Beursdagboek Trader Guy 12 april 2019, 09:08


...

Uitbraak richting toppen 2018? Nu meedoen tot 1 JULI voor €39

12 april 2019, 12:15 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

We zit­ten nu met enkele long posi­ties in de markt om zo mee te zijn mocht de markt na een uit­braak richt­ing de top­pen van 2018 oplopen want we komen steeds dichter bij deze doe­len uit nu er deze week opnieuw hoger kan wor­den afges­loten. De kwartaal­ci­jfers zullen daar­toe de aanzet moeten geven en beleg­gers hebben er dan toch vertrouwen in gezien de koer­son­twik­kel­ing. Verder bli­jven beleg­gers posi­tief ron­dom een deal tussen de VS en Chi­na, als die er komt verwacht ik nog een behoor­lijke oplucht­ing ral­ly die wel eens voor nieuwe All Time Highs kan zor­gen op Wall Street en dan zijn we mogelijk weer vertrokken voor een reeks.


Dins­dag (23 april) heb ik rond de dip na de open­ing wat posi­ties op kun­nen nemen voor de leden op ver­schil­lende indices, dat ver­schilt per abon­nement maar het was wel weer een mooi koop­mo­ment in ieder geval. De doel­zone is bek­end, mogelijk ger­ak­en we daar deze week redelijk snel als alles een beet­je meezit.

Na het sluiten van de long posi­ties vorige week don­derdag loopt de winst over 2019 verder op en staan we ook deze maand (april) voor de 7e opeen­vol­gende maand met een plus op maand­ba­sis bekeken. Omdat de top­zone van 2018 steeds dichter­bij komt en er een lang week­end voor de deur stond besloot ik om even CASH langs de zijli­jn te wacht­en op een nieuwe mogelijkheid. Na 6 maan­den een posi­tief resul­taat op rij zit er ook deze maand als alles ver­loopt zoals ik verwacht een plus in. In deze toch moeil­ijke markt, en dat zal nie­mand ontken­nen, bli­jven we in ieder geval goed op schema om ook dit jaar een mooi resul­taat neer te zetten. Zow­el bij Trad­ing (ongeveer 2 trans­ac­ties per week) als bij de aan­de­len porte­feuille waar we posi­ties op de mid-lange ter­mi­jn nemen halen we de doel­stellin­gen die ik voor ogen had aan het begin van dit jaar. Denk er dus ook aan om een abon­nement te nemen, het loont op termijn.

Dit jaar ver­loopt dus goed wat betre­ft onze abon­nementen, na het sluiten van de posi­ties vorige week komt Sys­teem Trad­ing dit jaar (2019) uit op een winst van €1549 (103%), Index Trad­ing staat op €2571 (129%), Guy Trad­ing op €2245 (56%), TA Aan­de­len en Indices op €3168 (79%) en Polleke Trad­ing op €3104 (78%). Com­bi Trad­ing waar Polleke en Guy Trad­ing samen in zit­ten staat dit jaar op €5349 (67%).

Lid wor­den via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 JULI voor €39 … Er komen dus nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt zo voorzichtig en geduldig mogelijk te benaderen. Inschri­jven? Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Hoe lang zit u vast aan een abon­nement?
U zit NER­GENS aan vast, u wordt lid en u bepaald wan­neer u stop, het lief­st hebben we dat u dat 10 dagen voor het einde van de maand doorgeeft zodat we dat admin­is­tratief kun­nen ver­w­erken. Verder bepaald u tot wan­neer u lid bli­jft, de betalin­gen doet u per maand door zelf over te mak­en of via automa­tis­che incas­so (domi­cil­iëring). Het 2e is admin­is­tratief het beste alter­natief maar de keuze maakt u natu­urlijk zelf.

Han­de­len doet u zelf op eigen reken­ing:
Wij sturen alleen de sig­nalen, u voert die uit als u daar achter staat, alles bli­jft in eigen han­den dus. Wat ik doe is de leden zo goed mogelijk begelei­den, de sig­nalen verzen­den en de posi­ties bewak­en tot we die weer kun­nen sluiten.

Resul­taat overzicht:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading...

Beurzen wachten op kwartaalcijfers: AEX en DAX omhoog

12 april 2019, 09:08 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

Wall Street wacht op de eerste kwartaalcijfers die vanmiddag van start gaan met Dow component JP Morgan, verder blijven de markten liggen door goeie hoop op een deal tussen de VS en China. De indices bivakkeren nog steeds dicht bij de hoogste standen ooit op Wall Street en de jaartoppen van 2018 wat betreft de AEX en de DAX. De kans dat de stap richting die toppen wordt gemaakt blijft uiteraard groot.


