Beursdagboek Trader Guy 18 februari 2019, 08:54


...

Wall Street dicht vandaag, Europa start vlak tot wat hoger

18 februari 2019, 08:54 | Trader Guy | leestijd: 9 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)


Van­mor­gen zien we dat Europa vlak tot iets lager wil starten, de DAX laat wat liggen maar de AEX start wat hoger van­mor­gen te zien via de futures. Wel bli­jven bei­de indices boven de lijn waar ze vorige week een uit­braak wis­ten te forceren, er is dus poten­tie om verder door te stoten de komende dagen met kleine cor­rec­ties tussendoor als mogelijkheid. Wall Street bli­jft dicht van­daag door dat het President’s Day is maar door het sterke slot van afgelopen vri­jdag verwacht ik niet dat er een negatieve reac­tie komt hier in Europa op de sterke flow op Wall Street waar men nog alti­jd inzet op een goed ver­loop van de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na. Ook zien we dat de indices op Wall Street hun top­pen van vorig jaar snel aan het naderen zijn, de All Time Highs komen zo dus weer sneller dan verwacht in beeld en wor­den een doel op zich. Van­mor­gen zien we dat Azië met een ste­vige plus sluit, zow­el Chi­na, Hong Kong en Japan lat­en een winst van tussen de 2 en 3% zien, Chi­na doet deze keer de beste zak­en, ook daar groeit de hoop op een goeie afloop van de onderhandelingen …

Update week­end:
Wall Street begon nog met lagere futures in de ocht­end maar al snel draaide de markt naar een plus zodat ook de laat­ste dag van de week nogal posi­tief was. Verder zien we dat vol­gens de bericht­gev­ing de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na vorderen in de goeie richt­ing, vol­gende week gaan ze in Wash­ing­ton verder om richt­ing de dead­line op 1 maart in ieder geval met goed nieuws te komen. Dat is wat de markt ons doet geloven, hoe het pre­cies uit­pakt zal nog moeten blijken zodra een en ander bek­end wordt gemaakt via een offi­ciële verk­lar­ing. Zolang het aansleept en er geen negatief nieuws komt bli­jft de markt zich posi­tief ontwikke­len en geloof het of niet, de hoog­ste standen ooit op Wall Street komen in een snel tem­po dichter­bij. De Dow Jones staat met het slot van vri­jdag al bij­na 4200 pun­ten hoger dan de bodem die op 2e Kerst (26 decem­ber) werd neergezet, de dal­ing vanaf de top toen bedroeg toen net geen 20% (19%). Met die 4200 pun­ten winst vanaf de bodem staat de index nu 19% boven de bodem van 26 december.

Opval­lend is dat de Dow Jones op slot­ba­sis nu nog slechts 1070 pun­ten onder de top ofwel de hoog­ste stand ooit uitkomt. Nog een goeie inspan­ning erbij en we zijn er en let op, de hoop in de aan­loop richt­ing een akko­ord kan nog voor een plus zor­gen, als er dan een akko­ord komt dan kan een oplucht­ingsral­ly de Dow Jones, en de andere indices, meteen door­duwen tot die top. Daar­na zien we verder, wel valt er dan veel weg zodat er een totaal andere sit­u­atie kan ontstaan zon­der veel nieuws en verwachtin­gen. Dan kan de markt zich ook totaal anders gaan gedra­gen, dus eers maar eens snel door de huidi­ge fase heen zien te komen, daar­na verwacht ik door een andere sit­u­atie betere momenten om op te han­de­len. Dan kun­nen we zek­er 2 hele mooie maan­den mak­en via Trad­ing, zorg dat u er dan bij bent …

Ik wil nu klaarzit­ten om een extra boost te behalen voor onze abon­nementen, jan­u­ari en deze maand (feb­ru­ari) waren ok maar dan ook weer niet heel goed, dat kwam door de moeil­ijkhei­ds­graad van de markt waar ik me zek­er niet achter wil ver­schuilen maar het was wel een feit. Er staat hoe dan ook al winst op de teller dit jaar (2019) dus het is goed, maar het had best wat meer mogen zijn achter­af bekeken. Daarom zeg ik nu al dat u tij­dens de maan­den MAART en APRIL lid moet zijn, we gaan via betere con­di­ties meer mooie din­gen kun­nen doen. Dat kan nu voor €39 tot 1 MEI, u pakt dan in ieder geval die 2 maan­den mee !!

