Beursdagboek Trader Guy 26 januari 2020, 10:45

...

Eerst nog short, na correctie long, doe nu mee tot 1 april

26 januari 2020, 10:45 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Beste beleg­gers, beursliefhebbers …

De mark­ten draaien zeer sterk de afgelopen 3 maan­den (vanaf begin okto­ber) maar zoals ik het nu inschat loopt de ral­ly op zijn laat­ste benen en komt er eerst een behoor­lijke cor­rec­tie aan. Let dus op voor hebzucht op de beurs en wees gewaarschuwd door de te hoge waarderin­gen momenteel op Wall Street. We zit­ten strate­gisch al in posi­tie en de posi­ties die nu open staan kunt u na het nemen van een proe­fabon­nement aankopen. Vanaf nu staat de inschri­jv­ing voor een proe­fabon­nement open, nu €49 tot 1 APRIL … Omdat ik een terug­val van rond de 5% tot 7% verwacht op Wall Street de komende weken door de vol­gende 3 redenen.

1- Waarderin­gen te hoog
2- Het weg­vallen van nieuws
3- De tech­nis­che indi­ca­toren geven duidelijk aan dat er een cor­rec­tie komt

Door dat ik vrij goed kan omgaan met short posi­ties, en daar op dit moment de beste keuze mee kan mak­en, is het voor u een kans om in ieder geval mee te prof­iteren van de komende dal­ing. Dit jaar wer­den er al wat posi­ties afgerond die u kunt inzien op onze trader­shop, ze wer­den ges­loten door dat ik voor andere stops moest kiezen, ik verwacht dus wel dat de sit­u­atie er bin­nen korte ter­mi­jn weer hele­maal anders uit komt te zien.

Let erop dat als de tim­ing goed blijkt te zijn, en u bent dan mee met de posi­ties die nu lopen voo de leden, u meteen een mooie start kan mak­en met onze sig­nalen. Kor­tom, als u wilt inspe­len op een cor­rec­tie dan denk ik dat een abon­nement, en de coach­ing van mijn kant u goed kan begelei­den bij het han­de­len op een terug­val. Lat­er komen er zek­er ook weer mooie kansen om LONG posi­ties op te nemen, ook daar zal ik voor u posi­ties uitzoeken. 

Wie voor index­en kiest kan lid wor­den van Sys­teem Trad­ing, Index Trad­ing of Polleke Trad­ing. Wie voor index­en, goud, aan­de­len en olie kiest dan is een abon­nement op Guy Trad­ing de juiste keuze. Nu voor €49 tot 1 APRIL, schri­jf u in via de Tradershop

https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Met vrien­delijke groet, en op een pret­tige samen­werk­ing,
Guy Boscart

US Mar­kets Trader­shop (sig­nalen en kansen op de beurs)Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

26 januari 2020, 17:41

Beste Guy, ik wil mijn proefabo voor System Trading en Polleke Trading omzetten naar een combi-abo. Hoe doe ik dat? Met vriendelijke groet, Jos Schmitz

(0)