Beursdagboek US Markets Redactie 22 oktober 2017, 11:58


...

Agenda beursweek 23 t/m 27 oktober 2017

22 oktober 2017, 11:58 | US Markets Redactie | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)


We komen dichter­bij het hoogtepunt van het cijfer­seizoen en als dat nog niet genoeg is begin­nen de cen­trale banken ook nog eens met hun ver­gaderin­gen. Deze week de ECB en die lijkt iets voor ons in pet­to te hebben. Vorige keer liet Draghi namelijk al doorschemeren dat er aan een plan wordt gew­erkt om het inkoop­pro­gram­ma op de lange ter­mi­jn af te bouwen. Iets waar de Fed sinds vorige keer al mee begonnen is (en daar op dit tem­po tot 2030 mee bezig is!). De inflatie is echter nog steeds niet bij de beoogde 2% maar ze begin­nen ein­delijk door te kri­j­gen dat deze quan­ta­tive eas­ing van weinig invloed is. Het bijge­pompte geld gaat namelijk gro­ten­deels direct naar de markt toe.

Op de AEX zien we deze week een zeven­tal aan­de­len met cijfers komen. Ook op de AMX doen er enkele bedri­jven de boeken open. Over de grens zien we grote namen als Ama­zon, Visa, Renault, Total en Microsoft voor­bij komen. Het zwaartepunt van de week ligt op de don­derdag.

High­lights:
- ECB rentev­er­gader­ing
- Q3 cijfers Ama­zon, Alpha­bet & Microsoft


Maandag
We begin­nen de week zoals vak­er het geval is met weinig economis­che cijfers, maar ook het lijst­je kwartaal­ci­jfers is kort. In Chi­na wor­den de sti­jging van de huizen­pri­jzen bek­endge­maakt en in de euro­zone het con­sumenten­vertrouwen.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Philips
VS: T-mobile US


Dins­dag
De eerste updates van de man­agerinkoopin­dex­en over okto­ber ver­schi­j­nen. Vooral die van Duit­s­land en de euro­zone zijn inter­es­sant. Na open­ing van Wall Street komen ook de Amerikaanse vari­anten.
Tot slot zal laat op de avond nog de nieuw­ste olie out­look van API ver­schi­j­nen.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Rand­stad, Fiat Chrysler, Renault
VS: AT&T, McDon­alds, Lock­heed Mar­tin, Gen­er­al Motors, 3M, Cater­pil­lar, Unit­ed tech.


Woens­dag
De Duitse Ifo busi­nesskli­maat index ver­schi­jnt om 10:00u in de ocht­end. Een half uur lat­er ver­schi­jnt de nieuw­ste update over het Britse bru­to nation­aal product(Q3). Die loopt al jaren achteruit en dankz­ij de Brex­it nog hard­er. In de media kunt u steeds meer lezen wat de negatieve effecten ervan zijn.
In de V.S. komt de inkoop van duurzame goed­eren aan bod. Lat­er nog de huizen­pri­jsin­dex over augus­tus en de verkoop van nieuw­bouw in sep­tem­ber. Om half vijf in de mid­dag dan weer de weke­lijkse olievoor­raden.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Heineken, Arcadis, Lufthansa
VS: Boe­ing, Visa, Coca-Cola


Don­derdag
Komen we aan bij het rentebesluit van de ECB. Die wordt om 13:45u bek­endge­maakt en bli­jft naar verwacht­ing op 0% staan. Beleg­gers zit­ten echter wel te wacht­en naar het nieuw­ste plan betre­ft het mon­e­taire beleid. Die wordt naar verwacht­ing met nog eens negen maan­den uit­ge­breid maar miss­chien zal de opkoop met kleinere bedra­gen gebeuren.
Om 14:30u vol­gt zoals alti­jd dan de speech van voorzit­ter Draghi.
In de ocht­end zien we eerst nog de Spaanse werk­looshei­d­ci­jfers (Q3) en het Duitse con­sumenten­kli­maat (nov.) ver­schi­j­nen.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Gala­pa­gos, KPN, Uni­bail-Rodam­co, RELX, AB Inbev, Bar­clays, Schnei­der, Orange
VS: Ama­zon, Alpha­bet, Microsoft, Ford, Intel, Amer­i­can Air­lines


