Beursdagboek Trader Guy 29 april 2009, 22:11

...

STERKE SESSIE

29 april 2009, 22:11 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een sterke sessie op Wall Street waar we niet op de top sluiten maar wel ruiken aan niveaus waar we al lang niet meer zijn geweest … Jam­mer dat ik denk dat we nog even terug moeten om volk te halen maar het is niet anders, ik bli­jf een beet­je die mening houden en meestal zit mijn gevoel redelijk goed, dus we wacht­en en gaan keurig op onze beurt wacht­en … Mor­gen op KD wel een sessie hier in Ams­ter­dam, op 1 mei niet … En nog­maals, we hebben alle tijd en ruimte … De ser­vices dan, een mooi moment om aan te hak­en, u kunt nog mee met de opgenomen posi­ties … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

EN WEER OMHOOG

29 april 2009, 19:06 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


zoals we merken wor­den dalin­gen voor­lop­ig nog niet toeges­taan, de Dow wint 2% en de rest ook … Europa ziet er ook sterk uit, de DAX met 2% en de AEX die werd afgeremd door Mit­tal wint 1,4% … Wel naderen we bek­ende gren­zen maar of daar naar wordt gekeken weet ik nog niet, nor­maal wel alleen is de BULL weer wat sterk­er gewor­den … Gaan we nog even 3 tot 4% terug? Of niet? Ik denk het wel, maar het moet wel eens snel op gang komen, zo niet dan kan er een uit­braak komen nu al … Ik bli­jf het met alle aan­dacht vol­gen, en dat met de weten­schap dat de beurzen nog veel hoger kun­nen de komende weken — maan­den … De ser­vices dan, een mooi moment om aan te hak­en, u kunt nog mee met de opgenomen posi­ties … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

ZWAKKER?

29 april 2009, 14:40 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


na de cijfers over de groei van Q1 in de VS zien we wat twi­jfel ontstaan, maar de markt trekt er zich niet zoveel van aan zoals we kun­nen merk­ten … De krimp (GDP) komt uit op ‑6,1% wat 1,1% meer is dan waar men op rek­ende … Hoe dan ook, men ging al uit van een slecht cijfer, het is wat slechter … Denken we dan Amerikaans dan zegt men, zo dat is slecht, het kan alleen maar beter … Dat is de reden dat er maar \weinig schrik komt … Voor mij maakt dat niks uit, alles past in het plaat­je, we moeten toch nog een stap­je terug, daar­na weer omhoog … Nu kan dat stap­je wor­den gemaakt, we zullen zien … De AEX staat amper 1 punt hoger, Mit­tal ver­li­est 7% … De ser­vices dan, een mooi moment om aan te hak­en, u kunt nog mee met de opgenomen posi­ties … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

BULLS BAAS

29 april 2009, 12:13 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)


hoe dan ook, de BULLS bli­jven de baas en gaan de beurs wel iets lat­en cor­rigeren maar zek­er niet veel … Mogelijk moet ik zelfs mijn doe­len aan­passen bin­nenko­rt want het is nog maar de vraag of de SP future de 815~817 pnt zal terugzien? … Eigen­lijk hoop ik van wel om daar een ware run op gang te bren­gen richt­ing niveaus die veel hoger liggen dan de recente top­pen … Dus, oplet­ten en zek­er niet bli­jven hangen in een visie die uit is momenteel, de beren­visie dus … De vraag is nu, wordt het de omge­keerde wereld van­daag? Dus hogere futures en lagere start? Ik denk het wel, na 15:30 weten we meer … De ser­vices dan, een mooi moment om aan te hak­en, u kunt nog mee met de opgenomen posi­ties … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

OPENING HOGER

29 april 2009, 09:46 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de open­ing is hoger zoals ik al aan­gaf, niet veel maar toch opnieuw het bewi­js van het momen­tum dat richt­ing de zomer sterk­er en sterk­er zal wor­den … Nog­maals, 70% longs en 30% shorts vanaf nu, ofwel pull backs in de opgaande beweg­ing zijn de enige momenten waar men SHORT kan gaan, de beren van welleer die nog steeds geloven in een forse dal­ing zullen een dure pri­js moeten betal­en denk ik … Wel denk ik dat de beurs eerst nu wat lager kan, zelfs 3 tot 4% nog voor we met de vol­gende trein veel hoger gaan … Bli­jf dus alert … De ser­vices dan, een mooi moment om aan te hak­en, u kunt nog mee met de opgenomen posi­ties … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

WAKEUP CALL

29 april 2009, 08:37 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


het was laat gis­teren maar Bra­bant, dank u voor uw gastvri­jheid … Leuke avond en volle bak in Eind­hoven … Dan meteen naar de beurs, de veerkracht is er nog alti­jd en die zal nog lang mee­gaan denk ik … De open­ings indi­catie valt nog mee met de SP future hoger en de AEX met de DAX wat sterk­er, ik ben benieuwd hoe we uit deze omge­keerde wereld gaan ger­ak­en want in tegen­stelling tot de afgelopen dagen staan we nu dus in het groen bij de open­ing … Wall Street dat sterk bli­jft staat ron­dom zijn MAX nu, dus tijdelijk wel te ver­staan .. Met andere woor­den, er moet wat lucht uit … De ser­vices dan, een mooi moment om aan te hak­en, u kunt nog mee met de opgenomen posi­ties … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.