Beursdagboek Trader Guy 21 februari 2019, 08:38


...

Wall Street wat lager, Europa kan winst vasthouden

21 februari 2019, 16:29 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)


Wall Street moet op slechte economis­che data wat inlev­eren maar zoals we merken is het weer zuinig en het zou me ook van­daag niet ver­won­deren dat de dip wordt opgekocht richt­ing de avond. We zien de Nas­daq op of rond het 200-daags gemid­delde uitkomen, de S&P 500 staat er nog boven. De Dow Jones was daar al ver van weg gelopen zodat er daar niet veel gevaar meer inz­it al moeten we natu­urlijk niet gaan denken dat het niet omlaag kan. Voor­lop­ig bli­jven de mark­ten bull­ish tot het tegen­deel word bewezen, tot dan dus buy the dips zow­el hier in Europa als op Wall Street.

Toch verwacht ik nog een behoor­lijke posi­tieve stoot omhoog erbij mocht bek­end wor­den dat men eruit is met de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na waar ze nu al weken mee bezig zijn. In het overzicht­je hieron­der (grafieken) ziet u dat de uit­braak er gewoon is en dat zoals ik aan­gaf de weg naar hogere niveau’s open ligt. Het is wacht­en op een duidelijke beves­tig­ing die er kan komen door een belan­grijk nieuws­feit en u weet wel wat dat zal (kun­nen) zijn …

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.350 — Ste­un 2: 11.250 — Ste­un 3: 11.150
Weer­stand 1: 11.500 — Weer­stand 2: 11.650 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2775 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 – 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Kans op beweging richting topzone wordt steeds groter

21 februari 2019, 08:38 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)


Wall Street sluit de sessie posi­tief af, de notulen van de FED wer­den goed ont­van­gen en Trump zei dat 1 maart niet defin­i­tief het einde van de dead­line moet wor­den wat betre­ft de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na. Dat ver­haal bli­jft als een soort rode draad meelopen op Wall Street, komen ze eruit of niet? De markt gaat van het posi­tieve uit en dat resul­teert in hoop het­geen de markt verder omhoog duwt. Voor­lop­ig dus geen onrust meer, we zit­ten opnieuw met een kalme markt die omhoog gericht bli­jft, dat zek­er nu alle indices boven hun 200-daags gemid­delde staan en de Dow Jones op min­der dan 1000 pun­ten onder de top terecht komt. De S&P 500 en de Nas­daq zit­ten daar nog verder vanaf, daar zal er wat meer tijd voor nodig zijn of er moet een ver­snelling omhoog komen bij de tech­nolo­gie aan­de­len en dan spec­i­fiek de zwaargewicht­en Apple, Ama­zon, Microsoft en Alpha­bet (Google). Van­mor­gen zien we dat de futures in ieder geval hoger staan, de Dow Jones tot 100 pun­ten in de plus, de Nas­daq zo’n 25 pun­ten hoger.

Mark­toverzicht:
Europa loopt nu ook lekker door omhoog met de DAX die een uit­braak tra­cht te forceren boven de 11.400 pun­ten waar de index eerder prob­le­men mee had. De AEX bli­jft na de ste­vige ral­ly van de afgelopen weken wat hangen tussen de pak­weg 537 en de 541 pun­ten maar de index bli­jft bull­ish, eens de index door weet te trekken dan voorzie ik kansen richt­ing de 545 en 548 pun­ten op redelijk korte ter­mi­jn. De DAX daar­ente­gen die nu dus ook uit­breekt of daar in ieder geval mee bezig is zou wat meer snel­heid kun­nen ontwikke­len omdat de index behoor­lijk achter bli­jft momenteel. Daarom verwacht ik een ver­snelling richt­ing het 200-daags gemid­delde wat betre­ft de DAX. Door dat de AEX al enkele sessies boven dat 200-MA staat zou de AEX wat makke­lijk­er omhoog moeten kun­nen richt­ing de top­zone van vorig jaar (572574). In bei­de gevallen telt natu­urlijk mee dat Wall Street het verder ook goed moet bli­jven doen.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.350 — Ste­un 2: 11.250 — Ste­un 3: 11.150
Weer­stand 1: 11.500 — Weer­stand 2: 11.650 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2775 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 08

Koersen

Name Last Change %
AEX 573.46 -3.37 -0.58%
AEX Fut 573.85 -2.9 -0.5%
DAX 12380.31 -88.22 -0.71%
DAX Fut 12408.75 0 0%
DOW 27076.82 -142.7 -0.52%
DOW 30 Future 27112 32 0.12%
DJ Transp. 10730.28 -83.34 -0.77%
SP500 2997.96 -9.43 -0.31%
SP Fut 3005 3.5 0.11%
NSDQ 8153.54 -23.17 -0.28%
NSDQ100 7852.41 -40.54 -0.51%
NSDQ Fut 7891.5 12 0.15%
BEL20 3700.19 -30.05 -0.81%
CAC40 5602.23 -53.22 -0.94%
FTSE 100 7321.41 -46.05 -0.63%
SMI 9969.19 -78.15 -0.78%
SEMISOXX 1594.49 -11.16 -0.7%
RSL2000 1583.68 3.72 0.24%
Name Last Change %
Nikkei 21988.29 228.68 1.05%
H.SENG 27124.55 -228.14 -0.83%
Shanghai 3030.75 -0.48 -0.02%
KS11 2062.22 13.02 0.64%
STI 3203.93 -7.56 -0.24%
TWI 10898.13 70.58 0.65%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103680.41 179.23 0.17%
Merival 30561.27 424.99 1.41%
IPC Mex. 42841.46 171.05 0.4%
KLSE 1601.25 0.25 0.02%
Indon. 6219.44 -115.41 -1.82%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10860.31 28.56 0.26%
Tase 1608.77 -0.39 -0.02%
Name Last Change %
Olie 61.55 -1.12 -1.79%
Brent 68.01 -0.05 -0.07%
Gas 2.683 -0.005 -0.19%
Goud 1506.05 -5.45 -0.36%
GLD Eur/Oz 1368.763 -4.953 -0.362%
GLD Eur/Kg 44006.754 -159.249 -0.362%
Zilver 17.933 -0.093 -0.52%
Zlv Eur/Oz 16.297 -0.085 -0.519%
Zlv Eur/Kg 523.954 -2.717 -0.519%
Koper 2.645 0.003 0.11%
Alu 1787.75 -23 -1.27%
Nikkel 17285 -465 -2.62%
Lood 2096 -13.75 -0.65%
Zink 2356 -35 -1.46%
PLT 938 -0.85 -0.08%
PLD 1604.9 7.95 0.5%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1002 0.0004 0.04%
EUR-YEN 118.96 0.05 0.04%
EUR-GBP 0.8851 0.0004 0.05%
EUR-SFR 1.0927 0.001 0.1%
USD/Yen 108.11 %
GBP-USD 1.2427 0.0001 0.01%
USD Index 98.185 0.355 0.36%
TREAS10 1.843 -0.056 -2.94%
TREAS30 2.315 -0.061 -2.58%
Bitcoin 10306 -16 -0.15%
Bitcoin Cash 307.52 4.60432 1.52%
Ethereum (US$) 197.31 8.4243 4.46%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.336 2.05228 2.92%
Name Last Change %
VIX 14.67 0.93 6.77%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  00:29 Yes, invest in camels
 • ...
  00:25 Enkel kenners en insiders spreken van de spefifieke locatie, denk jij...
 • ...
  00:06 Opstand van de Galliers
 • ...
  23:59 ...
 • ...
  23:44 Er is hoop : een vrouwelijke minister van Kenia gaat het probleem van...
 • ...
  23:38 Het probleem zit hem in, als je commentaar geeft, dit soms als...
 • ...
  23:11 Daar gaat crypto weer.
 • ...
  22:43 Https://youtu.be/152OoTVjFOs
 • ...
  22:35 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...
 • ...
  22:33 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...

Twitter @usmarkets