Beursdagboek Trader Guy 21 februari 2019, 08:38


...

Wall Street wat lager, Europa kan winst vasthouden

21 februari 2019, 16:29 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)


Wall Street moet op slechte economis­che data wat inlev­eren maar zoals we merken is het weer zuinig en het zou me ook van­daag niet ver­won­deren dat de dip wordt opgekocht richt­ing de avond. We zien de Nas­daq op of rond het 200-daags gemid­delde uitkomen, de S&P 500 staat er nog boven. De Dow Jones was daar al ver van weg gelopen zodat er daar niet veel gevaar meer inz­it al moeten we natu­urlijk niet gaan denken dat het niet omlaag kan. Voor­lop­ig bli­jven de mark­ten bull­ish tot het tegen­deel word bewezen, tot dan dus buy the dips zow­el hier in Europa als op Wall Street.

Toch verwacht ik nog een behoor­lijke posi­tieve stoot omhoog erbij mocht bek­end wor­den dat men eruit is met de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na waar ze nu al weken mee bezig zijn. In het overzicht­je hieron­der (grafieken) ziet u dat de uit­braak er gewoon is en dat zoals ik aan­gaf de weg naar hogere niveau’s open ligt. Het is wacht­en op een duidelijke beves­tig­ing die er kan komen door een belan­grijk nieuws­feit en u weet wel wat dat zal (kun­nen) zijn …

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.350 — Ste­un 2: 11.250 — Ste­un 3: 11.150
Weer­stand 1: 11.500 — Weer­stand 2: 11.650 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2775 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 – 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Kans op beweging richting topzone wordt steeds groter

21 februari 2019, 08:38 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)


Wall Street sluit de sessie posi­tief af, de notulen van de FED wer­den goed ont­van­gen en Trump zei dat 1 maart niet defin­i­tief het einde van de dead­line moet wor­den wat betre­ft de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na. Dat ver­haal bli­jft als een soort rode draad meelopen op Wall Street, komen ze eruit of niet? De markt gaat van het posi­tieve uit en dat resul­teert in hoop het­geen de markt verder omhoog duwt. Voor­lop­ig dus geen onrust meer, we zit­ten opnieuw met een kalme markt die omhoog gericht bli­jft, dat zek­er nu alle indices boven hun 200-daags gemid­delde staan en de Dow Jones op min­der dan 1000 pun­ten onder de top terecht komt. De S&P 500 en de Nas­daq zit­ten daar nog verder vanaf, daar zal er wat meer tijd voor nodig zijn of er moet een ver­snelling omhoog komen bij de tech­nolo­gie aan­de­len en dan spec­i­fiek de zwaargewicht­en Apple, Ama­zon, Microsoft en Alpha­bet (Google). Van­mor­gen zien we dat de futures in ieder geval hoger staan, de Dow Jones tot 100 pun­ten in de plus, de Nas­daq zo’n 25 pun­ten hoger.

Mark­toverzicht:
Europa loopt nu ook lekker door omhoog met de DAX die een uit­braak tra­cht te forceren boven de 11.400 pun­ten waar de index eerder prob­le­men mee had. De AEX bli­jft na de ste­vige ral­ly van de afgelopen weken wat hangen tussen de pak­weg 537 en de 541 pun­ten maar de index bli­jft bull­ish, eens de index door weet te trekken dan voorzie ik kansen richt­ing de 545 en 548 pun­ten op redelijk korte ter­mi­jn. De DAX daar­ente­gen die nu dus ook uit­breekt of daar in ieder geval mee bezig is zou wat meer snel­heid kun­nen ontwikke­len omdat de index behoor­lijk achter bli­jft momenteel. Daarom verwacht ik een ver­snelling richt­ing het 200-daags gemid­delde wat betre­ft de DAX. Door dat de AEX al enkele sessies boven dat 200-MA staat zou de AEX wat makke­lijk­er omhoog moeten kun­nen richt­ing de top­zone van vorig jaar (572574). In bei­de gevallen telt natu­urlijk mee dat Wall Street het verder ook goed moet bli­jven doen.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.350 — Ste­un 2: 11.250 — Ste­un 3: 11.150
Weer­stand 1: 11.500 — Weer­stand 2: 11.650 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2775 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 08

