Beursdagboek Trader Guy 13 oktober 2023, 08:49

...

Rente loopt op, beurzen sluiten lager, vandaag cijfers banken

13 oktober 2023, 08:49 | Trader Guy | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De beurzen begonnen nog redelijk en vooral de tech­nolo­gie indices wis­ten er nog een sterke start uit te slepen op Wall Street. Richt­ing het slot draaide alles naar negatief omdat beleg­gers zek­er niet tevre­den waren over de inflatieci­jfers die opnieuw tegen­vie­len. Europa moest over het alge­meen ook inlev­eren, alleen de AEX wist met een plus te sluiten omdat ASML een sterke dag kende en bij­na 4% hoger wist te sluiten. Beleg­gers vrezen plots weer voor nog een rentev­er­hoging door de FED, het bli­jft een dubbelt­je op zijn kant want de ene dag is het zo en de andere dag weer anders. De tien­jaarsrente in de VS liep weer op tot rond de 4,7% na even­t­jes dicht bij de 4,5% uit te komen gedurende de sessie en vooral voor dat de inflatieci­jfers bek­end wer­den gemaakt. De Brent olie zien we van­mor­gen rond de 87 dol­lar en loopt ook weer wat op. De euro staat van­mor­gen rond de 1,054 dollar …

Voor wie een tijd­je een sig­naal­dienst wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 DECEM­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat zit­ten met wat posi­ties in de markt nu, u kunt deze nog opne­men. Verder verwacht­en we nog veel mogelijkhe­den om op te han­de­len richt­ing het einde van het jaar.Mark­tup­date 13 okto­ber:
Na enkele sterke sessies ver­loren de indices don­derdag meteen toen de rente op staat­soblig­aties steeg na de Amerikaanse inflatieci­jfers die tegen­vie­len. Plots groeit de kans opnieuw dat de FED de rente. toch nog een keer zal moeten ver­hogen en zo zien we dat er de ene dag hoop is dat het genoeg is geweest en de andere dag komt de angst terug dat er toch nog een ver­hoging zal komen. Dat maakt het alle­maal onrustig op de markten.

Swap­con­tracten geven nu aan dat de kans op een nieuwe rentev­er­hoging door de FED met een kwart­punt sti­jgt naar ongeveer 40%, woens­dag voor de inflatieci­jfers die dus opnieuw tegen­vie­len lag de kans nog op 30%.

Beleg­gers wacht­en van­daag vooral op de kwartaal­ci­jfers van onder andere JP Mor­gan Chase, Cit­i­group en Wells Far­go die tra­di­tion­eel als eersten met cijfers komen op Wall Street. Na de mid­dag weten we meer.

Verder merken we uit de meest recente gegevens dat de aan­houdende zwak­te van de Chi­nese economie bij­draagt aan de onrust op de markten.

Indi­catie markt:
De futures staan van­mor­gen vlak tot wat lager, Wall Street ver­loor don­derdag redelijk wat na meerdere posi­tieve dagen. De 10 jaar rente in de VS loopt na de inflatieci­jfers die tegen­vie­len weer ges­taag op tot rond de 4,7% op slot­ba­sis, van­mor­gen zakt de rente weer wat terug tot rond de 4,67%. Er werd wel al een top neergezet bij de rente rond de 4,9% vorige week maar alles bli­jft te onzek­er om een sta­biele rente van rond de 4% tot 4,5% te kri­j­gen. Door de volatiele rente zullen de beurzen grote uit­sla­gen in bei­de richtin­gen bli­jven maken.

Vri­jwel alle doe­len die ik eind vorige week aan­gaf wer­den bereikt en dan bedoel ik de 4,5% bij de rente en het her­s­tel op de indices van tussen de 4% en 5%. De indices kun­nen rond het recente hoogtepunt dat don­derdag 12 okto­ber werd bereikt een top zetten, na het her­s­tel kan er makke­lijk 2% tot zelfs 3% van de indices af op de korte ter­mi­jn. Een logis­che stap die we hebben genomen is om ron­dom de top­zone wat short posi­ties op te nemen. De leden hebben daar een bericht ofwel een sig­naal over ont­van­gen. Wie mee wil doen met een van onze sig­naal­dien­sten kan zich inschri­jven via de Trader­shop op de website.

Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 DECEM­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

Verder zien we dat de Brent olie weer wat oploopt tot rond de 87 dol­lar, de WTI olie zien we rond de 84 dol­lar van­mor­gen. De euro wordt weer wat zwakker, de euro staat van­mor­gen rond de 1,054 dollar.

In Azië lagere koersen van­mor­gen, de Nikkei index staat 0,65% lager, de Hang Seng index moet fors inlev­eren en ver­li­est van­mor­gen zo’n 2,6%.

Mark­toverzicht:

Analyse DAX:
Een test van de lijn over de top­pen en tot bij­na het 50- en 200-daags gemid­delde die elka­ar in de negatieve richt­ing doorkruisen zien we bij de DAX. Daar wacht hoe dan ook een zware weer­stand en dat is bij meerdere indices het geval momenteel. Na de ral­ly van de afgelopen dagen kan de DAX nu de draai omlaag mak­en. Tot waar moet nog blijken, de index wist zich vanaf de bodem in pak­weg een sessie of 6 met meer dan 600 pun­ten (ruim 4%) te herpakken.

De eerste ste­un komt nu uit rond de 15.40015.450 pun­ten waar de index nu staat, zakt de DAX daar weer onder dan kun­nen we een verdere dal­ing verwacht­en tot rond de 15.250 pun­ten en lat­er tot rond de ste­un die we rond de 15.200 pun­ten zien uitkomen.

Weer­stand bli­jft de lijn over de top­pen en het punt waar het 50- en 200-MA uitkomen en dat is rond de 15.630 pun­ten. De indi­ca­toren bli­jven neu­traal tot negatief, dus een echt her­s­tel kun­nen we daar nog niet uit aflezen. Het is nu wacht­en wat de index de komende dagen zal gaan doen.

Grafiek DAX:

Nas­daq 100 korte analyse:
De Nas­daq 100 lag er nog sterk bij don­derdag en zette op de lijn over de recente top­pen een top neer ofwel de zware weer­stand werd getest. Vanaf dat punt moest de index fors inlev­eren om negatief af te sluiten. Die lijn over de top­pen bli­jft een zware weer­stand, de kans is nu groot dat we een terug­val zien tot min­i­maal het 50-daags gemid­delde dat rond de 15.070 pun­ten uitkomt.

Onder het 50-MA zien we ste­un rond de 14.950 pun­ten, lat­er rond de 14.800 en de 14.750 pun­ten ste­un. Als de index dan verder terug moet dan komen de bodems van vorige week rond de 14.500 pun­ten weer in beeld als ste­un en doel.

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en ont­vang onze updates en sig­nalen om te han­de­len … We zit­ten sinds don­derdag in enkele indices waaron­der de Nas­daq 100 …

Grafiek Nas­daq 100 index:


Voor wie een tijd­je een sig­naal­dienst wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 DECEM­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past …Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat zit­ten met wat posi­ties in de markt nu, u kunt deze nog opne­men. Verder verwacht­en we nog veel mogelijkhe­den om op te han­de­len richt­ing het einde van het jaar. Zie hieron­der de resul­tat­en van deze maand (okto­ber) en die van vorige maand (sep­tem­ber)

Resul­taat deze maand (okto­ber)

Resul­taat maand september:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.