Beursdagboek US Markets Redactie 13 augustus 2017, 13:06


...

Agenda beursweek 14 t/m 18 augustus 2017

13 augustus 2017, 13:06 | US Markets Redactie | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)


Weinig cijfers deze week dus wat dat betre­ft hebben we een rustig week­je in ver­schi­et. Er zijn nog enkele laatkomers met kwartaal­re­sul­tat­en en voor woens­dag staan de Fed­er­al Reserve notulen gep­land. Lees hieron­der de belan­grijk­ste momenten per dag.

High­lights
-Indus­triële pro­duc­tie Chi­na
-Inflatie Europa
-Fed notulen


Maandag
Ver­reweg de rustig­ste dag van de week, maar wel met het zware pro­duc­tie cijfer van de Chi­nese indus­trie. Vorige maand was dat een uitsch­i­etert­je naar 7,6% maar de overige maan­den ligt dat om en nabij de 6%. Schat­ting voor nu is 7,2% maar dat zal wel lager uit­vallen. Voor alle duidelijkheid, dit betre­ft wel de jaar­groei.
Het­zelfde cijfer komt ook voor de euro­zone naar buiten (11:00u) en zakt op jaar­ba­sis waarschi­jn­lijk van 4% naar 2,8% dankz­ij een verwachte krimp in de afgelopen maand van ‑0,5%.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Naar mijn weten staan er geen (grote) inter­es­sante bedri­jven op de agen­da.


Dins­dag
De beurs in Milaan is ges­loten en voor­beurs komt het Duitse bru­to nation­aal prod­uct aan bod. Dat is echter een eerste schat­ting dus dat wordt snel aan de kant geschoven.
Om 10:30u komt de Brit­ste con­sumenten­in­flatie naar buiten en dat kan de Ster­ling (tijdelijk) doen bewe­gen. Let eventueel dan op de AEX-noti­ties die ook in pon­den afreke­nen. Anal­is­ten schat­ten een kleine sti­jging van 2,6% naar 2,7% op jaar­ba­sis.
Een uurt­je voor­dat Wall Street opent kri­j­gen we de Amerikaanse winkelverkopen over juli nog te horen, daar wordt een kleine groei van 0,4% verwacht.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Niks van waarde op het Dam­rak maar bij onze oost­er­bu­ren staat K+S van de mDAX gep­land. Voor de Dow Jones is Home Depot aan de beurt en ook lux­e­pro­duct­mak­er Coach komt met cijfers.


Woens­dag
Cijfers over de Ned­er­landse han­dels­bal­ans en BNP komen in de ocht­end naar buiten. De mark­ten doen er niks mee maar wellicht vin­dt u het inter­es­sant.
Om 10:30u de Britse arbei­dss­ci­jfers waar­van men verwacht dat de werk­loosheid op 4,5% bli­jft steken. In de mid­dag om 14:30u komen Amerikaanse huizen­mark­t­ci­jfers zoals nieuwe huizen­pro­jecten en bouwver­gun­nin­gen. Daar­na zoals gewoon­lijk de weke­lijkse olievoor­raden.
Savonds zal de Fed­er­al Reserve de notulen van afgelopen ver­gader­ing nog vri­jgeven. Dat gebeurt om 20:00u.
Aper­am gaat overi­gens ex-div (0,38).

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Dan ein­delijk wat cijfer­t­jes in Ned­er­land want Hei­j­mans en TIE Kinetix staan op de agen­da. Geen grote namen dus. Ook Kendri­on staat gep­land.
Op de NYSE komen Cis­co Sys­tems en Tar­get met resul­tat­en.


Don­derdag
Beleg­gers kijken waarschi­jn­lijk het meest uit naar de inflatie van de eurozone(11:00u). Die bli­jft op jaar­ba­sis vooral­snog steken op 1,3% en zon­der hevig fluctuerende pri­jzen zelfs maar op 1,1%. Ver weg van de tar­get van 2% door het ECB opgesteld.
Lat­er in de mid­dag komt de Philly index van de maakin­dus­trie nog. Verder een onin­ter­es­sante dag.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Op het Dam­rak gaat dan ook de meeste aan­dacht uit naar cijfers van NN Group en Boskalis van de AEX. Zij zullen één van de laat­ste zijn van onze hoofdin­dex, op Gemal­to na die pas over twee weken komt.
In de V.S. is het tot slot nog de beurt aan winkel­gi­gant Wall Mart, tevens de hekkensluiter van de Dow Jones.