Europa:
Europa vol­gt getrouw deze keer, de AEX kon wederom in de plus sluiten, deze keer ruim 5 pun­ten erbij. De moeil­ijke DAX deed deze keer ook duidelijk mee met de euforie die er plots heer­ste, de index sloot zo’n 210 pun­ten hoger af rond de 11.300 pun­ten, de DAX moet daar wel door zien te ger­ak­en de komende dagen om de posi­tieve fow erin te houden. Een slot boven de 11.40011.450 pun­ten zou de weg ope­nen richt­ing de 11.500 of de 11.850 pun­ten. Let erop dat het er goed uiziet maar de DAX wist nog niet boven die belan­grijke 11.300 pun­ten te sluiten, we zien op de grafiek dat de DAX tussen die 11.300 en de 11.400 pun­ten telkens moeil­ijkhe­den kri­jgt, op de een of andere manier heb ik er nu wat meer vertrouwen in dat de index door zou kun­nen stoten maar ook hier wacht men op een uitkomst na de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na. De DAX was nogal voorzichtig de afgelopen weken in vergelijk­ing met de rest, als een akko­ord de indus­trie aan­de­len een impuls geven dan zal de DAX de best presterende index wor­den. We gaan het zien …

Onder­tussen zien we dat de AEX doorstoomt zon­der om te kijken, dat komt door dat veel bedri­jven een mooie sur­plus kri­j­gen na het pre­sen­teren van hun cijfers. Zo ger­aakt de AEX tot boven het 200-daags gemid­delde waar de index vorige week nog weer­stand onder­vond. Met het slot op 540 ligt nu de weg open richt­ing de 545, de 548 en hoger want we zien maar amper weer­stand meer tot de 570 – 574 pun­ten waar de top­pen van vorig jaar wacht­en. De AEX bli­jft bull­ish, waar ik eerder dacht dat er mogelijk nog een terug­val zou komen tot de 517 – 520 pun­ten moet ik die mening voor­lop­ig opber­gen. De rit richt­ing de top­zone is ingezet, nu maar eens zien of het snel zal lukken om daar te ger­ak­en … Ook hier, via de DAX en de AEX denk ik dat er in maart en april mooie zak­en kun­nen wor­den gedaan, zek­er nu de weg open ligt richt­ing de top­pen van vorig jaar … Vanaf van­daag dus een nieuwe aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39, dan pakt u bei­de maan­den (maart en april) volledig mee als nieuw lid. Zorg dus dat u er op tijd bij bent …

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Overzicht belan­grijke indices op weekbasis:

Europa:
AEX +11,6 (+2,2%)
DAX +393 (+3,6%)
CAC +192 (+3,86%)

Wall Street:
Dow Jones: +777 (+3,09%)
S&P 500: +68 (+2,5%)
Nas­daq: +174 (+2,4%)
Nas­daq 100: +142 (+2,05%)
Semi-con­duc­tor index: +49 (+3,75%)
Dow Trans­port: +390 (+3,84%)
Rus­sel 2000: +63 (+4,17%)

Azië:
Nikkei: +567 (+2,8%)
Hang Seng: -45 (-0,16%)
Shang­hai Chi­na: +64 (+2,45%)

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 64 — Ste­un 2: 63 — Ste­un 3: 61
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 08

Koersen

Name Last Change %
AEX 571.21 1.95 0.34%
AEX Fut 566.55 -2.7 -0.48%
DAX 12430.97 43.63 0.35%
DAX Fut 12406.5 4 0.03%
DOW 27335.63 -23.53 -0.09%
DOW 30 Future 27324.5 -3.5 -0.01%
DJ Transp. 10794.59 193.56 1.83%
SP500 3004.04 -10.26 -0.34%
SP Fut 3006.5 -0.5 -0.02%
NSDQ 8222.8 -35.39 -0.45%
NSDQ100 7927.08 -39.85 -0.5%
NSDQ Fut 7941.75 -1 -0.01%
BEL20 3649.64 27.01 0.75%
CAC40 5614.38 36.17 0.65%
FTSE 100 7577.2 45.48 0.6%
SMI 9850.52 41.94 0.43%
SEMISOXX 1499.64 -16.28 -1.07%
RSL2000 1561.76 0.92 0.06%
Name Last Change %
Nikkei 21535.25 -150.65 -0.69%
H.SENG 28619.62 64.74 0.23%
Shanghai 2937.62 -4.57 -0.16%
KS11 2091.87 9.39 0.45%
STI 3360.03 12.08 0.36%
TWI 10886.05 9.62 0.09%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103775.41 -27.28 -0.03%
Merival 41788.26 531.66 1.29%
IPC Mex. 42984.97 -78.98 -0.18%
KLSE 1668.94 -3.43 -0.21%
Indon. 6401.88 -16.35 -0.25%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10658.48 7.28 0.07%
Tase 1592.36 -6.57 -0.41%
Name Last Change %
Olie 57.59 -0.03 -0.05%
Brent 64.38 0.04 0.06%
Gas 2.317 -0.001 -0.04%
Goud 1406.25 -4.95 -0.35%
GLD Eur/Oz 1254.572 -4.416 -0.352%
GLD Eur/Kg 40335.433 -141.981 -0.352%
Zilver 15.578 -0.1 -0.64%
Zlv Eur/Oz 13.898 -0.089 -0.642%
Zlv Eur/Kg 446.823 -2.868 -0.642%
Koper 2.696 0.001 0.04%
Alu 1843.25 0.5 0.03%
Nikkel 13950 285 2.09%
Lood 1980 -0.75 -0.04%
Zink 2466.75 25.75 1.05%
PLT 842.7 -1 -0.12%
PLD 1520.85 -3.85 -0.25%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1211 0.0003 0.02%
EUR-YEN 121.34 0.06 0.05%
EUR-GBP 0.9032 0.0002 0.02%
EUR-SFR 1.1075 0.0005 0.05%
USD/Yen 108.23 0.03 0.02%
GBP-USD 1.2411 0.0008 0.07%
USD Index 97.02 0.475 0.49%
TREAS10 2.106 0.014 0.67%
TREAS30 2.614 0.003 0.1%
Bitcoin 9424.9 -1488.9 -13.64%
Bitcoin Cash 277.05 -49.89123 -15.26%
Ethereum (US$) 197.74 -43.20066 -17.93%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 79.292 -14.45593 -15.42%
Name Last Change %
VIX 12.86 0.18 1.42%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:53 Afstort is begonnen! Woehoe 😜
 • ...
  23:10 Hier is het filmpje van de droogdok actie van Boskalis met het...
 • ...
  22:17 Fijne avond allemaal!
 • ...
  22:13 Fijne avond en tot morgen, dan is er ws weer een dag..
 • ...
  22:11 Ja helaas hopelijk valt het mee. Fijne avond
 • ...
  22:09 Dank je maar verliezen hoort erbij. Het is wat het is.
 • ...
  22:08 Gewoon overnight een keer een procent eraf is er niet meer bij...
 • ...
  22:07 Sterkte 😢
 • ...
  22:05 Inderdaad jammer. Zit zelf short want was echt overtuigd van een...
 • ...
  22:04 Jammer

Twitter @usmarkets