Beursdagboek Trader Guy 30 maart 2009, 22:16

...

DALING VALT MEE

30 maart 2009, 22:16 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (5)


het klint vreemd maar ik denk dat we een redelijk slot te pakken hebben op Wall Street, keurig sluit de Dow boven de 7400~7500 pnt ter­wi­jl de S&P 500 de 780 pnt weet te houden … Verder ver­li­est de Nas­daq die ik al als lei­der heb genoemd weinig vanavond en bli­jft boven de 1500 pnt … Genoeg om deze nacht even rustig na te denken, de kans is groot dat de markt weer kan draaien mor­gen … Ik ben benieuwd natu­urlijk, net als u … Enkele zak­en die mee spe­len, de val­u­ta zakt niet door, de bond markt laat veerkracht zien … Mor­gen meer natu­urlijk, ik zal rond 07:45 wel weer mijn eerste ver­slag schri­jven, wees erbij dus want het wordt weer een span­nende dag voor bei­de kam­p­en … Voor de leden, alles loopt nog en we houden het zo … Voor de niet leden, schri­jf u hier in … Pret­tige nacht …


...

WALL STREET VECHT

30 maart 2009, 18:54 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (5)


Wall Street vecht om wat het waard is om her­s­tel te bew­erk­stel­li­gen, hoe dan ook, het zijn alti­jd de Amerika­nen die de kar moeten trekken want Europa zakt door het ijs als er ook maar iets dwars zit … Met andere woor­den, er zijn kansen genoeg om het schip weer vlot te trekken en de bek­ende Wall Of Fear op te zoeken … Tegen­wo­ordig zeggen 24 uur beurs weinig, als we een etmaal terug gaan dan staan we hoog, nu een etmaal lager is het weer vecht­en tegen de bierkaai … De val­u­ta­markt zet zijn richt­ing van van­mor­gen niet door, we zien de JPY weer wat verzwakken … Verder valt het op dat de Olie er van langs kri­jgt … Posi­ties kan men nog opne­men, schri­jf u hier in … Tot straks …


...

STRIJDEN MET TIJDLIJN

30 maart 2009, 17:29 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (5)


gaat niet zo best alhoewel Wall Street nog niet hele­maal doorza­kt … De vraag is hoe deze beurs vanavond de dag uit­gaat … We zien wel hoe het ver­loopt straks … Europa moet een forse veer lat­en, wat is het, een hogere bodem of op zoek naar de bodem? Wel kraakt het behoor­lijk gezien de DAX de 4000 pnt pakt en de AEX onder de 215 pnt terecht komt … Meer straks …


...

BEURS OP STEUN

30 maart 2009, 14:49 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (5)


nog steeds zien we de indices rond hun ste­un­pun­ten staan nu, de AEX komt los van de laag­ste pun­ten die van­mor­gen wer­den bereikt, nu is het wel nodig om weer op te bouwen om via een hogere bodem de kans te pakken om weer hogerop te kun­nen … De SP future staat nog behoor­lijk in de min maar vanaf het laag­ste punt dat van­mor­gen werd bereikt staat deze future wel al zo‘n 9 pnt hoger … De NQ future zelfs 16 pnt nu al … De posi­ties via de ser­vices kunt u nog opne­men nu … Schri­jf u hier in … Tot straks .…


...

OP WALL STREET WACHTEN

30 maart 2009, 12:55 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (5)


de dal­ing van van­daag lijkt een bodem te vin­den, maar Wall Street is er nog niet natu­urlijk, ook al staat SP future al 7 pnt hoger dan zijn laag­ste punt, we zien tot nog toe Europa niet rea­geren met een beloning ofwel een sti­jging vanaf de bodem … Nog­maals, op Wall Street is er niks aan de hand, in Europa bli­jft de bal onder water tot men hem loslaat … Moet u eens kijken wat er met de AEX gaat gebeuren bin­nen enkele dagen tot weken, de kans dat de index door het dak gaat is groot … Maar, eerst moet men er in geloven natu­urlijk … De val­u­ta­markt laat wat her­s­tel zien, de T‑BOND zakt wat terug … De Olie bli­jft zwak van­daag maar boven de 50 … Wie nog mee wil met Tur­bo 10, Tur­bo 25 of Brons, de kans om in te stap­pen … Schri­jf u hier in .… Tot straks …


...

UITBODEMEN?

30 maart 2009, 10:14 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (3)


de lagere open­ing is duidelijk, maar wat zal er nu gebeuren? … De AEX staat wat boven zijn laag­ste punt van de dag, de SP FUTURE lijkt ergens tussen de 790 en 795 uit te bode­men nu en de DAX kan zich neste­len rond de 4000~4050 pnt … Wel een val­u­ta­markt die de dal­ing onder­s­te­und met een behoor­lijk sterkere JPY en tov de EUR een sterkere USD … Samengevat, de markt staat op een belan­grijke tweesprong, of link­som naar de 195~200 of recht­som naar hogere top­pen lat­er deze week … Ik hou u op de hoogte, details natu­urlijk voor de leden … Nog geen abon­nement? Schri­jf u dan in voor de ser­vices … Tot straks …


...

ROOD BIJ OPENING

30 maart 2009, 09:23 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de open­ing ziet er slecht uit, heel slecht zelfs met de SP futures die nog wat verder terugza­kken nu … Onder de 800 is niet mooi maar belan­grijk­er is het opvangnet 740~750 pnt nu … We zullen zien lat­er deze week, echter boven de 800 pnt is er weer niks aan de hand en daar bli­jven we natu­urlijk ook dicht bij nu …Als ik naar de koersen­bor­den kijk van­mor­gen dan is het voor iemand die het posi­tief inzag al ik een slecht teken, maar aan de andere kant mogelijk een moment om wat te doen … Daarom, hier toch even de rust bewaren nu … Ik kom er straks op terug,


...

FUTURES LAGER

30 maart 2009, 08:08 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


Europa laat wat lagere futures zien net na 08:00 uur, niet over­dreven in mijn belev­ing maar net genoeg om de ste­un­zone te bereiken … Met de standen van nu, AEX open rond de 217~218 en de DAX rond de 4130~4140 pnt … De SP future vecht met de 800 pnt grens nu … Het wordt een bit­tere stri­jdt tussen de BULLS en de BEARS van­daag zo te zien … Vorige week sterke BULLS, even kijken of die deze week kun­nen over­leven … Tot straks .…


...

OEI EEN VERSCHUIVING

30 maart 2009, 07:51 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


wakker gewor­den met van­mor­gen een lager Azie en de SP future die veel in moet lev­eren, nog net rond de critis­che zone maar aan de andere kant ook weer het punt waar een moment of inter­st kan komen … Daarom, het wordt een span­nende beurs­dag, dat is zek­er want als ik naar Europa kijk dan zal de 215~218 op de proef wor­den gesteld … Zo meteen maar even de futures bek­ijken … Ik kom net na 08:00 wel terug … tot zo …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.