Vri­jdag
Het is weer de derde vri­jdag van de maand dus dat betekent expi­ratie van aan­de­len- en index­op­ties.
De huizen­pri­jsin­dex van Chi­na wordt bek­endge­maakt. Op jaar­ba­sis staat de teller nu op +10,2% maar naar mijn idee betaal je dan nog steeds een halve koe en een krop sla.
Een uurt­je voor­dat de Europese beurzen open gaan komt de Duitse pro­du­cen­ten­in­flatie naar buiten en op jaar­ba­sis verwacht men een dal­ing in de groei, van 2,4% naar 2,2%.
Voor de rest is er weinig te beleven.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
Ook op het bedri­jven­front is er weinig aan. In Ned­er­land zijn de klein­t­jes Brunel en Stern Groep aan de beurt.Een erg rustig week­je voor de anal­is­ten onder ons maar wellicht gaan beleg­gers juist inten­sief te werk. Zo goed als alle kwartaal­ci­jfers zijn dan ook geweest en daarmee verk­laar ik het cijfer­seizoen voor­bij (mag ik dat doen?).
Deze week kan val­u­ta wat bewe­gen op de inflatieci­jfers maar ook op de Fed-notulen want beleg­gers kun­nen daar wijz­er van wor­den omtrend rente­beleid.
Op don­derdag voor de AEX dus even uitk­ijken naar NN Group en Boskalis, al zijn dat natu­urlijk wel maar kleine spel­ers op deze index.
Pret­tige zondag en veel suc­ces vol­gende week!

P.S.
Zij die de week­endup­date nog willen lezen kun­nen bove­naan op zater­dag’ klikken en komen daar dan terecht. Als je op de home­page naar week­endup­date gaat kom je helaas weer hier.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 32 2017

Ma
Di
Wo
Do
Vr

Koersen

Name Last Change %
AEX 599.36 -0.57 -0.1%
AEX Fut 599.25 -0.55 -0.1%
DAX 13099.37 28.65 0.22%
DAX Fut 13099.5 30.5 0.23%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27927.5 6.5 0.02%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3138.5 2.5 0.08%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8377.75 14 0.17%
BEL20 3926.2 -1.43 -0.04%
CAC40 5850.24 2.21 0.04%
FTSE 100 7241.75 27.99 0.39%
SMI 10366 -24.53 -0.24%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26612 175.38 0.66%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3162.89 -16.93 -0.53%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1564.43 2.64 0.17%
Indon. 6179.16 -4.35 -0.07%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1686.3 -1.59 -0.08%
Name Last Change %
Olie 58.94 -0.3 -0.51%
Brent 63.97 -0.37 -0.58%
Gas 2.274 0.01 0.44%
Goud 1469.2 1.1 0.07%
GLD Eur/Oz 1325.634 0.993 0.075%
GLD Eur/Kg 42620.118 31.91 0.075%
Zilver 16.703 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 15.071 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 484.538 0.029 0.006%
Koper 2.779 0.013 0.49%
Alu 1758.75 5.25 0.3%
Nikkel 13450 30 0.22%
Lood 1928.25 13.5 0.71%
Zink 2240.25 16.25 0.73%
PLT 921.4 -1.2 -0.13%
PLD 1871.65 2.55 0.14%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1081 -0.0009 -0.09%
EUR-YEN 120.47 -0.07 -0.06%
EUR-GBP 0.8449 0.0021 0.24%
EUR-SFR 1.0915 0.0001 0.01%
USD/Yen 108.72 0.04 0.03%
GBP-USD 1.3113 -0.0039 -0.29%
USD Index 97.55 0.165 0.17%
TREAS10 1.828 -0.003 -0.18%
TREAS30 2.25 -0.002 -0.08%
Bitcoin 7254.7 -129 -1.75%
Bitcoin Cash 207.6 -1.35823 -0.65%
Ethereum (US$) 146.19 -1.52143 -1.03%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.256 -0.21792 -0.49%
Name Last Change %
VIX 15.57 -0.11 -0.7%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  09:19 Fijn toon, ik hoop dat ze snel weer er bovenop komt. Zware ingreep...
 • ...
  09:16 Het is een schijnbeweging.
 • ...
  09:16 Blij dat te lezen, top!
 • ...
  09:14 Goed om te horen Toon. Beterschap met je vrouw.
 • ...
  09:13 Zorgeloos short zo?
 • ...
  09:12 Goedemorgen, gelukkig is het goed verlopen gisteren, nieuwe...
 • ...
  09:12 Goedemorgen, wie niet op een procentje kijkt kan op dit niveau weer...
 • ...
  09:08 Uiteraard lange termijn haha
 • ...
  09:08 Mijn tradingplan: 607 --> 480
 • ...
  09:08 Aan het handelsfront liet de adviseur voor handel van het Witte Huis,...

Twitter @usmarkets