Beursdagboek Trader Guy 28 juni 2024, 08:40

...

Topzone Nasdaq weer binnen bereik, AI aandelen blijven stijgen

28 juni 2024, 08:40 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 3 / 12 | (0)

De indices op Wall Street sluiten opnieuw hoger met vooral de tech­nolo­gie aan­de­len die het goed deden. Microsoft zet weer een nieuw record neer, we zien ook Ama­zon verder oplopen tot dicht bij de 200 dol­lar. Nvidia moest een stap­je terug don­derdag, het aan­deel kri­jgt het lastig en bli­jft enorm volatiel. Er was in de nacht ook een debat tussen Biden en Trump, de laat­ste won duidelijk door dat Biden vaak niet uit zijn woor­den ger­aak­te. We zijn benieuwd hoe dat zal aflopen richt­ing de verkiezin­gen in de VS. De Brent olie zien we van­mor­gen rond de 85,7 dol­lar, de 10 jaar rente in de VS komt uit rond de 4,31%. De euro zien we rond de 1,069 dol­lar ter­wi­jl de pri­js van het goud uitkomt rond de 2.335 dollar …

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 SEP­TEM­BER 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Let op, er komt iets groots aan op de korte ter­mi­jn … Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…Mark­tup­date 28 juni:
Wall Street bleef don­derdag dicht bij huis, we zien een beschei­den winst bij de belan­grijke index­en. De Nas­daq moest het weer vooral hebben van win­sten bij o.a. Microsoft, Ama­zon, Meta, Net­flix en Apple. De chip­pers ston­den wat onder druk in reac­tie op een tegen­val­lende out­look van Micron Tech­nol­o­gy. Anal­is­ten had­den gehoopt op een grotere impuls van AI bij Micron. De SOX index ver­loor daar­door rond de 0,6%.

Beleg­gers keken don­derdag ook uit naar de defin­i­tieve Amerikaanse groe­ici­jfers. De economie in de VS groei­de met 1,4% in de eerste drie maan­den van 2024. De verwacht­ing kwam uit op 1,3%, gelijk aan een voor­lop­ig cijfer. In het 4e kwartaal van 2023 groei­de de Amerikaanse economie nog met 3,4%.

Van­mid­dag kri­j­gen we de PCE inflatie cijfers, iets waar de Fed graag naar kijkt, rond 14:30 weten we dat en dat cijfer kan de mark­ten behoor­lijk in beweg­ing bren­gen. Gis­teren kwam er al een 3 maand cijfer uit wat betre­ft de PCE, we zien daaruit een inflatieci­jfer van 3,4% en dat was weer wat hoger dan waar men op hoopte. Ook de kern­in­flatie over de eerste 3 maan­den van 2024 kwam wat hoger uit dan daar­voor, dat cijfer kwam uit op 3,7% ter­wi­jl dat eerder 3,6% was.

Enkele belan­grijke pun­ten voor vandaag:

 • Van­daag kri­j­gen we de Per­son­al Con­sump­tion Expen­di­tures (PCE) pri­jsin­dex wat de favori­ete inflatiemaat­staf van de Fed is. De vraag is of de inflatie verder afneemt.
 • Ama­zon deed het opnieuw goed en stond bove­naan op de lijst met opval­lende aan­de­len. Het aan­deel won 2,2% en is onder­weg om het 5e Amerikaanse bedri­jf ooit te wor­den met een waarde van meer dan 2 biljoen dollar.
 • Mi
 • Oud Dow Jones com­po­nent Wal­greens kelderde don­derdag met maar lief­st 22%, dat was voor het bedri­jf de slecht­ste sessie in min­stens veer­tig jaar. Het aan­deel sloot af 12,19 dollar.
 • Het meest belan­grijk­ste item van­daag is dat pres­i­dent Joe Biden en voor­ma­lig pres­i­dent Don­ald Trump hun eerste debat achter de rug hebben. Biden kwam er. nogal matig tot slecht uit.
 • De kans bestaat dat men Biden nog gaat ver­van­gen door een nieuwe kandidaat.
 • We bli­jven zoeken naar kansen om op te han­de­len en waar ik dan sig­nalen over stu­ur naar de leden. We doen het bekeken over het gehele jaar best goed, lid wor­den en vooral bli­jven loont zeker.

