Beursdagboek Trader Guy 19 februari 2019, 08:31


...

Europa VLAK zonder Wall Street, uitbraak blijft wel staan

19 februari 2019, 08:31 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Van­daag weer een nor­male sessie waar Wall Street de week zal opstarten na de vri­je dag van gis­teren, de futures staan van­mor­gen vlak tot iets hoger. Na de uit­braak van vorige week bij veel indices zou de weg nu open kun­nen liggen richt­ing de top­pen van vorig jaar. Bij de Dow Jones, de S&P 500, de Nas­daq en de AEX moet dat mogeli­jhe­den bieden maar de DAX bli­jft daar natu­urlijk nog ver achter gezien de index al weken moeite heeft om stap­pen te mak­en. Wie weet wordt dat de index die de rest de komende peri­ode zal outperformen?

Mark­toverzicht:
Europa dat gis­teren gewoon open was moest een eigen koers varen en dat gaat zoals alti­jd moeiza­am zon­der een impuls uit de VS waar de toon alti­jd wordt gezet. De AEX en de DAX deden dan ook werke­lijk niks want bei­den sluiten EXACT op de slot­stand van vri­jdag af. We kun­nen dan ook weinig melden, de uit­braak bli­jft staan en de poten­tie tot meer bli­jft aan­wezig. Er valt dan ook weinig te melden over de sessie van gis­teren zodat we maar best vooruit kun­nen kijken waar het ook weer wacht­en is op Wall Street waar we net een uit­braak hebben staan bij de S&P 500 en de Nas­daq, bei­den sluiten boven het 200-MA en dat kan inter­es­sant worden.

Van­mor­gen zien we de futures vlak tot wat lager hier in Europa, de AEX rond vlak en de DAX staat 20 pun­ten in de min voor­beurs maar ook dat is te ver­waar­lozen. Het is nu wacht­en wat de mark­ten in de loop van de dag gaan doen nu we vri­jwel over­al een uit­braak zien. Ook de AEX staat sinds de door­braak van eind vorige week boven het 200-daags gemiddelde.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 64 — Ste­un 2: 63 — Ste­un 3: 61
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 08

Koersen

Name Last Change %
AEX 576.27 -0.59 -0.1%
AEX Fut 573.65 -3.2 -0.55%
DAX 12654.95 -15.16 -0.12%
DAX Fut 12645.5 -5.5 -0.04%
DOW 27051.97 49.99 0.19%
DOW 30 Future 27006 66 0.24%
DJ Transp. 10512.42 79.61 0.76%
SP500 2999.7 10.01 0.34%
SP Fut 2999 7.5 0.25%
NSDQ 8157.06 32.88 0.41%
NSDQ100 7943.23 23.02 0.29%
NSDQ Fut 7954 5.5 0.07%
BEL20 3776.41 15.39 0.41%
CAC40 5673.07 -23.83 -0.42%
FTSE 100 7182.32 14.37 0.2%
SMI 9997.5 -34.99 -0.35%
SEMISOXX 1604.76 2.97 0.19%
RSL2000 1539 14.17 0.93%
Name Last Change %
Nikkei 22451.86 -21.06 -0.09%
H.SENG 26848.49 184.21 0.69%
Shanghai 2977.33 -1.38 -0.05%
KS11 2077.94 -4.89 -0.23%
STI 3126.14 -8.57 -0.27%
TWI 11186.88 24.05 0.22%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 105120.15 -302.65 -0.29%
Merival 31692.72 933.51 3.04%
IPC Mex. 43340.22 -198.27 -0.46%
KLSE 1574.5 -0.4 -0.03%
Indon. 6181.01 11.42 0.19%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11141.86 -36.78 -0.33%
Tase 1648.74 -1.88 -0.11%
Name Last Change %
Olie 54.02 0.66 1.24%
Brent 59.95 0.53 0.89%
Gas 2.325 0.022 0.96%
Goud 1497.5 3.5 0.23%
GLD Eur/Oz 1346.067 3.146 0.234%
GLD Eur/Kg 43277.072 101.148 0.234%
Zilver 17.587 0.16 0.92%
Zlv Eur/Oz 15.809 0.144 0.91%
Zlv Eur/Kg 508.256 4.624 0.91%
Koper 2.6 0.011 0.41%
Alu 1729 2.25 0.13%
Nikkel 16225 -167.5 -1.02%
Lood 2186.5 18 0.83%
Zink 2431.5 11.25 0.46%
PLT 893 2.3 0.26%
PLD 1730.7 -4.3 -0.25%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1125 0.0057 0.51%
EUR-YEN 120.85 0.48 0.4%
EUR-GBP 0.8643 0.0019 0.23%
EUR-SFR 1.0986 -0.0025 -0.23%
USD/Yen 108.61 -0.12 -0.11%
GBP-USD 1.2867 0.0039 0.3%
USD Index 97.322 -0.401 -0.41%
TREAS10 1.748 0.003 0.19%
TREAS30 2.235 0.003 0.13%
Bitcoin 8105.5 119.4 1.49%
Bitcoin Cash 218.56 3.5477 1.65%
Ethereum (US$) 177.41 3.30794 1.9%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 54.681 2.2292 4.25%
Name Last Change %
VIX 13.75 0.07 0.51%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Wanneer traden of beleggen......spannend wordt.....dan is den persoon...
 • ...
  20:32 Maar dat staat er niet...impasse...komt omdat iedereen al gekocht...
 • ...
  20:32 Gelukkig wordt het vanzelf weer 21.34 uur en wordt alles opgekocht....
 • ...
  20:28 Had toch al +2% verwacht met al dat positief nieuws van brexit en...
 • ...
  20:28 Het doen en laten van den vrienden en soortgenoten in dezen...
 • ...
  20:26 Zekers te weten
 • ...
  20:25 En what about oil?
 • ...
  20:20 Kutjeuk.....giraffencrème
 • ...
  20:19 ???......ge zijt nie goe zeeker......
 • ...
  20:13 We wachten het maar weer af zoals gewoonlijk

Twitter @usmarkets