Beursdagboek Trader Guy 16 februari 2019, 10:36


...

Vreemde week met inzet op deal tussen de VS en China

16 februari 2019, 10:36 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street begon nog met lagere futures in de ocht­end maar al snel draaide de markt naar een plus zodat ook de laat­ste dag van de week nogal posi­tief was. Verder zien we dat vol­gens de bericht­gev­ing de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na vorderen in de goeie richt­ing, vol­gende week gaan ze in Wash­ing­ton verder om richt­ing de dead­line op 1 maart in ieder geval met goed nieuws te komen. Dat is wat de markt ons doet geloven, hoe het pre­cies uit­pakt zal nog moeten blijken zodra een en ander bek­end wordt gemaakt via een offi­ciële verk­lar­ing. Zolang het aansleept en er geen negatief nieuws komt bli­jft de markt zich posi­tief ontwikke­len en geloof het of niet, de hoog­ste standen ooit op Wall Street komen in een snel tem­po dichter­bij. De Dow Jones staat met het slot van vri­jdag al bij­na 4200 pun­ten hoger dan de bodem die op 2e Kerst (26 decem­ber) werd neergezet, de dal­ing vanaf de top toen bedroeg toen net geen 20% (19%). Met die 4200 pun­ten winst vanaf de bodem staat de index nu 19% boven de bodem van 26 december.

Opval­lend is dat de Dow Jones op slot­ba­sis nu nog slechts 1070 pun­ten onder de top ofwel de hoog­ste stand ooit uitkomt. Nog een goeie inspan­ning erbij en we zijn er en let op, de hoop in de aan­loop richt­ing een akko­ord kan nog voor een plus zor­gen, als er dan een akko­ord komt dan kan een oplucht­ingsral­ly de Dow Jones, en de andere indices, meteen door­duwen tot die top. Daar­na zien we verder, wel valt er dan veel weg zodat er een totaal andere sit­u­atie kan ontstaan zon­der veel nieuws en verwachtin­gen. Dan kan de markt zich ook totaal anders gaan gedra­gen, dus eers maar eens snel door de huidi­ge fase heen zien te komen, daar­na verwacht ik door een andere sit­u­atie betere momenten om op te han­de­len. Dan kun­nen we zek­er 2 hele mooie maan­den mak­en via Trad­ing, zorg dat u er dan bij bent …

Ik wil klaarzit­ten in pole-posi­tion om dat een extra boost te geven aan onze ren­de­menten, jan­u­ari en deze maand (feb­ru­ari) waren ok maar dan ook weer niet heel goed, dat kwam door de moeil­ijkhei­ds­graad van de markt waar ik me zek­er niet achter wil ver­schuilen maar het was wel een feit. Er staat winst dit jaar (2019) dus het is goed, maar het had best wat meer mogen zijn achter­af bekeken. Daarom zeg ik nu al dat u tij­dens de maan­den MAART en APRIL lid moet zijn, we gaan via betere con­di­ties meer mooie din­gen kun­nen doen. Dat kan nu voor €39 tot 1 MEI, u pakt dan in ieder geval die 2 maan­den mee !!

Europa:
Europa vol­gt getrouw deze keer, de AEX kon wederom in de plus sluiten, deze keer ruim 5 pun­ten erbij. De moeil­ijke DAX deed deze keer ook duidelijk mee met de euforie die er plots heer­ste, de index sloot zo’n 210 pun­ten hoger af rond de 11.300 pun­ten, de DAX moet daar wel door zien te ger­ak­en de komende dagen om de posi­tieve fow erin te houden. Een slot boven de 11.40011.450 pun­ten zou de weg ope­nen richt­ing de 11.500 of de 11.850 pun­ten. Let erop dat het er goed uiziet maar de DAX wist nog niet boven die belan­grijke 11.300 pun­ten te sluiten, we zien op de grafiek dat de DAX tussen die 11.300 en de 11.400 pun­ten telkens moeil­ijkhe­den kri­jgt, op de een of andere manier heb ik er nu wat meer vertrouwen in dat de index door zou kun­nen stoten maar ook hier wacht men op een uitkomst na de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na. De DAX was nogal voorzichtig de afgelopen weken in vergelijk­ing met de rest, als een akko­ord de indus­trie aan­de­len een impuls geven dan zal de DAX de best presterende index wor­den. We gaan het zien …

Onder­tussen zien we dat de AEX doorstoomt zon­der om te kijken, dat komt door dat veel bedri­jven een mooie sur­plus kri­j­gen na het pre­sen­teren van hun cijfers. Zo ger­aakt de AEX tot boven het 200-daags gemid­delde waar de index vorige week nog weer­stand onder­vond. Met het slot op 540 ligt nu de weg open richt­ing de 545, de 548 en hoger want we zien maar amper weer­stand meer tot de 570 – 574 pun­ten waar de top­pen van vorig jaar wacht­en. De AEX bli­jft bull­ish, waar ik eerder dacht dat er mogelijk nog een terug­val zou komen tot de 517 – 520 pun­ten moet ik die mening voor­lop­ig opber­gen. De rit richt­ing de top­zone is ingezet, nu maar eens zien of het snel zal lukken om daar te ger­ak­en … Ook hier, via de DAX en de AEX denk ik dat er in maart en april mooie zak­en kun­nen wor­den gedaan, zek­er nu de weg open ligt richt­ing de top­pen van vorig jaar … Vanaf van­daag dus een nieuwe aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39, dan pakt u bei­de maan­den (maart en april) volledig mee als nieuw lid. Zorg dus dat u er op tijd bij bent …

