Beursdagboek Trader Guy 29 mei 2009, 22:50

...

WALL STREET OMHOOG

29 mei 2009, 22:50 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)


men ziet het nog alti­jd goed zit­ten op Wall Street, weer de 8500 op de bor­den voor de Dow … De USD verzwakt behoor­lijk nu, zou de ver­ruim­ing dan toch voor een verzwakkende­si­t­u­atie zor­gen? Mor­gen in de week­endup­date meer „,


...

WINST INLEVEREN

29 mei 2009, 16:08 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de win­sten smelten weg na de open­ing met nu een klein ver­lies op de AEX en de DAX … Ook Wall Street met wat inlev­eren … We bli­jven nog in een soort afwach­t­ende houd­ing … Tot later …


...

NIET VEEL NIEUWS

29 mei 2009, 12:30 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


soms zijn beurs­da­gen wat saai, in zo‘n peri­ode lev­en we nu dus … Er is wel beweg­ing maar het is Run­ning and Stand Still … Wacht­en op Wall Street dus, wat zal er daar gebeuren nu de USD het opnieuw lastig kri­jgt … Trouwens, het valt op dat de val­u­ta­markt wel behoor­lijk wat beweg­ing laat zien … De Olie gaat ook door, nu al 66 USD op moment van de update … En het Goud, op een frac­tie van de 1000 USD … Dus, de USD dal­ing zorgt daar voor een sti­jging … De ser­vices dan, de posi­ties kan men nog steeds opne­men als nieuw lid … Er loopt een nieuwe aan­bied­ing tot 1 okto­ber nu met kort­ing … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks .…


...

START HOGER

29 mei 2009, 10:20 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


zoals verwacht zien we de beurs oplopen meteen bij de open­ing onder lei­d­ing van de SP future natu­urlijk … De win­sten liggen op moment van de update ron­dom de 1% in Europa dat nog wat in te halen heeft van gis­teren waar er met een min werd ges­loten … Voor de AEX, weer­stand in de buurt van de 264~265 pnt, bij de DAX de bek­ende 5000 pnt grens aan de bovenkant … Bij de Dow ligt de lat rond de 8500~8600 pnt waar we opnieuw dichter bij zijn gekomen … Dus weer op zoek naar de top­pen zoals het er nu naar uitzi­et … De kans op die 8 tot 12% cor­rec­tie bli­jft natu­urlijk, dat als reac­tie op de grote sting­ing van meer dan 35% op vri­jwel alle beurzen … We houden het in de gat­en … Dan de Olie, een come­back? Het Goud stoot door richt­ing de 1000 USD door de USD die verzwakt … De ser­vices dan, de posi­ties kan men nog steeds opne­men als nieuw lid … Er loopt een nieuwe aan­bied­ing tot 1 okto­ber nu met kort­ing … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks .…


...

WAKEUP CALL: HOGERE OPENING

29 mei 2009, 08:36 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een hogere start, dat is duidelijk maar daar­na? … Wall Street liet dat gis­teren al zien ter­wi­jl Azië het over­nam … Het halfvolle glas bli­jft dus, en dat kan nog een tijd duren denk ik … Dan vraagt men zich natu­urlijk af, waarom dan omlaag kijken? Wel, heel sim­pel, de cor­rec­tie is nog niet geweest op de grote sti­jging van meer dan 35% vanaf de bodems … Die moet naar mijn mening eerst afgerond wor­den … Ver­di­enen in deze markt is en bli­jft lastig, zie de beweg­in­gen maar … 3% erbij, 3% eraf en dat al dagen na elka­ar … Maar vooruit ger­ak­en we niet echt en terug ook niet blijk­baar … Daarom, gewoon in alle rust wacht­en op de visie 8 tot 12% cor­rec­tie nu … De JPY bli­jft zwak, ook van­mor­gen … De Olie zien we rond de 65 USD nu … Ook het Goud stoomt verder op richt­ing de 1000 USD … De ser­vices dan, de posi­ties kan men nog steeds opne­men als nieuw lid … Er loopt een nieuwe aan­bied­ing tot 1 okto­ber nu met kort­ing … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks .…

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.