Beursdagboek Trader Guy 20 mei 2009, 22:03

...

RED ON THE STREET

20 mei 2009, 22:03 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


het werd dan toch rood, opnieuw een draai richt­ing het slot net als gis­teren … We staan 200 pnt onder het hoog­ste punt van de dag nu met de Dow … Wat zal Europa op Hemel­vaarts­dag doen? Moeil­ijk dat in te schat­ten want de beurzen zit­ten in een soort trance nu … De JPY wordt wel sterk­er, oplet­ten dus … Dan natu­urlijk de ser­vices, en voor de niet leden, U KUNT NOG MEE !! … Schri­jf u in via deze link … Dan kri­jgt u de posi­ties nog door … Mor­gen meer natu­urlijk … Pret­tige nacht …


...

8-BAAN BEURS

20 mei 2009, 17:27 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


en weer die veerkracht want na de mid­dag toch behoor­lijk weg te zakken was er amper 1 uur nodig rond de open­ing van Wall Street om weer hele­maal terug te komen … Toch zie ik wat verzwakkin­gen op Wall Street, kan lat­er op de dag weer in het rood komen maar lat­en we dat nog even afwacht­en … De AEX en de DAX lev­eren een gevecht met weer­standen die enigsinds sec­ondair zijn maar anderz­i­jds wel opval­lende lev­els die toch voor wat hin­der moeten zor­gen … Let ook op de 200-MA lijn bij de meeste indices, daar staan we nu zo wat … De Olie maakt ook een vreugdedan­sje door de USD die wegza­kt, het Goud denkt er net zo over … De USD staat weer rond de 1,38 nu … Dan natu­urlijk de ser­vices, en voor de niet leden, U KUNT NOG MEE !! … Schri­jf u in via deze link … Dan kri­jgt u de posi­ties nog door … Tot straks …


...

WINST SMELT WEG

20 mei 2009, 12:41 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


na de toch verassende open­ing zien we na de mid­dag de winst wegsmelten waar­door de AEX weer onder de 263 pnt terug moet en de DAX de hoge 5000 pnt moet pri­js­geven … We moeten nu wacht­en op Wall Street, daar kan een en ander nog gebeuren van­mid­dag natu­urlijk maar als ik mijn gevoel hierop loslaat dan denk ik dat het een moeil­ijke dag wordt voor de stieren ofwel de BULLS … Hoe dan ook, ergens moet de start van de 8 tot 12% cor­rec­tie liggen, we hebben wat hogere top­pen staan dus lets go zou ik zeggen … Bij de AEX 265 min 8~12% is ongeveer 233~237 … Bij de DAX 5000 min 8~12% is ongeveer 4450~4600 … Bij de S&P 500 is dat ongeveer 820~840 pnt … Genoeg poten­tieel dus, maar het moet ergens van start … Mijn gevoel en ervar­ing zegt hier dus dat we er wel naar­toe kun­nen … Kor­tom, tijd voor de grote ver­schuiv­ing … Let op, de leden weten genoeg en zit­ten in de markt, strate­gisch wel te ver­staan want als de visie klopt kan het een mooie trade wor­den … Dan natu­urlijk voor de niet leden, U KUNT NOG MEE !! … Schri­jf u in via deze link … Dan kri­jgt u de posi­ties nog door van­daag … Tot straks …


...

DRAAIEN DRAAIEN

20 mei 2009, 10:46 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de voor­beursindi­catie was nog mager, maar meteen kwa­men de plussen weer tevoorschi­jn, en snel en natu­urlijk ook fors want de AEX liep in no time op tot de 266 pnt … De DAX ook natu­urlijk met zelfs een stand boven de 5000 pnt alweer … De SP future die nog in de min stond van­mor­gen en eigen­lijk ook de gehele nacht klimt ook weer op tot ver in de plus rond 10:30 … Zo komt er blijk­baar nog een por­tie er bovenop, zek­er hier in Europa waar nieuwe top­pen wor­den opge­zocht … En ja, dan is het de vraag, vanaf waar gaan we 8 tot 12% omlaag nu? … Komt wel, gevoel is goed, acties en veran­derin­gen heb ik gedaan nu … We zullen zien … De JPY die van­mor­gen veel sterk­er werd draait opnieuw naar zwakker … Ook dat bli­jft vreemd, veel vraagtekens momenteel … Maar goed, u kunt met alles nu nog mee … Het is een mooi moment denk ik om in te stap­pen … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

WAKEUP CALL

20 mei 2009, 08:19 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de SP future staat een frac­tie lager, maar wel leverde die zijn winst gis­teren al in natu­urlijk … Europa lijkt wat lager te willen maar daar tegen­over staat natu­urlijk de kracht van de opwaartse beweg­ing … Duurt lang om de AEX en de DAX te krak­en maar met een zucht­je wind in de zeilen schi­eten ze bei­den voor­ruit … Een bijkomende zaak nu is de JPY, die wordt duidelijk sterk­er en zoekt de 130 tov de EURO weer op … De Olie daar­ente­gen bli­jft die 60 knuffe­len ter­wi­jl het Goud sta­biel boven die 900 USD bli­jft … Het kan dus een span­nende ocht­end wor­den op de beurs, ik ben benieuwd … De ser­vices, de posi­ties kun­nen nog gekocht wor­den, ook door de niet leden … Voor info zie ser­vices of schri­jf u in via deze link … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.