Beursdagboek Trader Guy 1 mei 2019, 09:41


...

Apple blinkt weer, trading nu al 7 maanden op rij met winst

1 mei 2019, 09:41 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

Cijfers Apple … OKFED vanavond, wordt er naar Trump geluis­terd? want hij wil de rente 1% lager en nieuwe QE opstarten … Lukt dat? Dacht het niet maar je weet nooit wat die man voor elka­ar kri­jgt? US Mar­kets Trad­ing … OK … nu al 7 maan­den op rij met posi­tief resul­taat afges­loten. Mor­gen begin­nen we de maand MEI, doe dus mee door u op tijd in te schrijven !!


Gis­teren wer­den de short posi­ties ges­loten, rond de laag­ste stand van de dag op Wall Street, Europa deed niet mee deze keer met de dal­ing zodat er weer wat diver­gen­tie ontstaat en dat is onzek­er om in posi­tie te bli­jven. Daarom besloot ik om de posi­ties te sluiten in ieder geval, van­daag kun­nen we niks doen omdat Europa dicht bli­jft door de 1 mei vier­ing in grote delen van Europa, Ams­ter­dam bli­jft dan ook dicht. Het gevoel om uit te stap­pen was goed want nabeurs kwam Apple met cijfers en die wer­den goed ont­van­gen, het aan­deel schoot 10 dol­lar omhoog en trekt de markt mee in die richt­ing. We zit­ten nu zon­der posi­ties, een mooi moment om lid te wor­den zodat u de gehele maand mei mee kan doen want vanaf mor­gen kun­nen we even kijken of er zich kansen voor­doen aan de bovenkant van de range. Ik weet nog niet exact wat ik ga doen, of als ik al wat ga doen, mogelijk wacht ik tot begin vol­gende week.

Ook de maand april werd posi­tief afges­loten wat betre­ft resul­taat zodat alles nog steeds heel goed ver­loopt dit jaar. Niet uit­mun­tend maar wel een vol­doende al moet het naar mijn mening nog wat beter kun­nen richt­ing het einde van 2019. Wat wel bij­zon­der is, april was de 7e maand op rij die posi­tief werd afgerond wat betre­ft het resul­taat van de sig­nalen die naar de leden wer­den ver­stu­urd. Een zeer sterke reeks het­geen bewi­jst dat ik in ieder geval pri­ma kan scoren in deze toch moeil­ijke markt want nie­mand zal ontken­nen dat de markt moeil­ijk is momenteel. Hieron­der ziet u de resul­tat­en van april en 2019, op de site ziet u alles vanaf 2013 in de overzichten.

Mee­doen in MEI en JUNI voor €39?
Ik ga dus door met waar ik mee bezig ben en bij deze wil ik jul­lie graag als coach begelei­den, uit­er­aard kan niet alles wat ik doe goed uit­pakken, het zou buite­naards zijn, maar ik zet mij wel in om ongeveer 70% van het­geen ik doe goed af te ron­den. Schri­jf u van­daag nog in zodat u NIETS hoeft te mis­sen wat betre­ft de maan­den mei en juni want voor €39 doet u mee tot 1 JULI (2 maan­den) … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en u staat meteen op de lijst als u voor automa­tis­che afschri­jv­ing kiest. Past het niet bij u dan kunt u via een mail aangeven om ermee te stop­pen, we doen daar echt niet moeil­ijk over, wie mee­doet moet dat graag doen, ik heb niks aan leden die ontevre­den zijn. Maar het even proberen kan nu voor €39 tot 1 juli

Mark­toverzicht:
Van­daag zal Wall Street wel hoger ope­nen, we kri­j­gen cijfers over de werkgele­gen­heid (ADP) en de markt zal posi­tief rea­geren op het aan­deel Apple na de cijfers want het aan­deel schoot 10 dol­lar omhoog nabeurs. Verder kri­j­gen we nog de FED vanavond om 20:00 en om 20:30 vol­gt er een pers­babbel met Pow­ell waar er zek­er vra­gen zullen wor­den gesteld op de quote van Trump die eist dat de FED de rente met 1% moet ver­la­gen en het QE pro­gram­ma weer moet opstarten. Ja, we hebben het over een moeil­ijke markt, en als dat er nog bijkomt? En dat ter­wi­jl de beurzen op Wall Street op hun hoog­ste stand ooit staan ter­wi­jl de schulden van het land dat ook lat­en zien (hoog­ste ooit). Ik weet het, de vraag is hoe kan dit alle­maal bli­jven duren? Geen nood, eens zal de reken­ing moeten wor­den betaald maar nu dus nog niet. Ik zal dat op de voet vol­gen en waar het kan en moet zal ik rea­geren op het­geen de markt zal doen. Voor­lop­ig zek­er nog niet te vroeg voor een lan­gere peri­ode short gaan, die tijd komt nog wel en dan moet je zek­er lid zijn want ook in een Bear mar­ket” kan ik scoren voor de leden. Vri­jdag kri­j­gen we dan nog het banen­rap­port om 14:30

