Beursdagboek Trader Guy 19 mei 2009, 22:01

...

LAGER IN LAATSTE UUR

19 mei 2009, 22:01 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


er was sti­jging van­daag maar richt­ing het slot of beter tij­dens het laat­ste uur kwa­men er win­st­ne­min­gen op Wall Street … De vraag is nu, staat die er of niet? … De voor­lop­ige top bedoel ik natu­urlijk … We kijken hoe de nacht ver­loopt (Azië natu­urlijk) en dan hoe Europa erop zal rea­geren … Pret­tige nacht …


...

KOP STOTEN

19 mei 2009, 17:35 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de beurs kent een enorm volatiele sessie van­daag, we zien wel een retest van de top­pen hier in Europa ter­wi­jl het op Wall Street wel wat stropt momenteel … Toch deze markt vraagt om een cor­rec­tie van min­i­maal 1 derde deel van de sti­jging … Reken dat maar uit, de meeste beurzen staan tussen de 30 en 40% hoger, dan komen we toch uit op een dal­ing van 8 tot 12% … Hoe kom je daar toch op zullen velen zich afvra­gen? Het is eigen­lijk vrij sim­pel, had de markt die 5 tot 8% keurig afge­maakt en vanaf dat punt ges­taag weer op te lopen, wel dat werd niet toeges­taan, het lijkt erop dat men niet kan wacht­en op het natu­urlijke ver­loop en daarom zal de reken­ing betaalt moeten wor­den wat lat­er … Als men tegen de natu­ur in werkt zal de natu­ur zijn kracht wat duidelijk­er moeten lat­en gelden, en daarom zal de markt die afs­traf­fing van 8 tot 12% moeten geven … Raar maar waar, zo zit dat in elka­ar, er valt niet te spot­ten met deze wet­ten … De markt wil wel naar die hogere niveaus maar zek­er niet in zo‘n korte tijd … Denk daar maar eens goed over na, de tijdli­jn staat weer onder druk dus … De JPY, het­zelfde ver­haal, weinig hin­dernissen voor de beurs is een goed­kop­eren JPY, zodra er weer hin­dernissen komen dan is het over en zal men weer naar de JPY vra­gen waar­door die zal aansterken … Kor­tom, de JPY bli­jft belan­grijk om het ver­loop van de beurs te voor­spellen … De ser­vices dan, u kunt nog mee voor de dal­ing, inschri­jven is wel nodig dan … Schri­jf u in via deze link … Tot straks .…


...

EVEN WAT TERUG

19 mei 2009, 14:19 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


nu de markt zijn top haalde van vorige week zien we wat dal­ing, de Nas­daq future lijkt al in het rood te willen, de SP future wacht nog af maar zakt ook snel … We kijken hoe Wall Street zal starten straks, ik zie nog kansen op rood lat­er van­daag … Straks meer …


...

ZOEKEN NAAR TOP

19 mei 2009, 11:54 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


15 pnt in 24 uur op de AEX, 270 pnt in 24 uur op de DAX, tja dat kan blijk­baar maar ook hoort het erbij … Nadeel, je wordt in de wachtkamer gezet, voordeel is dat met snel met de kop tegen het pla­font stu­it … Maar het belan­grijk­ste is, men is weer bezig de zaak te over­dri­jven in snel­heid en dat in een lege markt waar­door de gevaren weer grot­er wor­den … Of je nu BULL of BEAR bent, deze beurs speelt met ieder, de grillen zijn vaak niet te begri­jpen maar ze zijn er wel natu­urlijk … We wacht­en op Wall Street nu, en we hoeven nu niks te doen … Eigen­lijk hebben we tijd, de Dow staat ruim 2000 boven zijn 6 maart bodem, nu is het 19 mei en de Dow botst weer met de 8600 pnt … Ook de Nas­daq doet weer even mee nu … Let ook op de 200-MA lij­nen natu­urlijk … Zijn wel sec­ondair maar toch … De ser­vices, u kunt nu nog instap­pen … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks .…


...

JOJO OP BEURS

19 mei 2009, 08:27 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


het bli­jft snel gaan alle­maal, gis­teren natu­urlijk een sterke sessie en toch geheel onverwacht, zek­er na de open­ing die nog negatief was … Van­mor­gen zien we EXACT het­zelfde als gis­teren voor­beurs maar nu in het GROEN ipv ROOD … De SP future een half pro­cent hoger, de DAX en de AEX 1% in de plus als we om 08:30 naar de voor­beurs futures kijken .… De open­ing zal dus ron­dom de 260~162 pnt liggen hier voor de AEX, de DAX kan in de buurt van de 4900 pnt starten … Lat­er op de dag maar eens kijken of er meer inz­it, en mogelijk kri­j­gen we zelfs al de TOP te zien van­daag … Er wacht vol­doende weer­stand rond de niveaus waar we nu naar­toe gaan, en om uit te breken zal er denk ik meer nodig zijn dan een hoop­je hoop op beter .… Maar, we ken­nen het, The Wall Of FEAR, niet mee spot­ten want het glas is vak­er half vol dan half leeg, ook al is het in de prak­tijk zelfs hele­maal leeg … We moeten het ermee doen voor­lop­ig, dat is een feit … De posi­ties, die houden we aan, de leden kun­nen nog rustig zit­ten bli­jven .… Niet leden, door de sti­jging van gis­teren kan men nu de posi­ties opne­men … Om de details te verkri­j­gen kunt u lid wor­den … Schri­jf u in via deze link … Van­mor­gen naar Ams­ter­dam voor een opname bij Finance Tele­vi­sion, … Zoomin​.TV … Ik zal het over de markt hebben en ook over de Olie en het Goud … Tot straks .…

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.