Marktoverzicht:
Op Wall Street gisteren kleine verliezen behalve de Dow Transport waar er met bijna 1% winst werd gesloten en de S&P 500 waar de winst van 0,11 punt een vlak slot print. De Dow Jones en de Nasdaq verloren dan wel wat maar ook daar blijft alles dicht bij huis. Beleggers blijven de ontwikkelingen rondom de VS-China volgen want een en ander is al rond maar er zijn nog enkele punten waarover moet worden onderhandeld. Verder kijkt men vandaag uit naar de resultaten van de 2 grote Amerikaanse banken JPMorgan en Wells Fargo, vanmiddag rond 13:00-13:30 weten we meer, dan is dat meteen het startschot van een reeks kwartaalcijfers waar beleggers met spanning op wachten.

Een belangrijk gegeven is dat de 3 grote indices, de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq, dicht bij hun toppen uitkomen. Om die te bereiken moet er nog tussen de 1 en 2% winst bijkomen en ik verwacht niet echt dat men dat gaat laten liggen op Wall Street. In het verleden hebben we vaak genoeg gezien dat die toppen eens de indices er zo dichtbij komen zullen worden opgezocht, dus we kunnen stellen dat in 75-80% van de gevallen we die All Time Highs zullen opzoeken op de redelijk korte termijn. Veel zal uiteraard afhangen van hoe de kwartaalcijfers zullen worden verwerkt, valt alles een beetje mee dan staan we er op de korte termijn al en wie weet krijgen we daarna nog een reeks records erbij ...

Europa:
Europa doet het nog steeds prima want na een korte terugval zien we de AEX en de DAX weer opkrabbelen richting de weerstand ofwel de deur richting de toppen van vorig jaar (2018). De AEX moet de overbrugging maken richting de 574-575 punten, de DAX richting de 13.500-13.600 punten waar de hoogste stand ooit wacht. De vraag is nu of dat op de korte termijn mogelijk zal worden, wel is het zo dat de BULLS aan zet blijven en zeker nu we al heel wat slecht nieuws hebben moeten verwerken. Het is dus wachten op hoe de eerste kwartaalcijfers hun intrede zullen doen, op Wall Street starten we vandaag met JP Morgen, het eerste Dow aandeel.

We kunnen niet veel anders dan wachten maar we weten ook dat als de 12.050 (DAX) en de 564 (AEX) worden doorbroken de weg open komt te liggen richting die toppen, het kan dan wel eens snel gaan. Daarna zien we verder maar eerst via mogelijk wat meevallers wat betreft de resultaten en dat wil zeggen beter dan de markt had verwacht nog dat kleine stukje omhoog om op zijn minst de toppen aan te tikken. Toch ook opletten voor weerstand want de 12.050 en de 563 blijven een moeilijke hindernis door de lijn over de recente toppen zoals u kunt zien op de grafieken hieronder.

Vergeet u ook zeker niet in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief die we minimaal 1 keer per week versturen met veel info ... https://www.usmarkets.nl/nieuwsbrief.html

Hieronder de TA niveau's van de belangrijke indices en de grafieken onderaan deze update:

AEX:
Steun 1: 558 - Steun 2: 555 - Steun 3: 552
Weerstand 1: 563 - Weerstand 2: 568 - Weerstand 3: 572
DAX:
Steun 1: 11.850 - Steun 2: 11.700 - Steun 3: 11.600
Weerstand 1: 12.050 - Weerstand 2: 12.150 - Weerstand 3: 12.250
Dow Jones:
Steun 1: 26.150 - Steun 2: 25.900 - Steun 3: 25.700
Weerstand 1: 26.450 - Weerstand 2: 26.600 - Weerstand 3: 26.950
S&P 500:
Steun 1: 2845 - Steun 2: 2815 - Steun 3: 2780
Weerstand 1: 2895 - Weerstand 2: 2910 - Weerstand 3: 2950
Nasdaq:
Steun 1: 7850 - Steun 2: 7750 - Steun 3: 7650
Weerstand 1: 8000 - Weerstand 2: 8075 - Weerstand 3: 8130
Brent olie:
Steun 1: 69 - Steun 2: 67,5 - Steun 3: 66
Weerstand 1: 71 - Weerstand 2: 72,5 - Weerstand 3: 74

US Markets Trading korte termijn:
Eind vorige week hebben we wat posities op kunnen bouwen, we moeten nu rustig wachten op de draai die ik verwacht zodat we via de short posities kunnen inspelen op een terugval van 2-3% bij alle indices na dat de top er staat. Zoals ik al aangaf in het marktoverzicht kunt u de weerstand bij alle indices zien op de grafieken hieronder. De posities staan open, u kunt nog meedoen met deze posities door ze maandag aan te kopen, dan stapt u gelijk of zelfs iets beter in dat waar wij ze voor hebben aangekocht. Het is een strategische positie die ik graag wil aanhouden tot die 2 a 3% correctie wordt afgerond. We scoren goed dit jaar zoals u kunt zien in het overzicht hieronder, schrijf u dus in zodat u de updates ontvangt samen met de signalen die we naar de leden versturen. En, u kunt dus meteen mee met de posities die openstaan door ze maandag aan te kopen ...

De maand maart verliep prima wat betreft onze abonnementen, na het sluiten van de posities komt vorige week komt Systeem Trading dit jaar (2019) uit op een winst van €1320 (88%), Index Trading staat op €1941 (97%), Guy Trading op €1657 (41%), TA Aandelen en Indices op €2216 (55%) en Polleke Trading op €2315 (58%). Combi Trading waar Polleke en Guy Trading samen in zitten staat dit jaar op €3972 (50%).

Lid worden via de nieuwe aanbieding tot 1 JUNI voor €39 ... Er komen dus nog voldoende kansen, belangrijk is om de markt zo voorzichtig en geduldig mogelijk te benaderen. Inschrijven? Inschrijven? https://www.usmarkets.nl/tradershop

Resultaat over het jaar 2019:


AEX:


DAX:


Dow Jones:


Nasdaq:


S&P 500:


Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 15

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 560.21 7.93 1.44%
AEX Fut 559.35 7.1 1.28%
DAX 12331.75 245.93 2.03%
DAX Fut 12321.5 239.5 1.98%
DOW 26457.79 345.26 1.32%
DOW 30 Future 26478 340 1.3%
DJ Transp. 10320.4 121.36 1.19%
SP500 2920.49 30.82 1.07%
SP Fut 2925.5 29.25 1.01%
NSDQ 7965.7 120.67 1.54%
NSDQ100 7650.09 123.57 1.64%
NSDQ Fut 7680.5 119.25 1.58%
BEL20 3513.07 62.26 1.8%
CAC40 5509.73 118.79 2.2%
FTSE 100 7443.04 85.73 1.17%
SMI 9954.8 100.3 1.02%
SEMISOXX 1405.79 57.93 4.3%
RSL2000 1549.21 15.72 1.03%
Name Last Change %
Nikkei 20972.71 -151.29 -0.72%
H.SENG 27498.77 271.61 1%
Shanghai 2890.16 2.54 0.09%
KS11 2098.71 7.98 0.38%
STI 3238.73 30.74 0.96%
TWI 10566.74 36.2 0.34%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99291.33 1668.08 1.71%
Merival 41307.55 819.94 2.03%
IPC Mex. 43144.84 180.13 0.42%
KLSE 1652.76 14.36 0.88%
Indon. 6257.33 66.81 1.08%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10191.33 21.07 0.21%
Tase 1562.74 13.92 0.9%
Name Last Change %
Olie 54.08 1.91 3.66%
Brent 62.23 1.29 2.12%
Gas 2.343 -0.043 -1.8%
Goud 1350.75 7.85 0.58%
GLD Eur/Oz 1206.458 7.011 0.581%
GLD Eur/Kg 38788.515 225.423 0.581%
Zilver 14.998 0.169 1.14%
Zlv Eur/Oz 13.396 0.151 1.127%
Zlv Eur/Kg 430.687 4.852 1.127%
Koper 2.702 0.056 2.1%
Alu 1778 20 1.14%
Nikkel 11977.5 212.5 1.81%
Lood 1918.5 35 1.86%
Zink 2513.25 40.75 1.65%
PLT 800.7 6.1 0.77%
PLD 1474.4 18.9 1.3%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1196 -0.0019 -0.17%
EUR-YEN 121.44 -0.28 -0.23%
EUR-GBP 0.8922 -0.0024 -0.27%
EUR-SFR 1.1195 -0.0007 -0.06%
USD/Yen 108.47 -0.07 -0.06%
GBP-USD 1.2545 0.0015 0.12%
USD Index 97.153 0.101 0.1%
TREAS10 2.063 -0.023 -1.1%
TREAS30 2.552 -0.025 -0.95%
Bitcoin 9022.4 -212.8 -2.3%
Bitcoin Cash 409.98 -18.24227 -4.26%
Ethereum (US$) 264.86 -5.98569 -2.21%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 131.983 -1.54897 -1.16%
Name Last Change %
VIX 15.33 -0.02 -0.13%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  18:51 Dus het wordt alweer afgevlakt....
 • ...
  18:48 Voorafgaande aan de G20-top zullen de Amerikaanse president Donald...
 • ...
  18:46 Goud SL op 1349,5 puntje boven Be gezet. Vertrouw het nog niet...
 • ...
  18:28 Hij kan anders geen hoogtepunt bereiken ? man man man...
 • ...
  18:27 Dat heb je goed geconcludeerd
 • ...
  18:16 18/06/2019 17:36:39 // WH Advisor Kudlow: Conversation Between Trump...
 • ...
  18:14 18/06/2019 18:12:48 // USTR Lighthizer: Unsure If Tariffs Alone Will...
 • ...
  18:13 Go with de velo
 • ...
  18:08 Bodem aangestampt; terugval van 1355 gehad. Opnieuw long goud.... go...
 • ...
  18:06 Je hebt van die dagen dat alles mee zit😉

Twitter @usmarkets