Beursdagboek Trader Guy 23 januari 2019, 08:25


...

Economische vooruitzichten zetten beurzen lager

23 januari 2019, 08:25 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street kan het niet meer vast houden merken we, ik kan nog niet zeggen dat het klaar is met de lange ral­ly maar er begin­nen wat scheurt­jes te ontstaan. We bek­ijken het rustig, haast is niet nodig momenteel. Als er zich een kans voor­doet zal ik die wel pakken, voor­lop­ig zie ik nog wat stri­jdt tussen de kop­ers en verkop­ers het­geen logisch is met al die kwartaal­ci­jfers die voor­bij komen. Er zullen er nog veel vol­gen de komende dagen en vol­gende week, we gaan rustig verder richt­ing het zwaartepunt, daar­na wordt alles weer op de weegschaal gelegd en er wordt dan beslist welke richt­ing het op zal gaan voor een wat lan­gere peri­ode. De cijfers over Q4 2018 zijn nog OK maar de vooruitzicht­en die wor­den gegeven zien er min­der goed uit lezen we vri­jwel over­al. Zou Q4 2018 dan het laat­ste fan­tastis­che kwartaal zijn in de lange reeks? Ook dat gaan we de komende peri­ode wel merken, laat de markt het voor­lop­ig maar even verwerken …

Europa:
Europa moest inlev­eren gis­teren maar zow­el de AEX als de DAX verdedi­gen de belan­grijke gren­zen, bij de DAX is dat de bek­ende 11.000 pun­ten, bij de AEX de 500 pun­ten. Van­daag zal het weer zoeken wor­den naar richt­ing, vooral Wall Street moeten we in de gat­en houden daar­bij want daar begint het ook wat te krak­en nu. De AEX kan nog boven de 500 pun­ten ope­nen, ik zag wel dat de cijfers van ASML vold­e­den aan de verwachtin­gen maar daar­ente­gen zag ik ook dat ze wat voorzichtiger zijn voor Q1 en Q2 dit jaar. Weer een teken dat de economie het moeil­ijk kan gaan kri­j­gen de komende maan­den, dat merk je al aan veel zak­en. Mijn gevoel zegt zelfs dat de mensen het nog moeil­ijk­er gaan kri­j­gen door de tsuna­mi aan verve­lende zak­en die op ons afkomt, ik hoop echt dat het alle­maal zal mee­vallen maar gezien het enorme voorschot dat de Amerika­nen hebben gekre­gen de afgelopen jaren vraag ik me af hoe men daaruit zal ger­ak­en. Let wel, recht­streeks of onrecht­streeks wor­den we ger­aakt door de poli­tiek die Trump voert, als de VS de dieperik induikt gaan we helaas mee. Volg mijn updates, mijn nuchtere visie en kijk op de zak­en, dat kan het best als u lid bent.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar ik met kleine posi­ties in de markt kan, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 APRIL.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 505 — Ste­un 2: 501 — Ste­un 3: 495
Weer­stand 1: 512 — Weer­stand 2: 517 — Weer­stand 3: 522
DAX:
Ste­un 1: 11.050 — Ste­un 2: 10.950 — Ste­un 3: 10.850
Weer­stand 1: 11.150 — Weer­stand 2: 11.250 — Weer­stand 3: 11.400
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.400 — Ste­un 2: 24.200 — Ste­un 3: 24.000
Weer­stand 1: 24.600 — Weer­stand 2: 24.870 — Weer­stand 3: 25.100
S&P 500:
Ste­un 1: 2610 — Ste­un 2: 2575 — Ste­un 3: 2540
Weer­stand 1: 2675 — Weer­stand 2: 2725 — Weer­stand 3: 2770
Nas­daq:
Ste­un 1: 7000 — Ste­un 2: 6900 — Ste­un 3: 6800
Weer­stand 1: 7100 — Weer­stand 2: 7200 — Weer­stand 3: 7250
Brent olie:
Ste­un 1: 61 — Ste­un 2: 60 — Ste­un 3: 58
Weer­stand 1: 63 — Weer­stand 2: 65 — Weer­stand 367

