Beursdagboek Trader Guy 21 februari 2019, 08:38


...

Wall Street wat lager, Europa kan winst vasthouden

21 februari 2019, 16:29 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)


Wall Street moet op slechte economis­che data wat inlev­eren maar zoals we merken is het weer zuinig en het zou me ook van­daag niet ver­won­deren dat de dip wordt opgekocht richt­ing de avond. We zien de Nas­daq op of rond het 200-daags gemid­delde uitkomen, de S&P 500 staat er nog boven. De Dow Jones was daar al ver van weg gelopen zodat er daar niet veel gevaar meer inz­it al moeten we natu­urlijk niet gaan denken dat het niet omlaag kan. Voor­lop­ig bli­jven de mark­ten bull­ish tot het tegen­deel word bewezen, tot dan dus buy the dips zow­el hier in Europa als op Wall Street.

Toch verwacht ik nog een behoor­lijke posi­tieve stoot omhoog erbij mocht bek­end wor­den dat men eruit is met de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na waar ze nu al weken mee bezig zijn. In het overzicht­je hieron­der (grafieken) ziet u dat de uit­braak er gewoon is en dat zoals ik aan­gaf de weg naar hogere niveau’s open ligt. Het is wacht­en op een duidelijke beves­tig­ing die er kan komen door een belan­grijk nieuws­feit en u weet wel wat dat zal (kun­nen) zijn …

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.350 — Ste­un 2: 11.250 — Ste­un 3: 11.150
Weer­stand 1: 11.500 — Weer­stand 2: 11.650 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2775 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 – 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Kans op beweging richting topzone wordt steeds groter

21 februari 2019, 08:38 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)


Wall Street sluit de sessie posi­tief af, de notulen van de FED wer­den goed ont­van­gen en Trump zei dat 1 maart niet defin­i­tief het einde van de dead­line moet wor­den wat betre­ft de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na. Dat ver­haal bli­jft als een soort rode draad meelopen op Wall Street, komen ze eruit of niet? De markt gaat van het posi­tieve uit en dat resul­teert in hoop het­geen de markt verder omhoog duwt. Voor­lop­ig dus geen onrust meer, we zit­ten opnieuw met een kalme markt die omhoog gericht bli­jft, dat zek­er nu alle indices boven hun 200-daags gemid­delde staan en de Dow Jones op min­der dan 1000 pun­ten onder de top terecht komt. De S&P 500 en de Nas­daq zit­ten daar nog verder vanaf, daar zal er wat meer tijd voor nodig zijn of er moet een ver­snelling omhoog komen bij de tech­nolo­gie aan­de­len en dan spec­i­fiek de zwaargewicht­en Apple, Ama­zon, Microsoft en Alpha­bet (Google). Van­mor­gen zien we dat de futures in ieder geval hoger staan, de Dow Jones tot 100 pun­ten in de plus, de Nas­daq zo’n 25 pun­ten hoger.

Mark­toverzicht:
Europa loopt nu ook lekker door omhoog met de DAX die een uit­braak tra­cht te forceren boven de 11.400 pun­ten waar de index eerder prob­le­men mee had. De AEX bli­jft na de ste­vige ral­ly van de afgelopen weken wat hangen tussen de pak­weg 537 en de 541 pun­ten maar de index bli­jft bull­ish, eens de index door weet te trekken dan voorzie ik kansen richt­ing de 545 en 548 pun­ten op redelijk korte ter­mi­jn. De DAX daar­ente­gen die nu dus ook uit­breekt of daar in ieder geval mee bezig is zou wat meer snel­heid kun­nen ontwikke­len omdat de index behoor­lijk achter bli­jft momenteel. Daarom verwacht ik een ver­snelling richt­ing het 200-daags gemid­delde wat betre­ft de DAX. Door dat de AEX al enkele sessies boven dat 200-MA staat zou de AEX wat makke­lijk­er omhoog moeten kun­nen richt­ing de top­zone van vorig jaar (572574). In bei­de gevallen telt natu­urlijk mee dat Wall Street het verder ook goed moet bli­jven doen.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.350 — Ste­un 2: 11.250 — Ste­un 3: 11.150
Weer­stand 1: 11.500 — Weer­stand 2: 11.650 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2775 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 08