Koersen

Name Last Change %
AEX 558.24 -0.08 -0.01%
AEX Fut 557.2 -0.3 -0.05%
DAX 12245.32 16.88 0.14%
DAX Fut 12218 44.5 0.36%
DOW 26536.82 -11.4 -0.04%
DOW 30 Future 26523 -39 -0.15%
DJ Transp. 10176.79 66.88 0.66%
SP500 2913.78 -3.6 -0.12%
SP Fut 2915 -7 -0.24%
NSDQ 7909.97 25.25 0.32%
NSDQ100 7627.05 35.52 0.47%
NSDQ Fut 7642.75 14 0.18%
BEL20 3497.32 -0.9 -0.03%
CAC40 5500.72 -13.85 -0.25%
FTSE 100 7416.39 -6.04 -0.08%
SMI 9851.5 -41 -0.41%
SEMISOXX 1435.83 44.71 3.21%
RSL2000 1517.99 -3.89 -0.26%
Name Last Change %
Nikkei 21086.59 -107.22 -0.51%
H.SENG 28221.98 36 0.13%
Shanghai 2976.28 -5.79 -0.19%
KS11 2121.85 0.21 0.01%
STI 3301.25 -3.02 -0.09%
TWI 10652.55 -54.17 -0.51%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 100688.63 595.68 0.6%
Merival 39916.77 -375.49 -0.93%
IPC Mex. 43792.08 -0.09 -0.02%
KLSE 1674.49 -2.12 -0.13%
Indon. 6310.49 -9.96 -0.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10408.05 -10.24 -0.1%
Tase 1573.37 4.47 0.28%
Name Last Change %
Olie 59.2 1.37 2.37%
Brent 65.48 0.02 0.03%
Gas 2.273 -0.013 -0.57%
Goud 1412.4 -6.3 -0.44%
GLD Eur/Oz 1242.216 -5.541 -0.446%
GLD Eur/Kg 39938.183 -178.144 -0.446%
Zilver 15.235 -0.065 -0.42%
Zlv Eur/Oz 13.399 -0.057 -0.427%
Zlv Eur/Kg 430.797 -1.838 -0.427%
Koper 2.713 -0.022 -0.8%
Alu 1815 2 0.11%
Nikkel 12507.5 207.5 1.69%
Lood 1923.25 -10.75 -0.56%
Zink 2501.75 -32.25 -1.27%
PLT 820.4 5.9 0.72%
PLD 1514.2 -18.3 -1.19%
Name Last Change %
EUR-USD 1.137 0.0004 0.04%
EUR-YEN 122.53 0.05 0.04%
EUR-GBP 0.8958 0.0003 0.03%
EUR-SFR 1.1112 -0.0003 -0.02%
USD/Yen 107.77 0.01 %
GBP-USD 1.2689 0.0003 0.02%
USD Index 95.72 0.072 0.08%
TREAS10 2.05 0.058 2.93%
TREAS30 2.572 0.046 1.84%
Bitcoin 12371 822 7.12%
Bitcoin Cash 475.03 4.61011 0.98%
Ethereum (US$) 334.04 22.37738 7.18%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 131.476 -1.11375 -0.84%
Name Last Change %
VIX 16.21 -0.07 -0.43%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:12 Leuke ritjes vandaag gehad zat al keer short vanaf 13300, deed effe
 • ...
  23:04 Eff dippen ... BTC aan 11.250 verkocht.. ik koop wel weer wat lager...
 • ...
  23:03 1 van die bitcoin olifanten cashed ff in...binnen een paar minuutjes...
 • ...
  22:48 Ik verwacht nu een seriueze afstort
 • ...
  22:46 Haha gek he 🤷🏼‍♂️
 • ...
  22:45 Bitcoin zakt ineen
 • ...
  22:44 Tjaaa...zilver ligt er al jaren als een dood vogeltje! maar zijn tijd...
 • ...
  22:43 Eerder zijwaarts... beetje hangen. Klaarmaken voor de 27k! 📈...
 • ...
  22:34 Proficiat X
 • ...
  22:34 Toch gestaag naar beneden.

Twitter @usmarkets