Beursdagboek Trader Guy 1 mei 2019, 09:41


...

Apple blinkt weer, trading nu al 7 maanden op rij met winst

1 mei 2019, 09:41 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

Cijfers Apple … OKFED vanavond, wordt er naar Trump geluis­terd? want hij wil de rente 1% lager en nieuwe QE opstarten … Lukt dat? Dacht het niet maar je weet nooit wat die man voor elka­ar kri­jgt? US Mar­kets Trad­ing … OK … nu al 7 maan­den op rij met posi­tief resul­taat afges­loten. Mor­gen begin­nen we de maand MEI, doe dus mee door u op tijd in te schrijven !!


Gis­teren wer­den de short posi­ties ges­loten, rond de laag­ste stand van de dag op Wall Street, Europa deed niet mee deze keer met de dal­ing zodat er weer wat diver­gen­tie ontstaat en dat is onzek­er om in posi­tie te bli­jven. Daarom besloot ik om de posi­ties te sluiten in ieder geval, van­daag kun­nen we niks doen omdat Europa dicht bli­jft door de 1 mei vier­ing in grote delen van Europa, Ams­ter­dam bli­jft dan ook dicht. Het gevoel om uit te stap­pen was goed want nabeurs kwam Apple met cijfers en die wer­den goed ont­van­gen, het aan­deel schoot 10 dol­lar omhoog en trekt de markt mee in die richt­ing. We zit­ten nu zon­der posi­ties, een mooi moment om lid te wor­den zodat u de gehele maand mei mee kan doen want vanaf mor­gen kun­nen we even kijken of er zich kansen voor­doen aan de bovenkant van de range. Ik weet nog niet exact wat ik ga doen, of als ik al wat ga doen, mogelijk wacht ik tot begin vol­gende week.

Ook de maand april werd posi­tief afges­loten wat betre­ft resul­taat zodat alles nog steeds heel goed ver­loopt dit jaar. Niet uit­mun­tend maar wel een vol­doende al moet het naar mijn mening nog wat beter kun­nen richt­ing het einde van 2019. Wat wel bij­zon­der is, april was de 7e maand op rij die posi­tief werd afgerond wat betre­ft het resul­taat van de sig­nalen die naar de leden wer­den ver­stu­urd. Een zeer sterke reeks het­geen bewi­jst dat ik in ieder geval pri­ma kan scoren in deze toch moeil­ijke markt want nie­mand zal ontken­nen dat de markt moeil­ijk is momenteel. Hieron­der ziet u de resul­tat­en van april en 2019, op de site ziet u alles vanaf 2013 in de overzichten.

Mee­doen in MEI en JUNI voor €39?
Ik ga dus door met waar ik mee bezig ben en bij deze wil ik jul­lie graag als coach begelei­den, uit­er­aard kan niet alles wat ik doe goed uit­pakken, het zou buite­naards zijn, maar ik zet mij wel in om ongeveer 70% van het­geen ik doe goed af te ron­den. Schri­jf u van­daag nog in zodat u NIETS hoeft te mis­sen wat betre­ft de maan­den mei en juni want voor €39 doet u mee tot 1 JULI (2 maan­den) … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en u staat meteen op de lijst als u voor automa­tis­che afschri­jv­ing kiest. Past het niet bij u dan kunt u via een mail aangeven om ermee te stop­pen, we doen daar echt niet moeil­ijk over, wie mee­doet moet dat graag doen, ik heb niks aan leden die ontevre­den zijn. Maar het even proberen kan nu voor €39 tot 1 juli

Mark­toverzicht:
Van­daag zal Wall Street wel hoger ope­nen, we kri­j­gen cijfers over de werkgele­gen­heid (ADP) en de markt zal posi­tief rea­geren op het aan­deel Apple na de cijfers want het aan­deel schoot 10 dol­lar omhoog nabeurs. Verder kri­j­gen we nog de FED vanavond om 20:00 en om 20:30 vol­gt er een pers­babbel met Pow­ell waar er zek­er vra­gen zullen wor­den gesteld op de quote van Trump die eist dat de FED de rente met 1% moet ver­la­gen en het QE pro­gram­ma weer moet opstarten. Ja, we hebben het over een moeil­ijke markt, en als dat er nog bijkomt? En dat ter­wi­jl de beurzen op Wall Street op hun hoog­ste stand ooit staan ter­wi­jl de schulden van het land dat ook lat­en zien (hoog­ste ooit). Ik weet het, de vraag is hoe kan dit alle­maal bli­jven duren? Geen nood, eens zal de reken­ing moeten wor­den betaald maar nu dus nog niet. Ik zal dat op de voet vol­gen en waar het kan en moet zal ik rea­geren op het­geen de markt zal doen. Voor­lop­ig zek­er nog niet te vroeg voor een lan­gere peri­ode short gaan, die tijd komt nog wel en dan moet je zek­er lid zijn want ook in een Bear mar­ket” kan ik scoren voor de leden. Vri­jdag kri­j­gen we dan nog het banen­rap­port om 14:30

Resul­taat maand april:


Resul­taat jaar 2019:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 18

Koersen

Name Last Change %
AEX 554.24 2.87 0.52%
AEX Fut 553.55 3.15 0.57%
DAX 12149.41 108.12 0.9%
DAX Fut 12145.25 109.25 0.91%
DOW 25679.9 -84.1 -0.33%
DOW 30 Future 25803 107 0.42%
DJ Transp. 10461.73 -30.12 -0.29%
SP500 2840.23 -19.3 -0.67%
SP Fut 2858 14 0.49%
NSDQ 7702.38 -113.91 -1.46%
NSDQ100 7376.7 -126.98 -1.69%
NSDQ Fut 7442 50.25 0.68%
BEL20 3491.4 14.91 0.43%
CAC40 5384.22 25.64 0.48%
FTSE 100 7357.75 46.87 0.64%
SMI 9621.8 39.72 0.41%
SEMISOXX 1345.58 -56.43 -4.02%
RSL2000 1524.64 -11.13 -0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21272.45 -29.28 -0.14%
H.SENG 27657.24 -130.37 -0.47%
Shanghai 2905.97 35.36 1.23%
KS11 2061.25 5.54 0.27%
STI 3183.26 -22.2 -0.69%
TWI 10464.5 66.09 0.64%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 91946.19 1953.46 2.17%
Merival 33492.48 176.78 0.53%
IPC Mex. 43519.22 73.6 0.17%
KLSE 1603.74 -1.62 -0.1%
Indon. 5951.37 44.25 0.75%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10216.09 -18.06 -0.18%
Tase 1568.44 7.02 0.45%
Name Last Change %
Olie 63.61 0.4 0.63%
Brent 72.31 0.34 0.47%
Gas 2.651 -0.022 -0.82%
Goud 1272.15 -5.15 -0.4%
GLD Eur/Oz 1141.658 -4.622 -0.405%
GLD Eur/Kg 36705.171 -148.592 -0.405%
Zilver 14.377 -0.068 -0.47%
Zlv Eur/Oz 12.902 -0.061 -0.473%
Zlv Eur/Kg 414.818 -1.962 -0.473%
Koper 2.729 0.003 0.11%
Alu 1799.25 10 0.56%
Nikkel 12057.5 70 0.58%
Lood 1812 10.5 0.58%
Zink 2573.75 0.25 0.01%
PLT 814.15 -0.05 -0.01%
PLD 1323 -8 -0.6%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1143 -0.0025 -0.22%
EUR-YEN 122.99 0.12 0.1%
EUR-GBP 0.878 0.0008 0.1%
EUR-SFR 1.1262 0.0005 0.04%
USD/Yen 110.38 0.34 0.3%
GBP-USD 1.2686 -0.0037 -0.29%
USD Index 97.977 0.213 0.22%
TREAS10 2.425 0.011 0.44%
TREAS30 2.84 0.005 0.18%
Bitcoin 7917.7 46.3 0.59%
Bitcoin Cash 409.19 6.24564 1.55%
Ethereum (US$) 251.21 3.90738 1.58%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 90.728 -0.52011 -0.57%
Name Last Change %
VIX 15.42 -0.89 -5.46%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  13:28 Ik zou het niet weten ....
 • ...
  13:27 Is dat zo een prijsvechter (niet te verwarren met een bokser) die...
 • ...
  13:25 Ja precies! Voor alle mensen die er nog in willen geloven.... In de...
 • ...
  13:25 Nee, een crash op de nurburgring 40 jaar terug.
 • ...
  13:23 Morgan Stanley: Tesla in worst case scenario naar $10... (debtload,...
 • ...
  13:22 Doodsoorzaak blikje Redbull?
 • ...
  13:22 Naar Lauda Air ?
 • ...
  13:22 Goeie namiddag mensen ... 😉
 • ...
  13:19 Waar moet de kaart voor Lauda naartoe? Naar Mercedes of naar de...
 • ...
  13:18 Verkiezingen zijn pas volgend jaar in de US, dus als het daalt tot...

Twitter @usmarkets