Beursdagboek Trader Guy 12 april 2019, 09:08


...

Uitbraak richting toppen 2018? Nu meedoen tot 1 juni voor €39

12 april 2019, 12:15 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

We zit­ten nu met enkele long posi­ties in de markt om zo mee te zijn mocht de markt na een uit­braak richt­ing de top­pen van 2018 oplopen want we komen steeds dichter bij deze doe­len uit nu er deze week opnieuw hoger kan wor­den afges­loten. De kwartaal­ci­jfers zullen daar­toe de aanzet moeten geven en beleg­gers hebben er dan toch vertrouwen in gezien de koer­son­twik­kel­ing. Verder bli­jven beleg­gers posi­tief ron­dom een deal tussen de VS en Chi­na, als die er komt verwacht ik nog een behoor­lijke oplucht­ing ral­ly die wel eens voor nieuwe All Time Highs kan zor­gen op Wall Street en dan zijn we mogelijk weer vertrokken voor een reeks.


We kun­nen dus weinig anders dan vol­gen en dus mee zit­ten richt­ing de top­pen van vorig jaar, dat zow­el op Wall Street als bij de AEX en de DAX. Om mee te doen kunt u lid wor­den, dan kunt u de posi­ties die open staan nog opne­men want ik wil bli­jven zit­ten tot rond die top­zone. Voor €39 tot 1 juni kan u gebruik mak­en van de begelei­d­ing die ik de leden geef (als coach) en u kunt de sig­nalen vol­gen die ik verzend naar de leden. Ik doe er alles aan om de leden zo goed als mogelijk te voorzien van infor­matie ron­dom het han­de­len op de beurs, we doen gemid­deld 2 trans­ac­ties per week dus ik over­val u niet met veel trans­ac­ties, het valt alle­maal mee en is voor iedereen goed te doen.

Bij ons instap abon­nement Sys­teem Trad­ing kunt u al mee­doen met een bedrag (via uw eigen bro­ker-bank) met €1500, bij de andere abon­nementen is er €2000 nodig (Index Trad­ing) en €4000 als u met Guy Trad­ing, TA- aan­de­len en indices en Polleke Trad­ing wilt mee­doen. U merkt dat we over­weg kun­nen met alle mark­tom­standighe­den, in de tabel hieron­der ziet u de resul­tat­en die al wer­den behaald dit jaar en deze maand bij alle abon­nementen. De resul­tat­en wer­den dan ook echt behaald het­geen u ook rustig kunt vra­gen aan onze leden via ons FORUM op de site www​.usmar​kets​.nl , stelt u daar de vraag dan zult u een eerlijk antwo­ord kri­j­gen van onze leden die dat graag willen beves­ti­gen. Wel is het de bedoel­ing dat u over een lan­gere peri­ode lid bli­jft en de posi­ties zo goed als mogelijk opvolgt.

Het is ook niet zo dat we veel trans­ac­ties doen, de afgelopen peri­ode zit­ten we op ongeveer 2 posi­ties per week. Het is dus geen daghan­del, het is posi­tioner­ing ofwel momen­tum han­del wat ik toepas. Op dit moment zit­ten we dus met de eerste posi­tie voor de maand april in de markt en zoals ik al aagaf kunt u nog mee als u lid wordt.

Het eerste kwartaal 2019 sluiten we af met een mooie winst !
De maand maart ver­liep pri­ma wat betre­ft onze abon­nementen, na het sluiten van de posi­ties komt Sys­teem Trad­ing dit jaar (2019) uit op een winst van €1320 (88%), Index Trad­ing staat op €1941(97%), Guy Trad­ing op €1657 (41%), TA Aan­de­len en Indices op €2216 (55%) en Polleke Trad­ing op €2315 (58%). Com­bi Trad­ing waar Polleke en Guy Trad­ing samen in zit­ten staat dit jaar op €3972 (50%). We zit­ten dit jaar tussen de 53% en 104% winst, let erop dat de inleg bij Sys­teem Trad­ing en Index Trad­ing lager is want daar werken we met €1500 en €2000 bij de start van elke nieuwe maand. De leden weten waar mijn sterke pun­ten liggen en ik ben er alti­jd voor de leden als dat nodig is, 365 dagen per jaar ben ik met de beurs bezig, het is niet alleen mijn werk maar vooral ook mijn hob­by en passie.

Doe nu mee tot 1 JUNI voor €39, dan staat u meteen op de leden­li­jst, een mooie aan­bied­ing om ken­nis te mak­en met dit abon­nement. Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Hoe lang zit u vast aan een abon­nement?
U zit NER­GENS aan vast, u wordt lid en u bepaald wan­neer u stop, het lief­st hebben we dat u dat 10 dagen voor het einde van de maand doorgeeft zodat we dat admin­is­tratief kun­nen ver­w­erken. Verder bepaald u tot wan­neer u lid bli­jft, de betalin­gen doet u per maand door zelf over te mak­en of via automa­tis­che incas­so (domi­cil­iëring). Het 2e is admin­is­tratief het beste alter­natief maar de keuze maakt u natu­urlijk zelf.

Han­de­len doet u zelf op eigen reken­ing:
Wij sturen alleen de sig­nalen, u voert die uit als u daar achter staat, alles bli­jft in eigen han­den dus. Wat ik doe is de leden zo goed mogelijk begelei­den, de sig­nalen verzen­den en de posi­ties bewak­en tot we die weer kun­nen sluiten.

Resul­taat overzicht:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading...

Beurzen wachten op kwartaalcijfers: AEX en DAX omhoog

12 april 2019, 09:08 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

Wall Street wacht op de eerste kwartaalcijfers die vanmiddag van start gaan met Dow component JP Morgan, verder blijven de markten liggen door goeie hoop op een deal tussen de VS en China. De indices bivakkeren nog steeds dicht bij de hoogste standen ooit op Wall Street en de jaartoppen van 2018 wat betreft de AEX en de DAX. De kans dat de stap richting die toppen wordt gemaakt blijft uiteraard groot.


Marktoverzicht:
Op Wall Street gisteren kleine verliezen behalve de Dow Transport waar er met bijna 1% winst werd gesloten en de S&P 500 waar de winst van 0,11 punt een vlak slot print. De Dow Jones en de Nasdaq verloren dan wel wat maar ook daar blijft alles dicht bij huis. Beleggers blijven de ontwikkelingen rondom de VS-China volgen want een en ander is al rond maar er zijn nog enkele punten waarover moet worden onderhandeld. Verder kijkt men vandaag uit naar de resultaten van de 2 grote Amerikaanse banken JPMorgan en Wells Fargo, vanmiddag rond 13:00-13:30 weten we meer, dan is dat meteen het startschot van een reeks kwartaalcijfers waar beleggers met spanning op wachten.

Een belangrijk gegeven is dat de 3 grote indices, de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq, dicht bij hun toppen uitkomen. Om die te bereiken moet er nog tussen de 1 en 2% winst bijkomen en ik verwacht niet echt dat men dat gaat laten liggen op Wall Street. In het verleden hebben we vaak genoeg gezien dat die toppen eens de indices er zo dichtbij komen zullen worden opgezocht, dus we kunnen stellen dat in 75-80% van de gevallen we die All Time Highs zullen opzoeken op de redelijk korte termijn. Veel zal uiteraard afhangen van hoe de kwartaalcijfers zullen worden verwerkt, valt alles een beetje mee dan staan we er op de korte termijn al en wie weet krijgen we daarna nog een reeks records erbij ...

Europa:
Europa doet het nog steeds prima want na een korte terugval zien we de AEX en de DAX weer opkrabbelen richting de weerstand ofwel de deur richting de toppen van vorig jaar (2018). De AEX moet de overbrugging maken richting de 574-575 punten, de DAX richting de 13.500-13.600 punten waar de hoogste stand ooit wacht. De vraag is nu of dat op de korte termijn mogelijk zal worden, wel is het zo dat de BULLS aan zet blijven en zeker nu we al heel wat slecht nieuws hebben moeten verwerken. Het is dus wachten op hoe de eerste kwartaalcijfers hun intrede zullen doen, op Wall Street starten we vandaag met JP Morgen, het eerste Dow aandeel.

We kunnen niet veel anders dan wachten maar we weten ook dat als de 12.050 (DAX) en de 564 (AEX) worden doorbroken de weg open komt te liggen richting die toppen, het kan dan wel eens snel gaan. Daarna zien we verder maar eerst via mogelijk wat meevallers wat betreft de resultaten en dat wil zeggen beter dan de markt had verwacht nog dat kleine stukje omhoog om op zijn minst de toppen aan te tikken. Toch ook opletten voor weerstand want de 12.050 en de 563 blijven een moeilijke hindernis door de lijn over de recente toppen zoals u kunt zien op de grafieken hieronder.

Vergeet u ook zeker niet in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief die we minimaal 1 keer per week versturen met veel info ... https://www.usmarkets.nl/nieuwsbrief.html

Hieronder de TA niveau's van de belangrijke indices en de grafieken onderaan deze update:

AEX:
Steun 1: 558 - Steun 2: 555 - Steun 3: 552
Weerstand 1: 563 - Weerstand 2: 568 - Weerstand 3: 572
DAX:
Steun 1: 11.850 - Steun 2: 11.700 - Steun 3: 11.600
Weerstand 1: 12.050 - Weerstand 2: 12.150 - Weerstand 3: 12.250
Dow Jones:
Steun 1: 26.150 - Steun 2: 25.900 - Steun 3: 25.700
Weerstand 1: 26.450 - Weerstand 2: 26.600 - Weerstand 3: 26.950
S&P 500:
Steun 1: 2845 - Steun 2: 2815 - Steun 3: 2780
Weerstand 1: 2895 - Weerstand 2: 2910 - Weerstand 3: 2950
Nasdaq:
Steun 1: 7850 - Steun 2: 7750 - Steun 3: 7650
Weerstand 1: 8000 - Weerstand 2: 8075 - Weerstand 3: 8130
Brent olie:
Steun 1: 69 - Steun 2: 67,5 - Steun 3: 66
Weerstand 1: 71 - Weerstand 2: 72,5 - Weerstand 3: 74

US Markets Trading korte termijn:
Eind vorige week hebben we wat posities op kunnen bouwen, we moeten nu rustig wachten op de draai die ik verwacht zodat we via de short posities kunnen inspelen op een terugval van 2-3% bij alle indices na dat de top er staat. Zoals ik al aangaf in het marktoverzicht kunt u de weerstand bij alle indices zien op de grafieken hieronder. De posities staan open, u kunt nog meedoen met deze posities door ze maandag aan te kopen, dan stapt u gelijk of zelfs iets beter in dat waar wij ze voor hebben aangekocht. Het is een strategische positie die ik graag wil aanhouden tot die 2 a 3% correctie wordt afgerond. We scoren goed dit jaar zoals u kunt zien in het overzicht hieronder, schrijf u dus in zodat u de updates ontvangt samen met de signalen die we naar de leden versturen. En, u kunt dus meteen mee met de posities die openstaan door ze maandag aan te kopen ...

De maand maart verliep prima wat betreft onze abonnementen, na het sluiten van de posities komt vorige week komt Systeem Trading dit jaar (2019) uit op een winst van €1320 (88%), Index Trading staat op €1941 (97%), Guy Trading op €1657 (41%), TA Aandelen en Indices op €2216 (55%) en Polleke Trading op €2315 (58%). Combi Trading waar Polleke en Guy Trading samen in zitten staat dit jaar op €3972 (50%).

