Beursdagboek Trader Guy 6 mei 2009, 22:14

...

EN UP AGAIN

6 mei 2009, 22:14 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


waar halen we die enorme kracht toch van­daag, ik wist wel dat we hier zouden ger­ak­en maar mijn tijdli­jn komt weer in gevaar nu … Te snel omlaag en nu te snel omhoog … Waar zal dat toe lei­den of lij­den … Wat te snel gaat is vaak niet goed, dus het wordt hier toch echt even oplet­ten nu … Maar, het zijn de banken nu die vliegen, Gold­man alweer 140 USD op de bor­den, ook JP Mor­gan met een ste­vige sti­jging en dat net voor die STRESS TEST … Vri­jdag, dat kan wel eens een vreemd dag­je wor­den, er komt die dag nogal wat langs en we staan dicht bij de top … We zijn en bli­jven benieuwd … Via de ser­vices hebben we enkele posi­ties opgenomen net als gis­teren, u kunt nog mee … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Pret­tige nacht …


...

WALL STREET HOGER

6 mei 2009, 20:20 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


het bli­jft sterk alle­maal op Wall Street, niet veel schade daar na van­mor­gen vroeg slecht te zijn begonnen … De 8500 voor de Dow en de 915 voor de SP 500 komen weer in beeld, dus nu kijken wat er daar alle­maal zal gebeuren … Een cor­rec­tie komt eraan, kort maar krachtig denk ik … Dan weer omhoog uit­er­aard want wie nu de kracht van deze markt nog onder­schat zal even goed in de spiegel moeten kijken … De JPY wordt wel sterk­er nu, de Olie sti­jgt behoor­lijk .… Via de ser­vices hebben we enkele posi­ties opgenomen net als gis­teren, u kunt nog mee … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Daar­naast is er nog vol­gende week dins­dag de laat­ste uit de reeks ROAD­SHOWS in Kor­trijk … We hebben de zaal wat kun­nen ver­groten naar 200 waar­door we wat plekken kun­nen toevoe­gen … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … Tot straks .…


...

NIEUWE RAKET

6 mei 2009, 15:35 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


en hop, weer een nieuwe raket omhoog op Wall Street, ofwel daar zor­gen de voor­lop­ige cijfers voor (werkgele­gen­heid) … En nu? Tot waar? … Mijn hoog­ste richt­punt, de 8500 of daar rond staat er, de vraag is nu of we doorzetten of niet … Logisch zou men dat niet moeten doen maar we weten hoe het daar loopt, als men gek is kan het alleen maar gekker wor­den … Daarom heb ik momenteel zoveel moeite met de tijdli­jn … Van­mor­gen nog ‑10 pnt op de SP future, nu +10 net even … De Nas­daq kri­jgt het trouwens wel wat lastiger nu, dus daar kan er een sig­naal van­daan komen natu­urlijk … We zien wel … Voor­lop­ig kies ik een kant, de leden weten meer en we hebben posi­ties opgenomen net en gis­teren … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Daar­naast is er nog vol­gende week dins­dag de laat­ste uit de reeks ROAD­SHOWS in Kor­trijk … We hebben de zaal wat kun­nen ver­groten naar 200 waar­door we wat plekken kun­nen toevoe­gen … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … Tot straks .…


...

IK RUIK EEN DALING

6 mei 2009, 13:05 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de vraag is alti­jd hoe lang het zal duren voor men even van die top weg wil, natu­urlijk zit­ten de grote jon­gens er nu niet op te wacht­en maar aan de andere kant weten ze maar al te goed dat ze EXTRA volk nodig zullen hebben om de trein verder te doen den­deren … Wel, nu is het moment daar om dat te doen denk ik want er wor­den bepaalde lij­nen aanger­aakt die daarom vra­gen … Het hoeft zoals ik al aan­gaf niet veel te zijn maar enkele pro­cen­ten dal­ing (3 tot 6% al) zou welkom zijn, en ik denk dat het wel zal komen op vrij korte ter­mi­jn .… Een indi­catie die erbij helpt is de JPY die wat sterk­er aan het wor­den is nu … De Olie bli­jft in de buurt van de 54 USD, denk aan de voor­raden van­mid­dag om 16:30 … Ook het Goud doet het redelijk maar dat komt ook deels door de wat lagere USD … Dan de ser­vices Tur­bo 10, Tur­bo 25 en Brons … We zit­ten al in de markt met enkele posi­ties … U kunt natu­urlijk ook mee­doen, daar­voor kunt u zich inschri­jven … Schri­jf in via deze link … Daar­naast is er nog vol­gende week dins­dag de laat­ste uit de reeks ROAD­SHOWS in Kor­trijk … We hebben de zaal wat kun­nen ver­groten naar 200 waar­door we wat plekken kun­nen toevoe­gen … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … Tot straks .…


...

ZOEKEN

6 mei 2009, 10:08 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de markt zoekt naar een richt­ing na open­ing, veel zie ik niet gebeuren maar de AEX staat wel weer in de plus op dit moment wat nog­maals de kracht van de index toont … Het bli­jft heel erg moeil­ijk om het punt te bepalen waar de belan­gen voor een tijdelijke cor­rec­tie liggen momenteel maar vol­gens mijn berekenin­gen op Inter­mar­ket gebied moet dat niet al te ver zijn … Bijvoor­beeld de JPY die wat sterk­er aan het wor­den is … Ik ben benieuwd wat de rest van de dag nog zal bren­gen … We zit­ten al in de markt met enkele posi­ties … U kunt natu­urlijk ook mee­doen, daar­voor kunt u zich inschri­jven … Schri­jf in via deze link … Daar­naast is er nog vol­gende week dins­dag de laat­ste uit de reeks ROAD­SHOWS in Kor­trijk … We hebben de zaal wat kun­nen ver­groten naar 200 waar­door we wat plekken kun­nen toevoe­gen … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … Tot straks .…


...

WAKEUP CALL

6 mei 2009, 08:42 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de SP future draaide deze nacht naar de rode cijfers met nu weer een stand onder de 900 pnt … Europa vangt het voor­lop­ig nog op zo te zien, alles staat in de min maar amper … Toch oplet­ten hier, wat er ook gaande is, er zit een cor­rec­tie in tot de 8100 pnt voor de Dow Jones en de 860~865 pnt voor de SP 500 … Van­daar, geen rede­nen tot onrust want ik hou vast aan mijn uitein­delijke doe­len … Alleen zijn tussen­ti­jdse cor­rec­ties gewoon nodig natu­urlijk … De kans is groot dat we er nu een te pakken hebben en we zit­ten mogelijk goed in de markt met onze posi­ties … U kunt natu­urlijk ook mee­doen, daar­voor kunt u zich inschri­jven … Schri­jf in via deze link … Daar­naast is er nog vol­gende week dins­dag de laat­ste uit de reeks ROAD­SHOWS in Kor­trijk … We hebben de zaal wat kun­nen ver­groten naar 200 waar­door we wat plekken kun­nen toevoe­gen … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … Tot straks .…

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.