Europa:
Europa liet don­derdag een verdeel beeld zien, vooral de CAC40 liet het afweten ter­wi­jl de DAX en de AEX in de plus eindi­gen. De mark­ten houden het nieuws ron­dom de Franse verkiezin­gen goed in de gat­en. De eerste ronde vin­dt zondag plaats en Rassem­ble­ment Nation­al van Marine Le Pen ligt vol­gens de laat­ste peilin­gen op kop met 36%, de Renais­san­cepar­tij van pres­i­dent Macron nu 22% van de stem­men zou kri­j­gen. De coal­i­tie van linkse par­ti­jen, Nou­veau Front pop­u­laire, nestelt zich daar­tussen met 28%.

De AEX sluit met 1,98 pun­ten (0,21%) winst don­derdag, het slot komt nu uit op 924,51 pun­ten. De DAX ver­loor 50 pun­ten (0,28%) en komt nu uit op 18.155 pun­ten. Verder zien we dat de CAC 40 het slecht deed met 78 pun­ten (-1,03%) ver­lies, het slot komt nu uit op 7.609 pun­ten. De BEL 20 sluit vri­jdag met 0,18% winst.

Economis­che cijfers deze week:

Sig­naal­dien­sten:
Er lopen voor­lop­ig geen posi­ties meer bij onze sig­naal­dien­sten, we bli­jven nog voorzichtig omdat we nog steeds elke dag een verve­lende diver­gen­tie zien. Er kan nog alti­jd een behoor­lijke schuiver omlaag komen bij de tech­nolo­gie aan­de­len en dat kan wel eens tussen de 8% en 10% wor­den gedreven door de Mag­nif­i­cent Sev­en’ bedrijven.

Of die cor­rec­tie nu al is begonnen valt moeil­ijk te zeggen en dat komt vooral door de diver­gen­ties. Sec­tor rotatie noemt men dat, het geld bli­jft dus nog in de markt maar gaat van risi­co­vol naar tra­di­tion­eel en ander­som. Eerst moet deze verve­lende diver­gen­tie weg, dan kun­nen we met alle indices en dus sec­toren inlev­eren voor een tijdje.

We gaan daarop inspe­len, eens de dal­ing op gang komt kan het heel snel gaan en dan moeten we short in de markt zit­ten … U kunt ons vol­gen door lid te wor­den via de aan­bied­ing hieronder …

Volg ons nu via de aan­bied­ing tot 1 SEP­TEM­BER vanaf €35, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en schri­jf u snel in zodat u niets hoeft te missen.

Indi­catie markt voor­beurs:
Wall Street laat van­mor­gen een hogere open­ingsindi­catie zien via de futures, Europa zal vol­gens de indi­caties ook wat hoger ope­nen. Hieron­der een overzicht van de grond­stof­fen, rente en valuta.

 • Brent olie: 85,7 dollar
 • Goud: 2.335 dollar
 • Rente VS 10 jaar: 4,31%
 • Eurodol­lar: 1,069 dollar
 • Bit­coin: 61.700 dollar

Rente 10 jaar VS:
De rente komt van­mor­gen uit rond de 4,31%

Brent olie:

Grafiek Brent olie:

Analyse AEX:

Grafiek AEX:

Analyse Nas­daq 100:

 • Ste­un: 19.75019.65019.50019.400
 • Weer­stand: 19.85019.97520.05020.250
 • 50-daags gemid­delde: 18.550
 • Han­de­len op de Nas­daq 100 index via onze signaaldiensten?
 • Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en ont­vang onze sig­nalen en updates tot 1 SEP­TEM­BER 2024

Grafiek Nas­daq 100:

Analyse DAX:

 • Ste­un: 18.15018.00017.90017.750
 • Weer­stand: 18.25018.35018.50018.750
 • 50-daags gemid­delde: 18.375
 • Han­de­len op de DAX via onze signaaldiensten?
 • Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en ont­vang onze sig­nalen en updates tot 1 SEP­TEM­BER 2024 …

Grafiek DAX:

Analyse Dow Jones:

 • Ste­un: 39.00038.75038.50038.250
 • Weer­stand: 39.25039.50039.75040.000
 • 50-daags gemid­delde: 38.830
 • Han­de­len op de Dow Jones via onze signaaldiensten?
 • Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en ont­vang onze sig­nalen en updates tot 1 SEP­TEM­BER 2024

Grafiek Dow Jones:

Han­de­len op index­en en aan­de­len?
Voor wie een tijd­je een van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de nieuwe aan­bied­ing. Een abon­nement kunt u nu proberen tot 1 SEP­TEM­BER 2024, Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.