Beursdagboek Trader Guy 27 maart 2009, 21:14

...

EVEN BERENFEEST

27 maart 2009, 21:14 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


we kun­nen kort zijn, de tijdli­jn op de korte ter­mi­jn vroeg om een cor­rec­tie op Wall Street, we hebben die gekre­gen waar ik eigen­lijk om vroeg gis­teren alleen de AEX moest wat te ver doorza­kken … Op zich niet erg want we staan nog in de buurt van de 220 pnt en dat is OK … Wall Street kan vol­gende week weer een naar boven kijken, ben benieuwd tot waar men de kar kan trekken … Voor de ser­vices niets aan de hand, we hebben tijd en ik denk dat deze markt nog heel wat in pet­to heeft en dat we gerust omhoog kun­nen kijken … Mor­gen een uit­ge­brei­de update …


...

DALING EUROPA

27 maart 2009, 17:39 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


kweet niet wat ik ervan moet zeggen maar wat ik opmerk is dat de markt wat zwak de dag uit­gaat maar bij lange na geen verkoop­druk laat zien … De AEX is dus rustig de dag uit gegaan met een op zich klein min­net­je … Wall Street toont zijn verwachte cor­rec­tie, een klein beet­je eraf dus wat met de standen van nu amper 1% bli­jft … Het bal­let­je onder water, de AEX moet dus nog los wor­den gelat­en de komende sessies … Ik ben benieuwd naar het resul­taat van die beweg­ing … Wel hebben we dan wat meer fond­sen nodig, dus ook de finan­cials en dat kan wel eens de koni­jn uit de hoed wor­den … We zullen zien, ik bli­jf BULL tot de S&P 500 onder de 750~760 pnt zakt, geef de zak­en dus wat tijd … Instap­pen kan via de ser­vice nog, vraag een abon­nement aan … Tot de vol­gende update .…


...

EVEN RECHT TREKKEN

27 maart 2009, 16:22 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


het lijkt erop dat de AEX wat recht aan het trekken is nu, hoe dan ook alles moet samen komen op een bepaald punt zodat de AEX wel wat voordeliger is nu … Laat Wall Street maar even wat inlev­eren nu na de 3 dolle dagen, lat­er komt alles weer in een gelijke stroom … We gaan gewoon verder omhoog de komende week, de BULL bli­jft voor­lop­ig aan zet … Wel een mooi moment om in te schri­jven voor de ser­vice … Lat­er een nieuwe update .…


...

EVEN STAP TERUG

27 maart 2009, 15:01 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


was te verwacht­en natu­urlijk, er moet even gedempt wor­den op Wall Street om nieuwe beleg­gers te zoeken voor de vol­gende rit die snel weer kan vertrekken … Mijn visie, niks aan de hand en de kans om wat te doen want de weg omhoog kan nog wel een tijd duren … We zien trouwens alles wat terug­vallen met alleen de USD die sterk­er wordt … Om mee te doen met de ser­vices kunt uur zich inschri­jven via services … 


...

OP DE PROEF

27 maart 2009, 12:20 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een terug­val zien we nu hier in Europa met de AEX die als een bal die je onder water duwt zich onthoud van elke sti­jging … Denk maar wat er gaat gebeuren zodra die los wordt gelat­en … Hoeft niet van­daag, we hebben tijd want eerst naar de 227~228 en lat­er de 230 … De DAX loopt voor nog alti­jd nu net als Wall Street, en dat pad zal ver­vol­gd wor­den de komende week … Kor­tom, ik bli­jf BULL en richt me op veel hogere koersen nog … De val­u­ta maakt even een cor­rec­tie nu, ook de Olie en het Goud doen dat … Er is nog een kans om in de posi­ties te stap­pen nu … Klik op ser­vices om lid te worden … 


...

OPENING VLAK

27 maart 2009, 09:23 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de open­ing is vrij vlak maar dat is ook goed voor het ver­volg van de opgaande lijn … De SP Future wat lager na se opnieuw sterke sessie op Wall Street waar men de befaamde Wall Of Fear aan het bek­lim­men is … pull backs horen erbij natu­urlijk maar de kriebels om te kopen bli­jven de over­hand houden … Wie short kiest nu kan geschoren wor­den, oplet­ten dus want tegen die kracht­en vecht­en heeft weinig zin … Via de ser­vices kunt uur mijn acties vol­gen … Tot straks …


...

VOORBEURS UPDATE

27 maart 2009, 08:19 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


niet veel soeps, maar dus ook geen dal­ing gezien de futures … SP future sta­biel in de buurt van de 825 waar weer­stand wacht … Europa met vooral de AEX voor­beurs sta­biel met iets in de plus … Als de SP future zakt verwacht ik tot in de buurt van de 818 niet veel prob­le­men voor een dal­ing in Europa … Kor­tom, de markt bli­jft sterk … Om 08:45 spreek ik de TRADER­SLI­JN in met wat meer duidelijkheid over mijn verwacht­ing … Via de ser­vices onderneem ik voor de leden natu­urlijk actie indi­en nodig … Na de open­ing kom ik terug …


...

WACHTEN OP EUROPA

27 maart 2009, 07:44 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een hele goeie mor­gen, zoals u merkt ben ik begonnen met een MICROBLOG waar ik meerdere keren per dag korte updates over de markt ga schri­jven … Azie over het alge­meen onveran­derd, de SP Future wat lager en de JPY wat sterk­er is het eerste wat opvalt als ik uit mijn bed stap … Nor­maal dat de futures wat lager staan, Japan heeft ook een sterke run gemaakt waar­door een pas op de plek moet kun­nen … Alles bij elka­ar, de markt bli­jft ste­vig liggen na de win­sten van de afgelopen peri­ode … De Olie en het Goud lat­en iets ver­lies zien tov gis­ter­e­navond … Denk aan de ser­vices, de leden hebben al posi­ties ingenomen … Tot straks ron­dom de opening …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.