Lid worden via de nieuwe aanbieding tot 1 JUNI voor €39 ... Er komen dus nog voldoende kansen, belangrijk is om de markt zo voorzichtig en geduldig mogelijk te benaderen. Inschrijven? Inschrijven? https://www.usmarkets.nl/tradershop

Resultaat over het jaar 2019:


AEX:


DAX:


Dow Jones:


Nasdaq:


S&P 500:


Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 15

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 569.61 3.42 0.6%
AEX Fut 563.6 -2.6 -0.46%
DAX 12222.39 69.32 0.57%
DAX Fut 12273 90 0.74%
DOW 26511.05 -48.49 -0.18%
DOW 30 Future 26512.5 -53.5 -0.2%
DJ Transp. 10977.06 -11.16 -0.1%
SP500 2908.08 3.05 0.1%
SP Fut 2912.5 2.5 0.09%
NSDQ 8015.27 17.2 0.22%
NSDQ100 7713.5 23.78 0.31%
NSDQ Fut 7734.5 22 0.28%
BEL20 3852.3 5.48 0.14%
CAC40 5580.38 17.29 0.31%
FTSE 100 7459.88 -11.44 -0.15%
SMI 9571.22 -25.38 -0.26%
SEMISOXX 1558.29 0.16 0.01%
RSL2000 1560.4 -3.99 -0.26%
Name Last Change %
Nikkei 22232.1 31.54 0.14%
H.SENG 29963.26 -161.42 -0.54%
Shanghai 3215.04 -55.76 -1.7%
KS11 2216.65 0.5 0.02%
STI 3357.7 10.12 0.3%
TWI 10987.71 19.21 0.18%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 94599.16 20.9 0.02%
Merival 30723.84 -1312.94 -4.1%
IPC Mex. 45393.69 -131.6 -0.29%
KLSE 1622.06 -0.01 0%
Indon. 6414.74 -92.48 -1.42%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9959.62 -22.62 -0.23%
Tase 1584.61 -8.79 -0.55%
Name Last Change %
Olie 65.72 1.65 2.58%
Brent 74.11 2.14 2.97%
Gas 2.562 0.027 1.07%
Goud 1277.05 1.05 0.08%
GLD Eur/Oz 1134.55 0.933 0.082%
GLD Eur/Kg 36476.644 29.991 0.082%
Zilver 14.973 0.018 0.12%
Zlv Eur/Oz 13.302 0.016 0.12%
Zlv Eur/Kg 427.677 0.514 0.12%
Koper 2.904 -0.016 -0.55%
Alu 1868.5 16.5 0.89%
Nikkel 12657.5 -232.5 -1.8%
Lood 1942.25 4 0.21%
Zink 2794.25 -15.25 -0.54%
PLT 903 -0.7 -0.08%
PLD 1372.05 -26.45 -1.89%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1256 0.0013 0.11%
EUR-YEN 125.99 0.18 0.15%
EUR-GBP 0.867 0.0021 0.24%
EUR-SFR 1.1433 0.0032 0.28%
USD/Yen 111.93 0.03 0.02%
GBP-USD 1.298 -0.0006 -0.05%
USD Index 96.963 -0.188 -0.19%
TREAS10 2.585 0.027 1.05%
TREAS30 2.989 0.03 1%
Bitcoin 5405.3 123.2 2.33%
Bitcoin Cash 291.6 7.44486 2.62%
Ethereum (US$) 171.35 4.40729 2.64%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 76.738 1.43823 1.91%
Name Last Change %
VIX 12.41 0.32 2.65%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Spx Met bollinger beter te zien Richting of buiten bollinger is...
 • ...
  20:29 Spx Extreem Bijna elke dag op de 15 Zeer volatiel op de 15
 • ...
  20:29 Zolang heb ik die niet.. maar bedankt Voice slaap ik weer prima...
 • ...
  20:26 Net ergens gelezen Netflix gaat nog flink stijgen dit jaar tot FEB....
 • ...
  20:09 Ik heb zojuist een netflixjan 2020 call 400 geschreven
 • ...
  20:08 Cash , verbranden , mag niet he. Staatseigendom en ook nog CO2...
 • ...
  20:04 Ik denk dat netflix zo onderhand ook zijn top wel weer bereikt heeft,...
 • ...
  19:54 En dan nog maar niet te spreken over zijn echte hobby rocket man...
 • ...
  19:52 Morgen wederom den boer op (paasweekend is voorbij) ...........
 • ...
  19:51 Ik lig in eenen deuk (maar 'k weet niet echt waarom) ..............

Twitter @usmarkets