Beursdagboek US Markets Redactie 13 augustus 2017, 13:06


...

Agenda beursweek 14 t/m 18 augustus 2017

13 augustus 2017, 13:06 | US Markets Redactie | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)


Weinig cijfers deze week dus wat dat betre­ft hebben we een rustig week­je in ver­schi­et. Er zijn nog enkele laatkomers met kwartaal­re­sul­tat­en en voor woens­dag staan de Fed­er­al Reserve notulen gep­land. Lees hieron­der de belan­grijk­ste momenten per dag.

High­lights
-Indus­triële pro­duc­tie Chi­na
-Inflatie Europa
-Fed notulen


Maandag
Ver­reweg de rustig­ste dag van de week, maar wel met het zware pro­duc­tie cijfer van de Chi­nese indus­trie. Vorige maand was dat een uitsch­i­etert­je naar 7,6% maar de overige maan­den ligt dat om en nabij de 6%. Schat­ting voor nu is 7,2% maar dat zal wel lager uit­vallen. Voor alle duidelijkheid, dit betre­ft wel de jaar­groei.
Het­zelfde cijfer komt ook voor de euro­zone naar buiten (11:00u) en zakt op jaar­ba­sis waarschi­jn­lijk van 4% naar 2,8% dankz­ij een verwachte krimp in de afgelopen maand van -0,5%.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Naar mijn weten staan er geen (grote) inter­es­sante bedri­jven op de agen­da.


Dins­dag
De beurs in Milaan is ges­loten en voor­beurs komt het Duitse bru­to nation­aal prod­uct aan bod. Dat is echter een eerste schat­ting dus dat wordt snel aan de kant geschoven.
Om 10:30u komt de Brit­ste con­sumenten­in­flatie naar buiten en dat kan de Ster­ling (tijdelijk) doen bewe­gen. Let eventueel dan op de AEX-noti­ties die ook in pon­den afreke­nen. Anal­is­ten schat­ten een kleine sti­jging van 2,6% naar 2,7% op jaar­ba­sis.
Een uurt­je voor­dat Wall Street opent kri­j­gen we de Amerikaanse winkelverkopen over juli nog te horen, daar wordt een kleine groei van 0,4% verwacht.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Niks van waarde op het Dam­rak maar bij onze oost­er­bu­ren staat K+S van de mDAX gep­land. Voor de Dow Jones is Home Depot aan de beurt en ook lux­e­pro­duct­mak­er Coach komt met cijfers.


Woens­dag
Cijfers over de Ned­er­landse han­dels­bal­ans en BNP komen in de ocht­end naar buiten. De mark­ten doen er niks mee maar wellicht vin­dt u het inter­es­sant.
Om 10:30u de Britse arbei­dss­ci­jfers waar­van men verwacht dat de werk­loosheid op 4,5% bli­jft steken. In de mid­dag om 14:30u komen Amerikaanse huizen­mark­t­ci­jfers zoals nieuwe huizen­pro­jecten en bouwver­gun­nin­gen. Daar­na zoals gewoon­lijk de weke­lijkse olievoor­raden.
Savonds zal de Fed­er­al Reserve de notulen van afgelopen ver­gader­ing nog vri­jgeven. Dat gebeurt om 20:00u.
Aper­am gaat overi­gens ex-div (0,38).

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Dan ein­delijk wat cijfer­t­jes in Ned­er­land want Hei­j­mans en TIE Kinetix staan op de agen­da. Geen grote namen dus. Ook Kendri­on staat gep­land.
Op de NYSE komen Cis­co Sys­tems en Tar­get met resul­tat­en.


Don­derdag
Beleg­gers kijken waarschi­jn­lijk het meest uit naar de inflatie van de eurozone(11:00u). Die bli­jft op jaar­ba­sis vooral­snog steken op 1,3% en zon­der hevig fluctuerende pri­jzen zelfs maar op 1,1%. Ver weg van de tar­get van 2% door het ECB opgesteld.
Lat­er in de mid­dag komt de Philly index van de maakin­dus­trie nog. Verder een onin­ter­es­sante dag.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Op het Dam­rak gaat dan ook de meeste aan­dacht uit naar cijfers van NN Group en Boskalis van de AEX. Zij zullen één van de laat­ste zijn van onze hoofdin­dex, op Gemal­to na die pas over twee weken komt.
In de V.S. is het tot slot nog de beurt aan winkel­gi­gant Wall Mart, tevens de hekkensluiter van de Dow Jones.


Vri­jdag
Het is weer de derde vri­jdag van de maand dus dat betekent expi­ratie van aan­de­len- en index­op­ties.
De huizen­pri­jsin­dex van Chi­na wordt bek­endge­maakt. Op jaar­ba­sis staat de teller nu op +10,2% maar naar mijn idee betaal je dan nog steeds een halve koe en een krop sla.
Een uurt­je voor­dat de Europese beurzen open gaan komt de Duitse pro­du­cen­ten­in­flatie naar buiten en op jaar­ba­sis verwacht men een dal­ing in de groei, van 2,4% naar 2,2%.
Voor de rest is er weinig te beleven.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Ook op het bedri­jven­front is er weinig aan. In Ned­er­land zijn de klein­t­jes Brunel en Stern Groep aan de beurt.Een erg rustig week­je voor de anal­is­ten onder ons maar wellicht gaan beleg­gers juist inten­sief te werk. Zo goed als alle kwartaal­ci­jfers zijn dan ook geweest en daarmee verk­laar ik het cijfer­seizoen voor­bij (mag ik dat doen?).
Deze week kan val­u­ta wat bewe­gen op de inflatieci­jfers maar ook op de Fed-notulen want beleg­gers kun­nen daar wijz­er van wor­den omtrend rente­beleid.
Op don­derdag voor de AEX dus even uitk­ijken naar NN Group en Boskalis, al zijn dat natu­urlijk wel maar kleine spel­ers op deze index.
Pret­tige zondag en veel suc­ces vol­gende week!

P.S.
Zij die de week­endup­date nog willen lezen kun­nen bove­naan op zater­dag’ klikken en komen daar dan terecht. Als je op de home­page naar week­endup­date gaat kom je helaas weer hier.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 32 2017

Ma
Di
Wo
Do
Vr

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12521.25 6.25 0.05%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27314.5 7.5 0.03%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3004.5 1.5 0.05%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7951 9.75 0.12%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10867.25 42.56 0.39%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.22 0.07 0.12%
Brent 64.22 0.03 0.05%
Gas 2.293 0.004 0.17%
Goud 1417.95 -0.2 -0.01%
GLD Eur/Oz 1271.704 -0.179 -0.014%
GLD Eur/Kg 40886.234 -5.767 -0.014%
Zilver 16.407 -0.02 -0.12%
Zlv Eur/Oz 14.715 -0.018 -0.122%
Zlv Eur/Kg 473.092 -0.577 -0.122%
Koper 2.707 0.002 0.07%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 860.55 0.25 0.03%
PLD 1523.2 1.1 0.07%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1151 0.0001 %
EUR-YEN 120.65 0.01 0.01%
EUR-GBP 0.8964 0.0003 0.03%
EUR-SFR 1.0984 0.0001 0.01%
USD/Yen 108.22 0.02 0.02%
GBP-USD 1.2435 0.0001 %
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10106 -161 -1.57%
Bitcoin Cash 304.9 -3.89076 -1.26%
Ethereum (US$) 215.74 -0.69258 -0.32%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.833 -1.98163 -2.09%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets