Beursdagboek Trader Guy 31 maart 2009, 22:34

...

WALL STREET HOGER

31 maart 2009, 22:34 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (6)


wel niet op zijn dag­max­i­mum maar wel een aan­vaard­baar slot vanavond … In ieder geval wer­den de gat­en van gis­teren ges­loten, de markt kan verder omhoog nu … Zek­er ook de diverse vooro­plopende sec­toren lat­en mooie din­gen zien … Mor­gen, als de futures wat aan kracht win­nen kan Europa verder omhoog … Weer­stand 802~804 bli­jft voor de SP future, was er zelfs al even­makke­lijk boven van­daag … Dat wil zeggen dat deze weer­stand niet veel voorstelt … Verder, een goeie val­u­ta­markt en de Olie die wat bli­jft hangen … Mor­gen meer, voor de ser­vices, schri­jf u hier in … Pret­tige nacht …


...

AEX GOED SLOT

31 maart 2009, 18:06 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (5)


Europa sluit pri­ma, Wall Street nu rustig omhoog ofwel opbouwen richt­ing de 802~804 met wat meer rust … De AEX staat nu weer dichter bij de 220 dan bij de 210 pnt, gis­teren was er al volop een beren­feest aan de gang, maar de sti­er kwam terug nu … Bodem staat er? Dat weten we nog niet, mor­gen wordt een en ander wel weer duidelijk­er denk ik … In ieder geval, er is vol­doende ruimte voor hogere beurzen de komende dagen, weken en ja zelfs maan­den … Wel dienen we reken­ing te houden met tussen­ti­jdse aan­vallen van de beer, die bli­jven komen natu­urlijk … Om mijn visie kracht mee te geven wijs ik er nog maar eens op de vele Inter­mar­ket Indi­caties of obser­vaties het sig­naal voor mogelijk een lan­gere peri­ode op groen zetten … De posi­ties bli­jven staan, u kunt ook nog mee … Nog geen lid? Schri­jf u hier in … Tot later …


...

NU GEWOON VASTHOUDEN

31 maart 2009, 17:00 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (5)


wat kracht zien we nu toch en dat kan goed zijn voor de rest van de week … Als de SP de 802~804 kan opzoeken en door­berken is het goed … Voor de AEX maar die dek­selse 215 achter­lat­en en de 218 door­beken … Lat­er meer …


...

TACTISCH DENKEN

31 maart 2009, 16:08 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 11 / 12 | (5)


de beurs bli­jft een tac­tisch spel waar je de rest soms een stap voor moet zijn, vooral in de manier van denken en in de manier van durf en de strate­gie … Zoals je van­daag kunt zien, een beurs die zich her­pakt, men speelt het spel met de beren die in hun flow bli­jven zit­ten … Daarom sleur ik me daar­boven want vooruit denken is nu de tac­tiek, kan de markt inder­daad naar hogere niveaus of niet? … Mijn gedacht kent u inmid­dels, ik richt me op nog veel hogere koersen .. We zullen zien … Wall street wat hoger nu, let op die 802~804 pnt met daar­boven weer de hemel .. Pas bij een SP onder de 760 ziet het er slecht uit .. Ik ben en bli­jf benieuwd … De Dow Jones tra­cht de 7600 te slecht­en nu … Dan de val­u­ta­markt, we gaan weer omhoog met de euro tov de USD en de JPY … De Olie bli­jft rond de 48 hangen nu … Verder, posi­ties kun­nen nog opgenomen wor­den … Welke? Schri­jf u hier in … Tot straks …


...

NU KRACHT TONEN

31 maart 2009, 11:38 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 11 / 12 | (1)


de markt bli­jft sterk, en het ziet er naar uit dat er nog wat meer inz­it lat­er van­daag maar dan moet Wall Street zijn sti­jging her­vat­ten … De SP future lijkt er voor te gaan nu, wel belan­grijk die 802~804 pnt zone op de korte weg … AEX, nu rond de 215 met de 218 als punt daar­boven … Gaan we door dan is het maar een zucht om het gat van gis­teren op te vullen … Op Wall Street pas de deuren open boven die SP 802~804 maar dat zit er wel in hoor … We houden het in de gat­en natu­urlijk .. De DAX lijkt de 4000 pnt te houden en vooral de val­u­ta­markt werkt goed mee .… Zie de EURO — JPY maar van­daag … De helft van het ver­lies van gis­teren is dus goed gemaakt bij de AEX … Posi­ties? Die kunt u nog opne­men … schri­jf u hier in … Zie ook de resul­tat­en voor dit jaar … Tot straks .…


...