Koersen

Name Last Change %
AEX 569.61 3.42 0.6%
AEX Fut 563.6 -2.6 -0.46%
DAX 12222.39 69.32 0.57%
DAX Fut 12273 90 0.74%
DOW 26511.05 -48.49 -0.18%
DOW 30 Future 26521.5 -44.5 -0.17%
DJ Transp. 10977.06 -11.16 -0.1%
SP500 2907.97 2.94 0.1%
SP Fut 2913.5 3.5 0.12%
NSDQ 8015.27 17.2 0.22%
NSDQ100 7713.5 23.78 0.31%
NSDQ Fut 7741.5 29 0.38%
BEL20 3852.3 5.48 0.14%
CAC40 5580.38 17.29 0.31%
FTSE 100 7459.88 -11.44 -0.15%
SMI 9571.22 -25.38 -0.26%
SEMISOXX 1558.29 0.16 0.01%
RSL2000 1560.4 -3.99 -0.26%
Name Last Change %
Nikkei 22232.1 31.54 0.14%
H.SENG 29963.26 -161.42 -0.54%
Shanghai 3215.04 -55.76 -1.7%
KS11 2216.65 0.5 0.02%
STI 3357.7 10.12 0.3%
TWI 10987.71 19.21 0.18%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 94588.06 9.8 0.01%
Merival 30847.55 -1189.23 -3.71%
IPC Mex. 45381.22 -144.07 -0.32%
KLSE 1622.06 -0.01 0%
Indon. 6414.74 -92.48 -1.42%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9959.62 -22.62 -0.23%
Tase 1584.61 -8.79 -0.55%
Name Last Change %
Olie 65.65 1.58 2.47%
Brent 74.09 2.12 2.95%
Gas 2.563 0.028 1.1%
Goud 1276.75 0.75 0.06%
GLD Eur/Oz 1134.082 0.666 0.059%
GLD Eur/Kg 36461.597 21.419 0.059%
Zilver 14.967 0.012 0.08%
Zlv Eur/Oz 13.295 0.011 0.08%
Zlv Eur/Kg 427.43 0.343 0.08%
Koper 2.904 -0.016 -0.55%
Alu 1868.5 16.5 0.89%
Nikkel 12657.5 -232.5 -1.8%
Lood 1942.25 4 0.21%
Zink 2794.25 -15.25 -0.54%
PLT 903.6 -0.1 -0.01%
PLD 1372.15 -26.35 -1.88%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1257 0.0011 0.1%
EUR-YEN 126 0.18 0.15%
EUR-GBP 0.8673 0.0022 0.26%
EUR-SFR 1.1431 0.0027 0.24%
USD/Yen 111.92 0.02 0.02%
GBP-USD 1.2977 -0.0009 -0.07%
USD Index 96.958 -0.193 -0.2%
TREAS10 2.589 0.03 1.19%
TREAS30 2.991 0.032 1.08%
Bitcoin 5406.1 139.2 2.64%
Bitcoin Cash 290.76 6.31469 2.22%
Ethereum (US$) 171.18 4.25655 2.55%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 76.691 1.21516 1.61%
Name Last Change %
VIX 12.42 0.33 2.73%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Spx Met bollinger beter te zien Richting of buiten bollinger is...
 • ...
  20:29 Spx Extreem Bijna elke dag op de 15 Zeer volatiel op de 15
 • ...
  20:29 Zolang heb ik die niet.. maar bedankt Voice slaap ik weer prima...
 • ...
  20:26 Net ergens gelezen Netflix gaat nog flink stijgen dit jaar tot FEB....
 • ...
  20:09 Ik heb zojuist een netflixjan 2020 call 400 geschreven
 • ...
  20:08 Cash , verbranden , mag niet he. Staatseigendom en ook nog CO2...
 • ...
  20:04 Ik denk dat netflix zo onderhand ook zijn top wel weer bereikt heeft,...
 • ...
  19:54 En dan nog maar niet te spreken over zijn echte hobby rocket man...
 • ...
  19:52 Morgen wederom den boer op (paasweekend is voorbij) ...........
 • ...
  19:51 Ik lig in eenen deuk (maar 'k weet niet echt waarom) ..............

Twitter @usmarkets