Beursdagboek Trader Guy 21 mei 2009, 22:08

...

LAGER SLOT

21 mei 2009, 22:08 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


en met per­spec­tief voor mor­gen een verdere dal­ing zo te zien … Wel sluiten de indices niet rond de laag­ste stand van de dag maar aan de andere kant verwacht ik wel dat we de weg omlaag zijn inges­la­gen voor een wat lan­gere tijd … Kor­tom, we lijken onder­weg voor een dal­ing van 8 tot 12% die ik al aan­gaf begin deze week … Nu op Azie wacht­en, mor­gen eens kijken hoe men de draad op zal pakken … Pret­tige nacht …


...

DALING FORS

21 mei 2009, 21:05 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


op een zoge­naamde rustige dag zien we de markt ste­vig wegza­kken met de Nas­daq die toch een ste­vige dal­ing laat zien … Europa kreeg er ook al van langs van­daag zodat we mogelijk de top al hebben, zek­er op Wall Street zo te zien … Nu wacht­en op de 8 tot 12% denk ik, straks meer …


...

ROOD OP DE BORDEN

21 mei 2009, 15:19 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de beurs bli­jft rood van­daag, de SP future staat op zijn dieptepunt net voor de open­ing van Wall Street … Er komt dus duidelijk een moment van twi­jfel, de HOOP is te groot op korte ter­mi­jn zodat men zich af moet vra­gen of men wel goed bezig is … Dat weten wij want goed bezig is men niet natu­urlijk, met andere woor­den, op een dun laag­je is kan ik in ieder geval niet lopen … De neven­fac­toren draaien nu ook, denk aan de JPY en de Olie die nu ook richt­ing kiezen en dat dus ook omlaag … Mor­gen is er wel een beves­tig­ing nodig, dan kun­nen we zeggen, de start van de 8 tot 12% cor­rec­tie is een feit … Wel nog wat cijfers straks, vooral de lead­ing indi­ca­tors kun­nen wat veroorza­k­en ook al is dat puur sec­ondair in deze fase … We houden u op de hoogte … Dan natu­urlijk de ser­vices … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

WACHTEN OP WALL STREET

21 mei 2009, 12:02 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de markt doet het niet zo best van­daag, wel een feestdag natu­urlijk maar dat is natu­urlijk niet zo op Wall Street en daar zakt de SP future verder na de dal­ing die gis­teren al plaatsvond … Toch even naar de JPY kijken, die doet weinig en om een dal­ing te onder­s­te­unen zal die toch sterk­er moeten wor­den … De DAX die het meest opliep deze week is nu de lei­der in de dal­ing, wel even in de gat­en houden want die 5000 pnt waar ook het 200-MA uitkomt lijkt men op te geven … Maar, nog­maals, het is hier een lege markt door dat velen vrij hebben … Bek­ijk nu deel 2 van de ROAD­SHOW via deze link … Dan natu­urlijk de ser­vices, en voor de niet leden, U KUNT NOG MEE !! … Schri­jf u in via deze link … Dan kri­jgt u de posi­ties nog door … Tot straks …


...

OPNAME ROADSHOW

21 mei 2009, 10:02 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


deel 2 is klaar en staat op de site, de sessie in Ams­ter­dam waar er 220 mensen aan­wezig waren … Ik heb het er over de sub­prime en de banken­cri­sis, u kunt nu kijken naar dit film­p­je … Via deze link kunt u het film­p­je bek­ijken … De beurs zakt in ieder geval door nu … Tot straks...

EUROPA LAGER

21 mei 2009, 09:44 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


Wall Street gis­teren al nu Europa uitein­delijk ook met lage omzetten lager … De DAX zelfs tot ‑100 pnt al, de AEX zakt nu toch ook goed weg tot in de buurt van de 262 pnt … De SP future staat niet veel lager maar nog­maals, wel 20 pnt lager dan toen Europa dicht ging gis­teren, lat­en we dat ook niet ver­geten natu­urlijk … Zak­en die nog niet mee­doen zijn, de val­u­ta­markt en de Olie, dat valt nog mee … De USD bli­jft nu rustig tov de EURO … Ste­un­pun­ten nu zijn 260, 257 en 252 voor de AEX, bij de DAX eerst de 4900 en lat­er de 4750 pnt … Van­mid­dag wacht­en we natu­urlijk op Wall Street, hoe zal men daar starten? … En zet de dal­ing door deze keer? … Dan natu­urlijk de ser­vices, en voor de niet leden, U KUNT NOG MEE !! … Schri­jf u in via deze link … Dan kri­jgt u de posi­ties nog door … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.