TOPJE GEZET

31 maart 2009, 10:25 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


er werd een mooi top­je gezet van­mor­gen, er zit meer in het vat maar dat kan lat­er nog wel komen … Ik bli­jf uitk­ijken naar de aan­val op de 802~804 pnt bij de SP future, ger­ak­en we daar­boven dan klaart het weer hele­maal op … Rede­nen om verder te sti­j­gen zijn er volop, om verder te dalen min­der … Extreme doemscenario‘s komen toch niet uit, ook al hopen er velen daarop … In mijn belev­ing is het doem­sce­nario dat ik trouwens zelf lange tijd vooraf vele malen heb aangekondigd al zo goed als afgerond, ik denk zelf dat de kans vrij groot is dat de bodem er al staat op Wall Street … Eerst maar eens goed omhoog bli­jven kijken nu … De val­u­ta­markt onder­s­te­und mijn visie nog … Posi­ties? Schri­jf u in via deze link … tot straks


...

AANVAL OP LEVEL 1

31 maart 2009, 09:10 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


we zien meteen een aan­val op de zone 215~218 nu voor de AEX maar dat is niet zo belan­grijk, wel de DAX en de SP future, deze proberen hun ste­un­pun­ten te behouden … Bij de DAX is dat de 4000 en bij de SP de 770~775 pnt … Wel graag door de 800 om de echte BULL motoren weer aan te zwen­ge­len … We zullen zien … De val­u­ta obser­vatie bli­jft sterk, de EURO-JPY weer in de buurt van de 130 … Het Zwarte Goud nu 49, het gele Goud rond de 918 .… Posi­ties, opne­men kan nog, is leden­in­fo die u ook kunt kri­j­gen via Tur­bo 10, Tur­bo 25 of Brons … Schri­jf u hier in … Tot straks …


...

VOORBEURSINDICATIE

31 maart 2009, 08:14 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


voor­beurs redelijke indi­catie, maar het bli­jft broos nog … Zoals ik al aan­gaf, de val­u­ta geeft een bull­ish sig­naal af aan de andere kant zie ik dat de SP future op zoek moet naar een hogere top … Als de wind meez­it dan ger­ak­en we nog aan nieuwe top­pen op Wall Street deze week, maar dan moet de SP future wel boven de 800 pnt ger­ak­en en graag snel (lees van­daag of mor­gen) … Ik bli­jf erbij dat we met een enorme sti­jging te mak­en gaan kri­j­gen om de tijdli­jn weer op het juiste niveau te zetten … Ver­halen over een beurs die naar his­torische dieptepun­ten gaat neem ik met een kor­relt­je zout, vroeger waren de sys­te­men geheel anders dan nu, en men doet er alles aan om de boel op gang te trekken … Aan de andere kant is het voor ieder beter dat we hieruit ger­ak­en, dat zal ook lukken omdat ieder het ook wil … De posties voor de leden kunt u nog kopen, met veel kansen … Schri­jf u hier in .… Tot zo …


...

WAT VANDAAG?

31 maart 2009, 07:57 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (1)


het zal niet makke­lijk wor­den zo te zien, de SP future stond de gehele nacht in de plus maar verzwakt wat rond de 08:00 … Indi­catie futures Europa, iets hoger zo te zien … De vraag is natu­urlijk, welke kant gaan we op van­daag? Dan naar mijn Inter­mar­ket obser­vatie welke vrij duidelijk is nu, de JPY verzwakt tov de EURO en de USD en de EURO wordt wat sterk­er dan de USD … Dat waren de elle­menten die gis­teren tegen werk­ten .… We zullen zien tot wat dit zal lei­den van­daag, ik denk een her­s­telsessie … Niet leden kun­nen nog inschri­jven voor de ser­vices … Tot zo …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.