Resul­taat maand april:


Resul­taat jaar 2019:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 18

Koersen

Name Last Change %
AEX 569.26 1.85 0.33%
AEX Fut 565.35 -2.05 -0.36%
DAX 12387.34 64.02 0.52%
DAX Fut 12401.25 5.75 0.05%
DOW 27359.16 27.13 0.1%
DOW 30 Future 27356 14 0.05%
DJ Transp. 10601.03 -36.28 -0.34%
SP500 3014.3 0.53 0.02%
SP Fut 3019 1.75 0.06%
NSDQ 8258.19 14.04 0.17%
NSDQ100 7966.93 23.68 0.3%
NSDQ Fut 7994 7.25 0.09%
BEL20 3622.64 44.28 1.24%
CAC40 5578.21 5.35 0.1%
FTSE 100 7531.72 25.75 0.34%
SMI 9808.58 45.6 0.47%
SEMISOXX 1515.92 11.64 0.77%
RSL2000 1561.55 -10.51 -0.67%
Name Last Change %
Nikkei 21584.5 -101.4 -0.47%
H.SENG 28554.88 83.26 0.29%
Shanghai 2941.68 -0.5 -0.02%
KS11 2083.69 1.21 0.05%
STI 3347.95 -9.39 -0.28%
TWI 10876.43 52.08 0.48%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103802.69 -103.3 -0.1%
Merival 41256.6 -1496.5 -3.5%
IPC Mex. 43063.95 416.64 0.98%
KLSE 1672.37 2.92 0.17%
Indon. 6418.23 44.89 0.7%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10669.91 3.35 0.03%
Tase 1598.93 -5.89 -0.37%
Name Last Change %
Olie 59.45 -0.13 -0.22%
Brent 66.35 0.13 0.2%
Gas 2.398 0.001 0.04%
Goud 1416.15 2.65 0.19%
GLD Eur/Oz 1257.57 2.353 0.187%
GLD Eur/Kg 40431.826 75.659 0.187%
Zilver 15.398 0.033 0.21%
Zlv Eur/Oz 13.674 0.029 0.214%
Zlv Eur/Kg 439.621 0.942 0.214%
Koper 2.715 0 0%
Alu 1842.5 -0.25 -0.01%
Nikkel 13617.5 -47.5 -0.35%
Lood 1980 -0.75 -0.04%
Zink 2435.5 -5.5 -0.23%
PLT 843.5 -2.7 -0.32%
PLD 1561.9 -0.5 -0.03%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1261 0.0004 0.04%
EUR-YEN 121.51 0.09 0.07%
EUR-GBP 0.8996 0.0003 0.04%
EUR-SFR 1.1089 0.0007 0.06%
USD/Yen 107.92 0.04 0.03%
GBP-USD 1.2517 0.0004 0.03%
USD Index 96.558 -0.009 -0.01%
TREAS10 2.087 -0.005 -0.24%
TREAS30 2.609 -0.002 -0.07%
Bitcoin 10847 640.2 6.27%
Bitcoin Cash 315.37 39.14157 14.17%
Ethereum (US$) 231.93 18.0908 8.46%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 90.936 3.34594 3.82%
Name Last Change %
VIX 12.68 0.29 2.34%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:37 X trekt daar em niks van an
 • ...
  23:22 De enige dag dat het niet kan dalen is zondag
 • ...
  22:41 Meestal op dinsdag.. maar voor mij mag het stijgen
 • ...
  22:02 Citaat van de beursman: De Commerzbank gaf aan dat zilver ETF’s...
 • ...
  22:01 Fijne avond, tot morgen!
 • ...
  22:00 Olies toch flink aan het zakken..
 • ...
  21:45 Morgen zie ik nog wel een daaldagje worden
 • ...
  21:24 Ja inderdaad jammer ;-)
 • ...
  21:20 Over 1,5 jaar Zijn de verkiezingen in de Usa al weer verleden...
 • ...
  20:57 Das jammer..

Twitter @usmarkets