Beursdagboek Trader Guy 28 mei 2009, 22:07

...

WALL STREET HOGER

28 mei 2009, 22:07 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


opval­lend natu­urlijk dat de JPY tov de EURO 3 een­heden op weet te lopen en tegen­over de USD met bij­na 2 een­heden, wel zwak dus voor de JPY maar Europa wist er niet van te prof­iteren, Wall Street wel dus … De vraag is nu, wat zal Europa mor­gen doen? De DAX future bleef wel in de min vanavond, dus ik weet het nog niet … De Olie lag er ook sterk bij vanavond … Nu eens kijken wat Azië zal doen met al deze gegevens straks in de nacht … Tot mor­gen voorbeurs …


...

VEEL BEWEGING

28 mei 2009, 20:09 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)


de markt laat veel beweg­ing zien van­daag op Wall Street met vooral Wall Street dat snel heen en weer aan het bewe­gen is … Wat wil men, omhoog of omlaag nu, waar liggen de belan­gen momenteel? Op week­ba­sis zijn we over­al geweest maar ner­gens terecht gekomen als we het sim­pel bek­ijken … Nog­maals, de move van de JPY staat mij niet echt aan, dat ziet er toch vreemd uit … Europa daalde erop maar Wall Street wordt er sterk­er door … Wie ziet het goed? Of wat zien we juist niet? Vra­gen waar we nu even mee zit­ten … De Olie, die sti­jgt maar door, ook nu weer met nieuwe top­pen … Straks meer …


...

EUROPA ONDERUIT

28 mei 2009, 16:48 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


van­daag dan toch een dal­ing tot het einde? Het lijkt er in ieder geval wel op want zow­el de AEX als de DAX tonen een ver­li­est tot 2% … Wall Street dat gis­teren al behoor­lijk onderuit ging ver­li­est ook maar beperkt tot nog toe … De markt is met zijn cor­rec­tiefase bezig dus het kan nog een tijd duren tot we die 8 tot 12% te pakken hebben … Maar geduld is nodig en de jassen zijn ruim, hier­bij doel ik op de gekozen opties en turbo‘s waarmee ik wat heb gedaan voor de leden … Aan het eind van de rit moeten we er toch een mooi resul­taat aan over kun­nen houden … Aan de andere kant de diver­gen­tie van de JPY tov de dal­ing die opvalt, toch een vreemde con­sta­ter­ing maar daar had ik het al over in de vorige update … De Olie zet zijn opmars voort … Dan nog­maals de ser­vices, niet leden kun­nen zich inschri­jven voor onze ser­vices … Er loopt een nieuwe aan­bied­ing nu, tot 1 okto­ber wel te ver­staan … De kans om mee te doen dus … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

DALING BLIJFT

28 mei 2009, 12:58 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de dal­ing zet door in de mid­dag maar aan de andere kant zie ik de JPY plots behoor­lijk verzwakken … Het is natu­urlijk geen zek­er­heid dat een lagere JPY de beurs omhoog duwt, maar vaak was dat wel het geval … Aan de andere kant, het gaat blijk­baar beter in Japan waar­door het zou kun­nen dat men de JPY graag wat goed­kop­er maakt zodat de export beter gaat lopen wat dan beter is voor de economie … Dan gaat het niet meer werken denk ik, dus ik neem het nu even met een kor­relt­je zout … De SP future staat de gehele dag al wat hoger, maar veel is het niet zoals u ziet … De Olie en het Goud bli­jven dan weer sterk liggen momenteel … Niet leden kun­nen natu­urlijk nu nog mee met onze posi­ties, gewoon inschri­jven en u kri­jgt de huidi­ge posi­ties nog door snel … Er loopt een nieuwe aan­bied­ing nu, tot 1 okto­ber wel te ver­staan … De kans om mee te doen dus … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

LAGERE OPENING

28 mei 2009, 10:04 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de open­ing is lager zoals verwacht, maar wat nu? De SP future kri­jgt weer kuren en we zien enkele neven­fac­toren meespe­len zoals de dal­ende JPY tov de EURO en de USD … En dat met 1,5% … U weet dat de JPY wel belan­grijk bli­jft zodat deze ontwik­kel­ing mij niet toes­taat nu een zekere forse dal­ing aan te kondi­gen … Er is dus wel een dal­ing maar door die ontwik­kelin­gen bij de JPY moet ik dus voorzichtig bli­jven … We houden het in de gat­en natu­urlijk … Ste­un voor de AEX nu eerst de 257~258 en lat­er de lage ‑50 zone … Bij de DAX ste­un rond de 4900 en de 4850 pnt … Het Goud bli­jft veerkracht tonen ron­dom die 950 USD … De Olie zien we rond de 63 USD bewe­gen … Een ander opval­lende obser­vatie is de Amerikaanse T‑BOND (30 jaar) … Die zakt hele­maal door het ijs met nu 116 al op de bor­den … Om u er even aan te herin­neren, het was dit jaar al eens 142 als koers … Wat lees ik daaruit, de rente zal duur­der wor­den ofwel, de kans is groot dat de FED de rente zal ver­hogen … Tis maar dat u het weet … De leden hoeven nog niets te doen, het belan­grijk­ste is dat we weinig in moeten lev­eren en de kansen op winst open houden nu … Niet leden kun­nen natu­urlijk nu nog mee, gewoon inschri­jven en u kri­jgt de huidi­ge posi­ties nog door snel … Nieuwe aan­bied­ing nu, tot 1 okto­ber wel te ver­staan … De kans om mee te doen dus … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

WAKEUP CALL

28 mei 2009, 08:28 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een lagere open­ing, maar aan de andere kant een behoor­lijk wat lagere JPY zo te zien op het eerste zicht … Die com­bi­natie is geen garantie voor een forse dal­ing weten we, dus het zal er een zijn met de rem erop … De SP future staat wel iets lager net als de EURO die zwakker wordt ook tov de USD … De hoof­dreden van de lagere open­ing is natu­urlijk de zwakke sessie op Wall Street gis­teren, meer dan 2% eraf waar­door de kamikaze sti­jging van dins­dag zo goed als geneu­traliseerd werd … Dan de Olie, wat lager van­daag en het Goud door de USD die wat sterk­er wordt bij­na 1% lager … De leden hoeven nog niets te doen, het belan­grijk­ste is dat we weinig in moeten lev­eren en de kansen op winst open houden nu … Niet leden kun­nen natu­urlijk nu nog mee, gewoon inschri­jven en u kri­jgt de huidi­ge posi­ties nog door snel … Nieuwe aan­bied­ing nu, tot 1 okto­ber wel te ver­staan … De kans om mee te doen dus … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.