Vri­jdag
Dan zijn we alweer aan het einde van de week beland met nog de Japanse CPI en Amerikaanse BNP over het vorige kwartaal. Vanu­it Europa weinig inter­es­sants zoals het Franse con­sumenten­vertrouwen en de Duitse import- en exportin­dex­en. We moeten het dus vooral van de kwartaal­ci­jfers hebben.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Gemal­to, Cor­bion, Aon, Total, Shire
VS: Abb­vie, Exxon Mobil, Chevron, Col­gate-Pal­mo­live, Merck&coEen hoop cijfers dus met zoals gezegd het zwaartepunt op de don­derdag waaron­der vier AEX-noti­ties. Komt daar ook nog eens het ECB rentebesluit bij kijken waar­door het hele­maal druk wordt.
Op de vri­jdag wat oliegere­la­teerde fond­sen die een voor­proe­f­je kun­nen geven voor Shell.
Het begin van de week valt het nog wel mee maar eigen­lijk zijn er op elke dag wel wat zware bedri­jf­s­re­sul­tat­en te vin­den.
Ik verwacht er niet veel van maar sinds we nu weten dat Madrid het bestu­ur in Cat­alonië op non-actief zet zouden we mor­gen­vroeg nog een reac­tie in Europa kun­nen verwacht­en. Voor de rest werken we vooral naar het ECB besluit toe.

Pret­tige zondag en veel suc­ces vol­gende week!


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 42 2017

Ma
Di
Wo
Do
Vr

Koersen

Name Last Change %
AEX 541.94 7.1 1.33%
AEX Fut 542.1 7.3 1.37%
DAX 11562.74 150.07 1.31%
DAX Fut 11574 164 1.44%
DOW 25886.01 306.62 1.2%
DOW 30 Future 25914.5 339.5 1.33%
DJ Transp. 9967.32 202.83 2.08%
SP500 2888.68 41.08 1.44%
SP Fut 2891.5 43 1.51%
NSDQ 7895.99 129.38 1.67%
NSDQ100 7604.11 119.22 1.59%
NSDQ Fut 7611.25 115 1.53%
BEL20 3498.39 55.06 1.6%
CAC40 5300.79 63.87 1.22%
FTSE 100 7117.15 50.14 0.71%
SMI 9728.39 122.13 1.27%
SEMISOXX 1479.25 39.96 2.78%
RSL2000 1492.55 29.93 2.05%
Name Last Change %
Nikkei 20368.85 -36.8 -0.18%
H.SENG 25734.22 238.76 0.94%
Shanghai 2823.82 8.03 0.29%
KS11 1927.17 -11.2 -0.58%
STI 3115.03 -11.06 -0.35%
TWI 10420.89 93.76 0.91%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99805.78 748.87 0.76%
Merival 30406.65 -632.66 -2.04%
IPC Mex. 39339.55 765.37 1.98%
KLSE 1599.22 -1.07 -0.07%
Indon. 6286.66 29.07 0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10655.36 -48.75 -0.46%
Tase 1568.96 15.75 1.01%
Name Last Change %
Olie 54.92 0.45 0.83%
Brent 58.69 0.46 0.79%
Gas 2.205 -0.027 -1.21%
Goud 1523.8 -7.4 -0.48%
GLD Eur/Oz 1374.031 -6.673 -0.486%
GLD Eur/Kg 44176.111 -214.532 -0.486%
Zilver 17.087 -0.127 -0.74%
Zlv Eur/Oz 15.408 -0.115 -0.743%
Zlv Eur/Kg 495.365 -3.682 -0.743%
Koper 2.587 -0.008 -0.31%
Alu 1796 11.5 0.64%
Nikkel 16172.5 -17.5 -0.11%
Lood 2035 -23.5 -1.14%
Zink 2266.5 3.75 0.17%
PLT 851.4 9.4 1.12%
PLD 1441.2 2.6 0.18%
Name Last Change %
EUR-USD 1.109 -0.0015 -0.14%
EUR-YEN 117.94 0.14 0.12%
EUR-GBP 0.9126 -0.0057 -0.65%
EUR-SFR 1.0847 0.0008 0.07%
USD/Yen 106.36 0.27 0.25%
GBP-USD 1.2149 0.0066 0.55%
USD Index 98.062 0.057 0.06%
TREAS10 1.562 0.035 2.31%
TREAS30 2.044 0.064 3.25%
Bitcoin 10153 -232.5 -2.24%
Bitcoin Cash 306.01 -2.59226 -0.84%
Ethereum (US$) 184.99 0.93866 0.51%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.186 -0.8814 -1.19%
Name Last Change %
VIX 18.47 -2.71 -12.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:01 Als ik even los ga 😬: - maandag en misschien dinsdag stukje...
 • ...
  09:47 Rick Rule: “Eric, I usually duck your big picture questions as you...
 • ...
  09:45 ...
 • ...
  08:49 Veel geschoten ?
 • ...
  23:46 Indicatieve koersen waarop gehandeld kan worden.
 • ...
  23:27 Deze..
 • ...
  22:49 Welke dan ? beurs is gesloten ?
 • ...
  21:55 Oud nieuws.. ik dacht opnieuw verlenging
 • ...
  21:53 Hij is volgens mij aan den dunne bloemist
 • ...
  21:52 Trump delays EU, Japan auto tariffs for six...

Twitter @usmarkets