie is wel nog sterk trouwens, we zien bij­na de 60 USD … De posi­ties, we hebben nog die dal­ing die ik verwacht nodig om in het groen te komen maar gezien ik 5 tot 8% verwacht is er niets aan de hand … U kunt als nieuw lid ook nog mee natu­urlijk … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

VEERKRACHT ENORM

12 mei 2009, 10:24 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de veerkracht toont zich weer, niet voor het eerst natu­urlijk en daarom bli­jf ik erop hameren niet met vuur te spe­len in deze markt … Wat doen, ja maar met over­weg­ing .. Van­daar dat lukraak posi­ties uitkiezen niet kan, gewoon lage hef­bomen nemen en tijd vol­doende vast zetten … De 5 tot 8% zou er moeten komen eerst en de markt bewi­jst nu al dat we nog pow­er over hebben voor meer sti­jging … Al ben ik wel benieuwd tot waar natu­urlijk, The Wall Of Fear bek­lim­men is iets wat maar weini­gen begri­jpen, toch kiest de beurs daar telkens voor … Doem tar­gets, daar hou ik niet van, vecht­en tegen de markt en hopen op totale verni­etig­ing werkt toch niet, niet nu, niet vol­gend jaar ik geloof daar niet in … Wel even die stap mak­en, dan terug naar boven denk ik om ergens in de zomer een lan­gere top neer te zetten .… Let ook op de JPY weer, na gis­teren fors op te lopen nu weer terug … Ook de Olie wint opnieuw … Daar moeten we het NU mee doen, maar nu is geen garantie voor mor­gen natu­urlijk … Dat zal de markt wel bepalen, niet ik, u of een­der wie … De posi­ties, we hebben nog die dal­ing die ik verwacht nodig om in het groen te komen maar gezien ik 5 tot 8% verwacht is er niets aan de hand … U kunt als nieuw lid ook nog mee natu­urlijk … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

WAKEUP CALL

12 mei 2009, 08:15 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de SP future staat weer wat lager, de futures in Europa zien we o,5 tot 0,75% lager met weer de AEX die wat meer moet incasseren … Azië ver­loor ook maar daar bli­jft de schade al lange tijd beperkt … Stilte voor de storm of de kracht van de markt momenteel? … De tijd zal ons nog veel moeten leren want dat de sti­jgin­gen op de beurs voor­lop­ig gedra­gen wor­den door een hele hoop hoop lijkt me duidelijk … Nu is het de taak om deze hoop waarheid te lat­en wor­den, maar beurzen zijn iro­nisch en trekken zich ner­gens wat van aan … Ik heb al vak­er aangegeven dat men de oude tools nu niet meer kan gebruiken op dezelfde manier als eerder, nieuwe mark­ten vra­gen om een nieuwe benader­ing wat ik ook zo goed mogelijk probeer te doen … Van­daar, de beurs moet zijn weg zelf zien te vin­den en aangezien we een behoor­lijke hap lucht hebben genomen kan er nu wat stoom wor­den afge­blazen … De beurs doet dat dan ook zo te zien, ik bli­jf bij mijn 5 tot 8% dal­ing, daar­na moeten we de zak­en zek­er opnieuw eval­ueren … En niet zomaar denken, we moeten naar veel lagere niveaus … Dat zal de markt wel bepalen, niet ik, u of een­der wie … De posi­ties lopen weer goed nu, we hebben nog iets dal­ing nodig om in het groen te komen maar gezien ik 5 tot 8% verwacht is er niets aan de hand … U kunt als nieuw lid ook nog mee natu­urlijk … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.