Beursdagboek Trader Guy 25 mei 2009, 16:03

...

SAAI BEURSVERLOOP

25 mei 2009, 16:03 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


na de mid­ddag is er amper wat gaande op de beurzen, de AEX komt nauwelijks van zijn plek en de andere indices die open zijn lat­en amper wat zien momenteel … De SP future staat iets hoger op moment van deze update, de DAX staat amper onder de nul­li­jn na toch van­mor­gen even serieus te zijn doorgeza­kt … En zo gaat deze dag als een nachtkaars uit, we kun­nen niet wacht­en op weer wat actie, dat zal vanaf mor­gen wel weer komen natu­urlijk … Einde mei bli­jft een rare peri­ode met her en der vri­je dagen tussendoor … De val­u­ta­markt doet niet veel … De Olie moet iets terug van­daag … De posi­ties via de ser­vices dan, we bli­jven het redelijk doen maar er mag nu wel wat beweg­ing in komen, er valt nu niet teveel te ver­di­enen op de beurs, dat komt lat­er wel weer .… Niet leden? U kunt nog instap­pen natu­urlijk … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks .…


...

RUSTIGE SESSIE

25 mei 2009, 13:08 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


weinig actie na de volatiele open­ing … Wall Street dus dicht, een dag zon­der veel belan­gen dus … Zo meteen ben ik live op CNBC om 13:30 ongeveer … Tot straks …


...

DRUK OP KOERSEN

25 mei 2009, 10:08 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


na een redelijke open­ing zien we alles toch wegza­kken nu, de SP future van de plus naar de min regio­nen … De AEX vol­gt, al onder de 260 nu en duidelijk, ook de DAX zakt snel terug en staat al meer dan 100 pnt onder zijn hoog­ste punt net na de open­ing … Een sig­naal dat we bezig zijn met die 8 tot 12% cor­rec­tie waar ik het over heb, u weet wel, een LEV­EL 3 cor­rec­tie … Wall Street dat dicht bli­jft van­daag zal tot mor­gen moeten wacht­en om te rea­geren, wel zijn die futures nu toch belan­grijk als indi­catie … Ste­un voor de AEX pas rond de 247 en voor de DAX rond de 4750 pnt, er ligt nogal wat ruimte naar bene­den toe nu … De Olie staat wat lager, de JPY wordt wat sterk­er nu … Verder zien we de posi­ties die we hebben oplopen, we koersen richt­ing de plus regio­nen … Wie nog geen lid is kan mee­doen natu­urlijk, goeie infor­matie en vooral sig­nalen die ik ver­zorg … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

WAKEUP CALL

25 mei 2009, 08:50 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een lege dag van­daag zon­der de Engelse Beurs en zon­der Wall Street vooral door Memo­r­i­al Day … Maar de SP future loopt wel mee natu­urlijk en daar kun­nen we vanaf lezen hoe de stem­ming is voor van­daag … Vri­jdag nog wat lager, nu een klein her­s­tel zo te zien, ook de DAX en AEX future begin­nen met vri­jwel geen veran­der­ing … De 260 voor de AEX en de 4900 voor de DAX bli­jven staan voor­lop­ig … Dan kijken we natu­urlijk meteen naar de val­u­ta, de JPY bli­jft verzwakken ofwel de EURO bli­jft dus sterk op de val­u­ta­mark­ten … De Olie zien we wat lager net als het Goud … We wacht­en de open­ing af, ik kom dan terug met een update … De ser­vices, u kunt nog mee met de posi­ties die open staan … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.