Beursdagboek Trader Guy 8 mei 2009, 22:04

...

WAT EEN WEEK

8 mei 2009, 22:04 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


sterk, sterk en nog eens sterk wat de beurs doet nu, vanaf de bodem op Wall Street werd er amper achterom gekeken, de beurs gaat door of beter trekt door … Dat het tijd is voor wat cor­rec­tie weten we, maar of we die ook gaan kri­j­gen moet nog blijken de komende dagen want dit ruikt naar eerdere momenten die ook zo lang hebben gedu­urd … Goed, we zijn dus al een eind onder­weg, dus er moet hier ergens een top wacht­en … Ook naderen we het 200-MA en andere eerdere top­pen … Mor­gen meer erover natu­urlijk in de week­end update … Wat betre­ft de posi­ties die ik heb opgenomen via de ser­vices, u kunt nog steeds mee nu voor wie er wil … We sturen u dan de gegevens door … Schri­jf u in via deze link … tot morgen .…


...

KOP STOTEN

8 mei 2009, 17:49 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de kop­pen wor­den gestoten nu, de hogere regio­nen wor­den bereikt, het lijkt de hoog­ste tijd maar we wor­den op de proef gesteld momenteel … Geen prob­leem want de 5 tot 7% dal­ing komt eraan, dat staat vast in mijn belev­ing … Het duurt alle­maal wat langer maar men zal zich plots bedenken en we kun­nen snel in de SELL mode komen te staan … Toch bli­jft het wacht­en op het sig­naal van de S&P 500 en de Dow Jones, de Nas­daq is er al mee bezig zoals som­mige andere sec­tor-indices … De AEX sluit de week af met zo‘n 20 pnt winst … De DAX deed het ook goed … De val­u­ta­markt toont een zwakkere USD momenteel … De Olie bli­jft sterk liggen … Wat betre­ft de posi­ties die ik heb opgenomen via de ser­vices, u kunt nog steeds mee nu voor wie er wil … We sturen u dan de gegevens door … Schri­jf u in via deze link … Tot straks .…


...

WEER STERKE MARKT

8 mei 2009, 14:15 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de beurs doet het goed van­daag, net als gis­teren trouwens maar nu doet Wall Street ofwel de SP future ook mee natu­urlijk … Men bli­jft stuwen, tot het MAX eruit wordt gehaald en op zich gaan we nog veel hoger natu­urlijk maar ik bli­jf erbij dat mark­ten in deze sit­u­atie of beter deze omstandighe­den ook even wat stoom af moeten blazen … Dat komt nog wel, mijn 5 tot 7% cor­rec­tie hou ik vast, ik twi­jfel er ook amper aan maar dat kan niet zomaar door de met de vingers te knip­pen komen natu­urlijk … Dus wat geduld is hier op zijn plaats, laat die markt maar even doen … Opvallen, we naderen de 200-MA lij­nen snel nu, de Nas­daq is er al … De JPY verzwakt wat, er is weer traf­fic gaande daar … De Olie wint meer dan 1 USD en gaat naar de 58 USD … Het Goud doet het ook redelijk goed … Alleen de T‑BOND USA 30 jr verzwakt nu snel, vreemd dit toch … Wie nog mee wil, dat kan via de ser­vice … We sturen u dan de gegevens door … Schri­jf u in via deze link … De Olie dan, ook hoger van­daag en komt zo dicht bij de 60 USD … Tot straks .…


...

OPENING HOGER

8 mei 2009, 09:31 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


we starten weer wat hoger, rond de 260 pnt voor de AEX en nog ver onder de top voor de DAX die ook hoger van start gaat van­daag … De SP future staat in de plus, de Nas­daq future ook maar min­der … De Nas­daq die een lei­dende rol speelde tij­dens de sti­jging van de beurzen verzwakt behoor­lijk zodat dit een voorteken kan zijn voor de rest … Dus, we hebben tijd en die werkt mee gelukkig … Van­daag nog genoeg actie te verwacht­en op de beurzen, we zijn pas open … De markt is toe aan een cor­rec­tie, die zal er ook komen … Ik bli­jf bij mijn 5 tot 7% … Wie nog mee wil, dat kan via de ser­vice … We sturen u dan de gegevens door … Schri­jf u in via deze link … De Olie dan, ook hoger van­daag en komt zo dicht bij de 60 USD … Tot straks .…


...

WAKEUP CALL

8 mei 2009, 08:18 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)


stresssstest.… die is bek­end nu, gelukkig maar want al dat gedoe eromheen begon me tegen te steken … Een slordi­ge 100 mil­jard is er nodig lees ik tussen de lij­nen door, we kun­nen daar 2 din­gen van zeggen … Een enorm bedrag, als we dat 3 jaar gele­den had­den bek­end gemaakt dan waren de appels zuur .… Als tweede, 100 mil­jard? Das niks, stelt weinig voor en het is in ieder geval min­der dan wat we het afgelopen jaar gewend zijn ger­aakt … Ja mensen, zo gaat dat nu een­maal, men ziet de vele nullen niet meer als bedreig­ing en dat maakt het natu­urlijk des te GEVAAR­LIJK­ER op ter­mi­jn … Nu hoeft dat op de korte ter­mi­jn niet voor prob­le­men te zor­gen hoor, we gaan met de FLOW mee nu, lat­er zal een en ander wel wor­den betaald maar nu even niet .… Trouwens, de grote jon­gens kijken daar niet meer van op, ze bepalen de markt toch zelf, als ze zeggen DOWN dan gaan we met zijn allen en als ze zeggen UP dan moet u mee zijn .… We zijn wat te ver doorgeschoten nu, dus we kun­nen wel even omlaag maar zodra de bellen gaan rinke­len dan moet u weer mee naar boven hoor .… Ik zal het wel op tijd proberen te melden, dus de leden van de ser­vices zit­ten op de eerste rij alti­jd … De posi­ties komen weer op gang, Ik heb al enkele mooie en kan­srijke posi­ties uit­gekozen die u nog op kunt nemen nu … Bent u nog geen lid? Schri­jf u in via deze link .… Pret­tige nacht .…

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.