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Overzicht belan­grijke indices op weekbasis:

Europa:
AEX +11,6 (+2,2%)
DAX +393 (+3,6%)
CAC +192 (+3,86%)

Wall Street:
Dow Jones: +777 (+3,09%)
S&P 500: +68 (+2,5%)
Nas­daq: +174 (+2,4%)
Nas­daq 100: +142 (+2,05%)
Semi-con­duc­tor index: +49 (+3,75%)
Dow Trans­port: +390 (+3,84%)
Rus­sel 2000: +63 (+4,17%)

Azië:
Nikkei: +567 (+2,8%)
Hang Seng: -45 (-0,16%)
Shang­hai Chi­na: +64 (+2,45%)

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 64 — Ste­un 2: 63 — Ste­un 3: 61
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 07

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 569.61 3.42 0.6%
AEX Fut 563.6 -2.6 -0.46%
DAX 12222.39 69.32 0.57%
DAX Fut 12273 90 0.74%
DOW 26511.05 -48.49 -0.18%
DOW 30 Future 26531 -35 -0.13%
DJ Transp. 10977.06 -11.16 -0.1%
SP500 2907.97 2.94 0.1%
SP Fut 2914 4 0.14%
NSDQ 8015.27 17.2 0.22%
NSDQ100 7713.5 23.78 0.31%
NSDQ Fut 7742.5 30 0.39%
BEL20 3852.3 5.48 0.14%
CAC40 5580.38 17.29 0.31%
FTSE 100 7459.88 -11.44 -0.15%
SMI 9571.22 -25.38 -0.26%
SEMISOXX 1558.29 0.16 0.01%
RSL2000 1560.4 -3.99 -0.26%
Name Last Change %
Nikkei 22232.1 31.54 0.14%
H.SENG 29963.26 -161.42 -0.54%
Shanghai 3215.04 -55.76 -1.7%
KS11 2216.65 0.5 0.02%
STI 3357.7 10.12 0.3%
TWI 10987.71 19.21 0.18%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 94588.06 9.8 0.01%
Merival 30847.55 -1189.23 -3.71%
IPC Mex. 45381.22 -144.07 -0.32%
KLSE 1622.06 -0.01 0%
Indon. 6414.74 -92.48 -1.42%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9959.62 -22.62 -0.23%
Tase 1584.61 -8.79 -0.55%
Name Last Change %
Olie 65.72 1.65 2.58%
Brent 74.14 2.17 3.02%
Gas 2.562 0.027 1.07%
Goud 1276.85 0.85 0.07%
GLD Eur/Oz 1134.171 0.755 0.067%
GLD Eur/Kg 36464.453 24.274 0.067%
Zilver 14.967 0.012 0.08%
Zlv Eur/Oz 13.295 0.011 0.08%
Zlv Eur/Kg 427.43 0.343 0.08%
Koper 2.904 -0.016 -0.55%
Alu 1868.5 16.5 0.89%
Nikkel 12657.5 -232.5 -1.8%
Lood 1942.25 4 0.21%
Zink 2794.25 -15.25 -0.54%
PLT 903.4 -0.3 -0.03%
PLD 1370.9 -27.6 -1.97%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1258 0.0013 0.11%
EUR-YEN 126.02 0.21 0.17%
EUR-GBP 0.8671 0.0021 0.24%
EUR-SFR 1.1434 0.003 0.26%
USD/Yen 111.95 0.04 0.04%
GBP-USD 1.2979 -0.0008 -0.06%
USD Index 96.955 -0.196 -0.2%
TREAS10 2.585 0.027 1.05%
TREAS30 2.989 0.03 1%
Bitcoin 5410.1 144.1 2.74%
Bitcoin Cash 291.88 7.72891 2.72%
Ethereum (US$) 171.77 4.80849 2.88%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 76.674 1.37792 1.83%
Name Last Change %
VIX 12.42 0.33 2.73%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Spx Met bollinger beter te zien Richting of buiten bollinger is...
 • ...
  20:29 Spx Extreem Bijna elke dag op de 15 Zeer volatiel op de 15
 • ...
  20:29 Zolang heb ik die niet.. maar bedankt Voice slaap ik weer prima...
 • ...
  20:26 Net ergens gelezen Netflix gaat nog flink stijgen dit jaar tot FEB....
 • ...
  20:09 Ik heb zojuist een netflixjan 2020 call 400 geschreven
 • ...
  20:08 Cash , verbranden , mag niet he. Staatseigendom en ook nog CO2...
 • ...
  20:04 Ik denk dat netflix zo onderhand ook zijn top wel weer bereikt heeft,...
 • ...
  19:54 En dan nog maar niet te spreken over zijn echte hobby rocket man...
 • ...
  19:52 Morgen wederom den boer op (paasweekend is voorbij) ...........
 • ...
  19:51 Ik lig in eenen deuk (maar 'k weet niet echt waarom) ..............

Twitter @usmarkets