Beursdagboek Trader Guy 23 januari 2019, 08:25


...

Economische vooruitzichten zetten beurzen lager

23 januari 2019, 08:25 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street kan het niet meer vast houden merken we, ik kan nog niet zeggen dat het klaar is met de lange ral­ly maar er begin­nen wat scheurt­jes te ontstaan. We bek­ijken het rustig, haast is niet nodig momenteel. Als er zich een kans voor­doet zal ik die wel pakken, voor­lop­ig zie ik nog wat stri­jdt tussen de kop­ers en verkop­ers het­geen logisch is met al die kwartaal­ci­jfers die voor­bij komen. Er zullen er nog veel vol­gen de komende dagen en vol­gende week, we gaan rustig verder richt­ing het zwaartepunt, daar­na wordt alles weer op de weegschaal gelegd en er wordt dan beslist welke richt­ing het op zal gaan voor een wat lan­gere peri­ode. De cijfers over Q4 2018 zijn nog OK maar de vooruitzicht­en die wor­den gegeven zien er min­der goed uit lezen we vri­jwel over­al. Zou Q4 2018 dan het laat­ste fan­tastis­che kwartaal zijn in de lange reeks? Ook dat gaan we de komende peri­ode wel merken, laat de markt het voor­lop­ig maar even verwerken …

Europa:
Europa moest inlev­eren gis­teren maar zow­el de AEX als de DAX verdedi­gen de belan­grijke gren­zen, bij de DAX is dat de bek­ende 11.000 pun­ten, bij de AEX de 500 pun­ten. Van­daag zal het weer zoeken wor­den naar richt­ing, vooral Wall Street moeten we in de gat­en houden daar­bij want daar begint het ook wat te krak­en nu. De AEX kan nog boven de 500 pun­ten ope­nen, ik zag wel dat de cijfers van ASML vold­e­den aan de verwachtin­gen maar daar­ente­gen zag ik ook dat ze wat voorzichtiger zijn voor Q1 en Q2 dit jaar. Weer een teken dat de economie het moeil­ijk kan gaan kri­j­gen de komende maan­den, dat merk je al aan veel zak­en. Mijn gevoel zegt zelfs dat de mensen het nog moeil­ijk­er gaan kri­j­gen door de tsuna­mi aan verve­lende zak­en die op ons afkomt, ik hoop echt dat het alle­maal zal mee­vallen maar gezien het enorme voorschot dat de Amerika­nen hebben gekre­gen de afgelopen jaren vraag ik me af hoe men daaruit zal ger­ak­en. Let wel, recht­streeks of onrecht­streeks wor­den we ger­aakt door de poli­tiek die Trump voert, als de VS de dieperik induikt gaan we helaas mee. Volg mijn updates, mijn nuchtere visie en kijk op de zak­en, dat kan het best als u lid bent.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar ik met kleine posi­ties in de markt kan, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 APRIL.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 505 — Ste­un 2: 501 — Ste­un 3: 495
Weer­stand 1: 512 — Weer­stand 2: 517 — Weer­stand 3: 522
DAX:
Ste­un 1: 11.050 — Ste­un 2: 10.950 — Ste­un 3: 10.850
Weer­stand 1: 11.150 — Weer­stand 2: 11.250 — Weer­stand 3: 11.400
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.400 — Ste­un 2: 24.200 — Ste­un 3: 24.000
Weer­stand 1: 24.600 — Weer­stand 2: 24.870 — Weer­stand 3: 25.100
S&P 500:
Ste­un 1: 2610 — Ste­un 2: 2575 — Ste­un 3: 2540
Weer­stand 1: 2675 — Weer­stand 2: 2725 — Weer­stand 3: 2770
Nas­daq:
Ste­un 1: 7000 — Ste­un 2: 6900 — Ste­un 3: 6800
Weer­stand 1: 7100 — Weer­stand 2: 7200 — Weer­stand 3: 7250
Brent olie:
Ste­un 1: 61 — Ste­un 2: 60 — Ste­un 3: 58
Weer­stand 1: 63 — Weer­stand 2: 65 — Weer­stand 367

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Via wat kleine posi­ties zon­der veel risi­co werd er al een resul­taat neergezet deze maand, na het sluiten van de posi­ties dins­dag wacht­en we nu op een nieuwe kans die er snel weer kan komen. Zo zie je dat er ook tij­dens een moeil­ijke maand als nu wat kan wor­den behaald met een goed risi­co- man­age­ment. Daarom zijn de leden tevre­den met de manier van coach­ing, begelei­d­ing en de ervar­ing die ik ze mee probeer te geven. Vanaf van­daag kunt u via de nieuwe aan­bied­ing mee­doen, die loopt tot 1 APRIL voor €39. Er komen nog veel kansen en ik bli­jft de markt voorzichtig en strak benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat jan­u­ari en 2019:
Resul­taat 2018:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 04

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12515 223 1.81%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27307 131 0.48%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3003 -122.75 -1.2%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7941.5 16.75 0.21%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10867.25 42.56 0.39%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.15 0.93 1.65%
Brent 64.23 0.04 0.06%
Gas 2.289 -0.023 -0.99%
Goud 1418.1 -0.05 0%
GLD Eur/Oz 1271.839 -0.045 -0.004%
GLD Eur/Kg 40890.559 -1.442 -0.004%
Zilver 16.43 0.003 0.02%
Zlv Eur/Oz 14.735 0.003 0.018%
Zlv Eur/Kg 473.755 0.087 0.018%
Koper 2.705 -0.017 -0.62%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 860.1 0 0%
PLD 1521.7 0 0%
Name Last Change %
EUR-USD 1.115 0.0001 0.01%
EUR-YEN 120.69 0.02 0.02%
EUR-GBP 0.8964 0.0003 0.03%
EUR-SFR 1.0983 0.0001 0.01%
USD/Yen 108.22 0.02 0.02%
GBP-USD 1.2438 0.0003 0.02%
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10094 -267 -2.58%
Bitcoin Cash 302.91 -5.92972 -1.92%
Ethereum (US$) 215.16 -1.27698 -0.59%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.658 -2.16189 -2.28%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets