Beursdagboek Trader Guy 19 januari 2020, 12:05

...

Mis de posities die komen niet, nu tot 1 april voor 49 euro

19 januari 2020, 12:05 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Beste beleg­gers, beursliefhebbers …

De mark­ten draaien zeer sterk de afgelopen 3 maan­den (vanaf begin okto­ber) maar zoals ik het nu inschat loopt de ral­ly op zijn laat­ste benen en komt er een behoor­lijke cor­rec­tie aan. Let dus op voor hebzucht op de beurs en wees gewaarschuwd door de te hoge waarderin­gen op Wall Street. We zit­ten strate­gisch al in posi­tie en die posi­ties die nu open staan ofwel afgelopen vri­jdag wer­den aangekocht kunt u na het nemen van een proe­fabon­nement zelf nog aankopen rond dezelfde pri­jzen als onze leden. Vanaf nu staat de inschri­jv­ing voor een proe­fabon­nement open, nu €49 tot 1 APRIL … Omdat ik een terug­val van 5% tot 10% verwacht op Wall Street de komende weken door 3 rede­nen (1. waarderin­gen te hoog, 2. door het weg­vallen van nieuws en 3. de tech­nis­che indi­ca­toren geven een cor­rec­tie aan). Door dat ik vrij goed kan omgaan met short posi­ties, en daar de beste keuze mee kan mak­en, is het voor u een kans om mee te prof­iteren van de komende dal­ing. Dit jaar wer­den er al wat posi­ties afgerond die u kunt inzien op onze trader­shop, ze wer­den ges­loten om ons te her posi­tioneren, ik verwacht wel dat de sit­u­atie er bin­nen korte ter­mi­jn weer hele­maal anders uit komt te zien.

Let erop dat als de tim­ing goed blijkt te zijn, en u bent dan mee met de posi­ties die ik doorgeef aan de leden, u meteen een mooie start kan mak­en met onze sig­nalen. Kor­tom, als u wilt inspe­len op een cor­rec­tie dan denk ik dat een abon­nement, en de coach­ing van mijn kant u goed kan begelei­den bij het han­de­len op een terug­val. Lat­er komen er zek­er ook weer mooie kansen om LONG posi­ties op te nemen, ook daar zal ik voor u posi­ties uitzoeken. 

Wie voor index­en kiest kan lid wor­den van Sys­teem Trad­ing, Index Trad­ing of Polleke Trad­ing. Wie voor index­en, goud, aan­de­len en olie kiest dan is een abon­nement op Guy Trad­ing de juiste keuze. Nu dus €49 tot 1 APRIL, schri­jf u in via de Tradershop

https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Met vrien­delijke groet, en op een pret­tige samen­werk­ing,
Guy BoscartReageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »