Beursdagboek Trader Guy 5 mei 2009, 22:07

...

EN ROOD OP SLOT

5 mei 2009, 22:07 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


maar zeer beperkt, er staat een kleine min op de bor­den vanavond na toch een lange reeks met plussen in deze sterke markt … Toch ga ik er vanu­it dat we een stap­je omlaag kun­nen, nog­maals het zal met de nodi­ge moeite gaan denk ik … De SP future dan maar in de gat­en houden mor­gen­vroeg als we hier in Europa weer gaan begin­nen … Posi­ties, die kan men nog kopen … Wilt u mee? Schri­jf u in via deze link … Dan vol­gende week naar Kor­trijk voor de laat­ste in de reeks van 8 ROAD­SHOWS … We hebben de zaal wat kun­nen ver­groten naar 200 waar­door we wat plekken kun­nen toevoe­gen, dus de kans om de laat­ste mensen toe te lat­en … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … Pret­tige nacht …


...

DALING OP KOMST?

5 mei 2009, 20:50 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de markt kri­jgt het wel lastig maar de dal­ing komt maar langza­am op gang … Ik ga uit van een terug­val richt­ing de 8100 pnt voor de Dow Jones maar nog­maals, de veerkracht van deze beurs is en bli­jft enorm … Dus, het zal snel zoeken zijn naar een nieuwe entry LONG lat­er deze week of begin vol­gende week … De cor­rec­tie die ik verwacht lijkt me niet meer dan nor­maal, zek­er na de enorme ral­ly die her en der al meer dan 35% bedraagd … Daarom, tot 4 a 5% eraf mag best en is zek­er gezond voor het verdere ver­loop … Dan vol­gende week naar Kor­trijk voor de laat­ste in de reeks van 8 ROAD­SHOWS … We hebben de zaal wat kun­nen ver­groten naar 200 waar­door we wat plekken kun­nen toevoe­gen, dus de kans om de laat­ste mensen toe te lat­en … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … Tot straks …


...

WE GAAN NAAR KORTRIJK

5 mei 2009, 15:55 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


landgenoten, want ik ben natu­urlijk Belg van geboorte … Vol­gende week naar Kor­trijk voor de laat­ste in de reeks van 8 … We hebben de zaal wat kun­nen ver­groten naar 200 waar­door we wat plekken kun­nen toevoe­gen, dus de kans om de laat­ste mensen toe te lat­en … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … Dan natu­urlijk de beurs, beet­je links en een beet­je recht­som … Maar, de nadruk bli­jft naar bene­den toe liggen nu, de TOP staat er mogelijk voor een paar dagen … Kijk naar de SP 500 die van 666 (bodem 6 maart) tot 905 (nu van­daag aanger­aakt) opliep … Dat zijn 239 pnt in 2 maand tijd … Dat is ook 37% sti­jging in 2 maand … De trend is dus ste­vig omhoog maar er mag wel een pluk­je vanaf nu denk ik, anders wordt er teveel lucht in de markt gezo­gen en dat moet nu ook weer niet … Een goeie 4 tot 5% eraf is wel meer dan genoeg, dus lat­en we er maar mee begin­nen … En, voor de Bel­gen, ik zie u graag in Kor­trijk, u bent welkom, ik zal het over de beurs hebben, en over veel meer … Wilt u nog erbij zijn? … Schri­jf u hier nog snel in hier­voor… Tot dan …


...

CONSOLIDATIEFASE??

5 mei 2009, 14:04 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een drukke dag hier, rege­len en nog eens rege­len want om het US Mar­kets beheer uit de grond te stam­p­en heb je het een en ander nodig natu­urlijk … Gelukkig zit­ten we op het juiste spoor, alles komt wel in orde … De markt dan, de veerkracht, u weet het al want die is er en die zal zek­er nog bli­jven … De beurs hangt aan het elastiek zoals we dat zo mooi uit kun­nen drukken … Er is wat tijd nodig natu­urlijk, we kun­nen ook niet in 1 ruk naar de 300 pnt maar stap voor stap … Ook al zijn het grote stap­pen die we nu mak­en … De beurzen staan op winst voor 2009, ook dat komt erbij want wie had dat verwacht pak­weg enkele weken gele­den? … Zo merkt u, we lev­en in een BULL markt zolang de S&P 500 boven de 780 pnt weet te bli­jven … Een krachtige beurs dus … De neven­fac­toren dan, we merken dat de Olie wat lager staat en de val­u­ta­markt weinig laat zien … Voor de ser­vices hebben we al wat kun­nen onderne­men, u kunt ook nog mee natu­urlijk .. Schri­jf u in via deze link … Tot straks .…


...

AEX NOG STERK

5 mei 2009, 10:46 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de AEX weet er nog een plus­je uit te slepen, vrij logisch natu­urlijk want we zijn nog lang niet waar we moeten zijn, alleen gaat alles niet in 1 keer … Er wacht­en nu veel instap­pers op wat lagere niveau‘s en die moeten we ophalen … Als er een cor­rec­tie komt dan zal het tot MAX 238 pnt duren denk ik, niet veel meer want daar liggen nu de belan­gen … Het is ver en niet ver tegelijk dit, we kun­nen daar snel naar­toe als het een beet­je meez­it maar reken erop, het zal een instap­per voor LONG wor­den denk ik, ofwel neem ik aan … Van­daag heb ik al een plan­net­je gemaakt daar­voor, de leden weten de ins and outs al natu­urlijk … U kunt nog mee als nieuw lid … Schri­jf u in via deze link … Dan nog de Olie, we staan rond de 54 USD nu, sterk maar ik zie de 52 nog als mogelijke ste­un … De val­u­ta­markt moet wat terug nu, ofwel de JPY wordt iets sterk­er … Tot straks …


...

WAKEUP CALL

5 mei 2009, 08:08 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)


een open­ing die niet veel soeps is tot nog toe, wat plussen in Europa door de ste­vige sti­jging op Wall Street gis­teren en een kleine min bij de SP future … Denk eraan dat vri­jwel alle beurzen boven hun start­punt van dit jaar staan nu, dat was hoe dan ook een belan­grijk richt­punt, dat kan een reden zijn om even op adem te komen denk ik … Maar, wan­neer moeten we hier iets mee doen is de vraag? Nu al? Mor­gen? … De leden kri­j­gen info want de luxe is er dat we 100% CASH zit­ten nu waar­door men makke­lijk kan aan­hak­en … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … De val­u­ta­markt laat ook wat beweg­ing zien nu … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.