Beursdagboek Trader Guy 28 maart 2009, 10:02

...

DE ROZE BRIL

28 maart 2009, 10:02 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


eerst de WEEK­CON­TEST, WEEK­WED­STRI­JD AEX, vergeet die niet in te vullen dit week­end, u kunt er 200 euro mee win­nen … Klik hier om mee te doen met de week­wed­stri­jd … Er zijn momenteel 2 kam­p­en in beleg­ger­s­land die totaal tegen­over elka­n­der staan, de BULLS en de BEARS … Lat­en we zeggen, de beren vallen in hun oude patroon, begri­jpelijk want ooit ben ik ook zo stom geweest om lang­durig de slechte kant te bli­jven verdedi­gen ter­wi­jl de markt toch even wat anders in pet­to had … We noe­men dit ervar­ing, wie al heel wat stor­men heeft doorstaan kan terug gri­jpen op prak­tis­che ervar­ing en dat is het­geen er nu nodig is om goed door het huidi­ge beurs­ge­drag te wan­de­len … Natu­urlijk zeggen de omstandighe­den dat de markt weer omlaag moet, we gaan nog zoveel waarschuwin­gen kri­j­gen, zoveel slechte cijfers moeten ont­van­gen en weet ik veel maar de markt kijkt vooruit … De acties van de over­hei­den die mogelijk een tijdelijk effect zullen ver­to­nen kri­j­gen de over­hand, vol­gende week komt er ook wat voor de aut­o­fab­rikan­ten en men zal voor­lop­ig bli­jven stim­uleren … Ook andere regio‘s gaan dat doen, Europa zal zek­er ook met iets komen op korte ter­mi­jn … En al deze acties gaan ervoor zor­gen dat er een soort nieuw vertrouwen op gang komt … Zoals u weet loopt de beurs voor, ongeveer 6 maan­den, en als we een beet­je nadeneken dan weten we ook heel goed dat al die hulp pas bin­nen een maand of 6 zijn vrucht­en af zal wer­pen … Kor­tom, de ral­ly die we nu zien is denk ik dus een bli­jvert­je … Europa zal vol­gen waar­door de AEX een wat lan­gere rit in kan zetten richt­ing de al genoemde 300~310 pnt … Maar goed, we zullen zien … Natu­urlijk doen we genoeg en zijn er nu nog kansen … Via de ser­vices ofwel abon­nementen kunt u mee­doen met de acties die ik naar de leden ver­stu­ur … De posi­ties kunt u maandag nog opne­men … inschri­jven kan via deze link .… Pret­tig weekend …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.