Beursdagboek Trader Guy 23 mei 2009, 11:11

...

STILSTAND

23 mei 2009, 11:11 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


eerst natu­urlijk de week­wed­stri­jd, vergeet niet mee te doen want u kunt 200 euro win­nen ermee, we zien na zoveel inzendin­gen dan ook het sen­ti­ment voor de komende week … De markt dan, alles bij elka­ar, Wall Street staat stil, wel een poging maar opnieuw mis­lukt om door te breken … De Dow Jones ger­aakt voor de 3e week na elka­ar niet boven de 8600 pnt, een zwak teken is dat en zoals het er nu naar uitzi­et dan moeten we nog een etage lager kun­nen … De eerste zone bli­jft de 8000~8100 pnt, daaron­der komt de bek­ende 7777 weer in beeld en dan kun­nen we de 8 tot 12% cor­rec­tie als afgerond zien … Het­zelfde voor de S&P 500 en de Nas­daq, er kan nog makke­lijk 5% vanaf nu … Dat bli­jven wel de eye­open­ers natu­urlijk, daar moeten we op let­ten en niet op de AEX die veel min­der moest pri­js­geven, op week­ba­sis zien we daar zelfs nog een sti­jging en dat ter­wi­jl ook de EURO sterk­er werd … Oplet­ten dus want er kan een inhaal­slag komen omlaag hier in Europa, we weten dat onze beurzen als ze zakken en het zet door veel meer afzien dan alle andere beurzen … In de gat­en houden dit want ik zou nu toch even huiv­eren met een long posi­tie … Kort samengevat, de weg naar bene­den bli­jft open liggen, de kans op een dal­ing lijkt me nu zo‘n 70% en dat we de tar­gets die ik aangeef kun­nen halen lijkt me ook vrij logisch … Nog­maals de tar­gets, de Dow tot de 7777, de AEX tot de 233~237, de DAX naar de 4500 en de S&P 500 op zijn minst naar de 840 pnt … We zullen zien, ik zet ze alvast neer … De Olie kende ook een sterke week, zelfs meer dan 4 USD erbij … Het Goud loopt ook fors op door de zwakke USD … Weer naar de 1000 USD nu? .… Genoeg verwachtin­gen dus, en we kun­nen daar heel veel mee doen natu­urlijk … Posi­ties opne­men, doen we al lang via Tur­bo 10, Tur­bo 25 en Brons, de leden kri­j­gen dan sig­nalen in bei­de richtin­gen … Nu kiezen we ervoor om wat te ver­di­enen aan de dal­ing, dat gaat wel lukken zo te zien … U kunt die sig­nalen per mail en SMS op uw mobiele tele­foon meteen ook ont­van­gen … Via de link abon­nementen en resul­tat­en kunt u alles eens rustig doorne­men en dan beslis­sen om het ook een keer te proberen … U bent welkom als nieuw lid natu­urlijk … Schri­jf u in via deze link … En dan tot slot nog iets, kent u onze Beurs­BOX ofwel ons pop­u­laire FORUM al? Zo niet, bezoek het snel even en doe ook mee aan de vele dis­cussies over de beurs … Veel mensen leren daar het vak door van gedachte te wis­se­len met mede­be­leg­gers die er ook vaak op te vin­den zijn … Hier klikken om naar het FORUM te gaan … Zo, dat is de update, een goed week­end en tot maandag voor­beurs met de Wake­up Call … Vergeet niet dat Wall Street ivm Memo­r­i­al Day dicht is …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.