Beursdagboek Trader Guy 7 mei 2009, 22:12

...

LAGER VANDAAG OP WALL STREET

7 mei 2009, 22:12 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


lager slot met de Nas­daq die nog steeds het meest zakt, zal ook het eerst weer her­stellen natu­urlijk maar het is ook zo dat de rest de Nas­daq vol­gt lat­er, dus ja de Dow, SP 500 en de AEX komen eraan met een dal­ing van 5 tot 7% … Straks de zo ontziene stresstest pub­li­catie maar dat doet niks ter zak­en natu­urlijk … Sell the News ken­nen we maar al te goed, even terug en dan weer de Wall Of Fear op gaan zoeken … Het is nog lang geen zomer, dus die 300+ hoeft er nu nog niet te komen … Wel wat beweg­in­gen op de val­u­ta­markt van­daag, renteza­k­en noe­men we dat … De posi­ties komen weer op gang, Ik heb al enkele mooie en kan­srijke posi­ties uit­gekozen die u nog op kunt nemen mor­gen … Bent u nog geen lid? Schri­jf u in via deze link .… Pret­tige nacht .…


...

DRAAIEN

7 mei 2009, 18:23 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de markt draait nu toch duidelijk maar, niet te vroeg aan de boom schud­den want er kan nog een prikkel komen hoor, dat mag, zit ik niet mee want ik heb mijn doe­len in het visi­er … Alles op zijn tijd, rust bewaren en niet te gretig wor­den … El Tor­ro komt terug en met nog wat meer pow­er dan nu maar dan moeten de dames aan het strand liggen … Dus, eerst even wat volk halen een 5 tot 7% lager gemid­deld bij alle indices … De USD verzwakt wel iets maar de JPY ook, door de rentestap van­daag door de ECB zie je meestal dat de val­u­ta­markt in beweg­ing komt, dus dat is voor van­daag een even­e­ment, mor­gen zien we dat min­der denk ik … De posi­ties komen weer op gang, Ik heb al enkele mooie en kan­srijke posi­ties uit­gekozen die u nog op kunt nemen mor­gen … Bent u nog geen lid? Schri­jf u in via deze link .… tot straks …


...

HET UITERSTE ERUIT PERSEN

7 mei 2009, 14:45 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de rente met een kwart­je terug tot 1% in Europa, er bli­jft nog steeds wat over hier … De druk om de STRESSTEST, die ken­nen we vanavond en natu­urlijk het banen­rap­port mor­gen nog … Genoeg om stof op te doen waaien maar in feite niets wat we niet al weten, er moet veel geld bij nog de komende 2 jaar bij de banken en er ger­ak­en veel banen ver­loren … Ik bli­jf uit­gaan van sell the news mor­gen, dus laat het feest van­daag maar duren, men zit weer volgestopt met pep­beurs gevoe­lens zodat men op zoek gaat naar de kater want vanaf de bodems begin maart gaan we nu al SNELLER omhoog dan vanaf de bodems gemaakt in maart 2003 … Kor­tom, langza­am, dat ken­nen we niet meer … Mor­gen kun­nen de eerste Mas­saraties en Fer­raris weer besteld wor­den op Wall Street want er zijn jon­gens die weer miljoe­nen hebben kun­nen ver­di­enen op de beurzen de afgelopen weken … En zo komt de vraag, is men alles al ver­geten soms? Waarom zo snel? Waarom op zoek naar een nieuw prob­leem? … Wel zal er nie­mand kla­gen hoor over de standen van de beurs, er wordt echt wel een zucht uit­ge­blazen bij de meeste fonds­be­heerders en pen­sioen­fond­sen … Type­r­end, van­mor­gen in de auto hoorde ik voor het eerst weer een robe­co réclame over de AEX en procucten erop … Dus, oplet­ten, de top ruik ik echt nu, voor­lop­ig althans … Ik heb al enkele mooie en kan­srijke posi­ties uit­gekozen die u nog op kunt nemen van­daag en op zijn laatst denk ik mor­gen … Bent u nog geen lid? Schri­jf u in via deze link .… tot straks …


...

EN HOP AEX 260+

7 mei 2009, 09:44 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


dat stond er op de bor­den na open­ing, we wis­ten dat de open­ing goed zou zijn, maar al 260 is veel … Wall Street doet het ook natu­urlijk, dag na dag tot nog toe maar reken erop dat we dicht zit­ten, zeer dicht bij de cor­rec­tie 5 tot 7% … Vertrouwen is er wel, dat lijkt me duidelijk, steeds meer naar­mate de beurs opklimt maar ook aan de andere kan zullen de markt mak­ers gaan denken het is even genoeg geweest … Kor­tom, we gaan hoger maar eerst omlaag nu … We zien wel waar het schip zal stran­den met als inzet de TOP8500 bij de Dow is OK, 260 bij de AEX is OK en 920 bij de SP future is OK in mijn ogen … Natu­urlijk speelt die stresstest een rol, maar ik zie dat niet als een richt­punt, veel is al bek­end dus sell the news is ook een optie natu­urlijk … Verder, de val­u­ta­markt doet weinig … De Olie bli­jft sterk … Ik heb al enkele mooie en kan­srijke posi­ties uit­gekozen die u nog op kunt nemen van­daag en op zijn laatst denk ik mor­gen … Bent u nog geen lid? Schri­jf u in via deze link .… tot straks …


...

WAKEUP CALL

7 mei 2009, 08:32 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


van­daag de TOP? Zou heel goed kun­nen beste mensen, denk aan de ironie van de mark­ten momenteel, ik voel dat men eerder bang is voor nog hogere koersen dan dat men denkt dat de koersen gaan zakken … Dat is een moment waar men zich ern­stige zor­gen over moet mak­en, veel short­ers zijn behoor­lijk wat armer gewor­den en moesten ged­won­gen de hand­doek in de ring gooien … Ik zelf zoek hier naar punt A ofwel de instap die belan­grijk is maar niet het meest belan­grijk … Punt B is dat wel, en dat is wan­neer we er weer uit moeten … Ik komt via een bereken­ing dat de markt 5 tot 7% zal moeten inlev­eren voor de komende ronde omhoog, we zijn nog geen zomer dus we lopen wat te ver voor­ruit nu op de tijdli­jn … Daarom, ik heb enkele mooie en kan­srijke posi­ties uit­gekozen die u nog op kunt nemen van­daag en op zijn laatst denk ik mor­gen … Bent u nog geen lid? Schri­jf u in via deze link .… tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.