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Via wat kleine posi­ties zon­der veel risi­co werd er al een resul­taat neergezet deze maand, na het sluiten van de posi­ties dins­dag wacht­en we nu op een nieuwe kans die er snel weer kan komen. Zo zie je dat er ook tij­dens een moeil­ijke maand als nu wat kan wor­den behaald met een goed risi­co- man­age­ment. Daarom zijn de leden tevre­den met de manier van coach­ing, begelei­d­ing en de ervar­ing die ik ze mee probeer te geven. Vanaf van­daag kunt u via de nieuwe aan­bied­ing mee­doen, die loopt tot 1 APRIL voor €39. Er komen nog veel kansen en ik bli­jft de markt voorzichtig en strak benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat jan­u­ari en 2019:
Resul­taat 2018:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 04

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 599.93 -2.33 -0.39%
AEX Fut 599.25 -0.55 -0.1%
DAX 13070.72 -34.89 -0.27%
DAX Fut 13063.5 -5.5 -0.04%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27890.5 -30.5 -0.1%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3134 -2 -0.06%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8362.5 -1.25 -0.01%
BEL20 3927.63 -14.88 -0.38%
CAC40 5848.03 10.78 0.18%
FTSE 100 7213.76 -20.14 -0.28%
SMI 10390.53 -44.36 -0.43%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26603.25 166.63 0.63%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3162.89 -16.93 -0.53%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1565.78 3.99 0.26%
Indon. 6187.64 4.14 0.07%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1687.89 -0.25 -0.01%
Name Last Change %
Olie 58.87 -0.37 -0.62%
Brent 63.91 -0.43 -0.67%
Gas 2.273 0.009 0.4%
Goud 1469.25 1.15 0.08%
GLD Eur/Oz 1325.679 1.038 0.078%
GLD Eur/Kg 42621.569 33.36 0.078%
Zilver 16.688 -0.014 -0.08%
Zlv Eur/Oz 15.057 -0.013 -0.084%
Zlv Eur/Kg 484.103 -0.406 -0.084%
Koper 2.774 0.009 0.31%
Alu 1755.75 2.25 0.13%
Nikkel 13477.5 57.5 0.43%
Lood 1928 13.25 0.69%
Zink 2223.75 -0.25 -0.01%
PLT 919.75 -2.85 -0.31%
PLD 1873.7 4.6 0.25%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1083 -0.0008 -0.08%
EUR-YEN 120.48 -0.07 -0.05%
EUR-GBP 0.8448 0.0019 0.23%
EUR-SFR 1.0915 0.0001 %
USD/Yen 108.7 0.01 0.01%
GBP-USD 1.3115 -0.0037 -0.29%
USD Index 97.535 0.15 0.15%
TREAS10 1.824 -0.007 -0.37%
TREAS30 2.248 -0.004 -0.17%
Bitcoin 7239.6 -143.6 -1.94%
Bitcoin Cash 207.41 -1.54628 -0.74%
Ethereum (US$) 145.86 -1.87625 -1.27%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.205 -0.27131 -0.61%
Name Last Change %
VIX 15.68 -0.18 -1.13%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  08:42 Goedemorgen allemaal, eerst maar eens wat koffie ;)
 • ...
  08:40 Goedemorgen beste gokkers en beste paddo vreters.
 • ...
  08:37 Dat wel 😁
 • ...
  08:35 Goedemorgen
 • ...
  08:34 Maar ja, je ziet ieder jaar Suzie...miauw
 • ...
  08:32 Nope.. vrouw en kind geen huisdieren.
 • ...
  08:29 Ok......'k breng vetten frieten mee......maar jij moet er den saus...
 • ...
  08:28 Woont ge alleen..??.....................................ha,ha,ha
 • ...
  08:27 Zo doen we dat. Al de rest is overbodige bling bling en holt je port...
 • ...
  08:26 't is wellenkens.....iedereen nog niet thuis.......wat eenen...

Twitter @usmarkets