Beursdagboek Trader Guy 27 april 2009, 22:08

...

WALL STREET LAGER

27 april 2009, 22:08 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


dan toch lager maar beperkt hoor want meer dan een zucht was het niet … Het bli­jft alle­maal sterk daar aan de overkant, ook al is men toe aan een adem­pauze die er toch zal komen denk ik … 2 keer 8200 en 2 keer 8100 voor de Dow en de SP die niet weer door die 870 ger­aakt vertelt toch dat er voor de rit naar hogere regio­nen eerst even wat lucht moet wor­den gehapt … Aan de andere kant is er ook nog de JPY zoals ik al aan­gaf, ook uit die hoek sig­nalen voor een terug­val … We zullen zien … Dan nog de ser­vices, men kan nog mee een stuk­je omlaag met enkele uit­ge­zochte posi­ties … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Pret­tige nacht .…


...

DALING WEER TERUG

27 april 2009, 20:19 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


na een wat onbe­gri­jpelijke rebound, kan ook in een sterk­er beurs als waar we nu mee te mak­en hebben, zien we de dal­ing opnieuw op gang komen … We komen zelfs dicht bij de laag­ste SP future stand van van­daag … Als die gebro­ken wordt komt de weg open te liggen tot de 815~817 pnt, en mogelijk deze week al … Zie ook een van mijn belan­gri­jste indi­caties, de EUR-JPY op dit moment, die ver­li­est meer dan 2% … Maar, aan de andere kant wordt ook de USD sterk­er tov de EURO … De USD kan denk ik zelfs nog sterk­er wor­den lat­er dit jaar maar dat vol­gen we wel op de voet … We hebben wat posi­ties open staan, die kan men nog opne­men … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

VEERKRACHT

27 april 2009, 16:58 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de veerkracht bli­jft voor­lop­ig nog, zie de reac­tie van de indices op de open­ing van Wall Street waar alles snel terug naar de plussen oploopt … De Dow Jones staat gewoon weer rond de 8100 pnt op moment van schri­jven … Hoe kan dat? Wel, de veerkracht die er nog alti­jd is en die er zal bli­jven voor­lop­ig … Ik bli­jf erbij dat de markt niet meer dan 2 a 4% lager zal ger­ak­en dan nu, of dat al gaat lukken vraag ik me af na van­mid­dag toen ik die veerkracht weer zag … Dus, het zal een klein beet­je winst of gelijk wor­den denk ik, als ik me nu bedenk was het niet ver­standig om op de standen van­mor­gen al in te stap­pen maar, het was een bewuste keuze en het komt in ieder geval wel nog goed … Tot straks .…


...

WALL STREET OPEN

27 april 2009, 15:57 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)


we ope­nen zoals verwacht lager op Wall Street maar toch neemt de kracht bij vooral de Nas­daq weer toe waar­door nog maar eens duidelijk wordt dat de pow­er onder deze markt bli­jft … Wel bli­jft het oplet­ten voor de cor­rec­tie, van­mor­gen hebben we dat duidelijk kun­nen merken dat er maar weinig hoeft te gebeuren om de beurs een etage lager te zetten … Alleen tot waar kun­nen we die verwacht­en? … De 4400 voor de DAX? De 227~228 voor de AEX? En de Dow die nog niet van plan is die 8000 pnt pri­js te geven, hoe zit het daarmee? … Dat zal denk ik snel duidelijk moeten wor­den omdat anders de grote uit­braak kan plaatsvin­den … Ik denk dat we voor de vol­gende grote move omhoog eerst wat in moeten lev­eren nu … Daarom kansen die we kun­nen gri­jpen, de leden weten meer … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … De Olie zakt behoor­lijk van­daag, de JPY wordt sterk­er tov de EURO en de USD … Tot straks …


...

KRAAK....

27 april 2009, 11:40 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


het kraakt een beet­je maar diverse indi­caties geven nu aan dat er best nog wat vanaf kan … De SP future zakt weer wat verder, de DAX deed nog een poging om boven de 4600 pnt te bli­jven maar heeft daar de nodi­ge moeite mee … Enge­land lijkt nu ook mee te zakken … En, een van de belan­grijk­ste waarne­min­gen, de JPY wordt sterk­er met nu al een koers onder de 127 tov de EURO en onder de 97 tov de USD … De Olie ziet ook behoor­lijk af nu, al 5,5% lager op moment van de update … Kor­tom, ik zie de 228 en mogelijk toch nog de 225 wel als doel voor de AEX … Daar kijken we verder … De leden hebben al wat kun­nen doen van­mor­gen, u kunt ook nog mee uit­er­aard … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

OPENING LAGER

27 april 2009, 09:20 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)


we zien een behoor­lijk lagere open­ing van­mor­gen, win­st­ne­min­gen zo te zien … Kan nog even duren want ik verwacht tot 4% eraf vanaf de top­pen maar het kan ook nog alti­jd tot die zone 223~225 voor de AEX, de 4450 voor de DAX en de 7750 voor de Dow … De SP 500 speelt ook een grote rol natu­urlijk, hier de 815~817 mogelijk .. De SP future laat tot 20 pnt liggen van­mor­gen … De leden weten wat te doen, hebben bericht gekre­gen … Wilt u ook mee? Schri­jf u in via deze link … De JPY wordt snel sterk­er nu … De Olie zakt al meer dan 3% .… Tot straks …


...

MORNING CALL

27 april 2009, 08:00 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


… Toen ik mid­den in de nacht de SP future en Azië bekeek wist ik het al meteen, het zou wel eens een lastige sessie kun­nen wor­den met behoor­lijk wat lagere standen … Alhoewel Japan er zich voor­lop­ig weinig van aan lijkt te trekken want Tokio wint zelfs iets … De futures in Europa duiken ook meteen lager, hier de AEX met 3 pnt eraf en de DAX die met 40 pnt lager open gaat … Niet onbe­lan­grijk, de JPY wordt sterk­er tov de EURO en de USD … De Olie ver­li­est ook fors … Tot straks … 


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.