Beursdagboek US Markets Redactie 22 oktober 2017, 11:58


...

Agenda beursweek 23 t/m 27 oktober 2017

22 oktober 2017, 11:58 | US Markets Redactie | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)


We komen dichter­bij het hoogtepunt van het cijfer­seizoen en als dat nog niet genoeg is begin­nen de cen­trale banken ook nog eens met hun ver­gaderin­gen. Deze week de ECB en die lijkt iets voor ons in pet­to te hebben. Vorige keer liet Draghi namelijk al doorschemeren dat er aan een plan wordt gew­erkt om het inkoop­pro­gram­ma op de lange ter­mi­jn af te bouwen. Iets waar de Fed sinds vorige keer al mee begonnen is (en daar op dit tem­po tot 2030 mee bezig is!). De inflatie is echter nog steeds niet bij de beoogde 2% maar ze begin­nen ein­delijk door te kri­j­gen dat deze quan­ta­tive eas­ing van weinig invloed is. Het bijge­pompte geld gaat namelijk gro­ten­deels direct naar de markt toe.

Op de AEX zien we deze week een zeven­tal aan­de­len met cijfers komen. Ook op de AMX doen er enkele bedri­jven de boeken open. Over de grens zien we grote namen als Ama­zon, Visa, Renault, Total en Microsoft voor­bij komen. Het zwaartepunt van de week ligt op de don­derdag.

High­lights:
- ECB rentev­er­gader­ing
- Q3 cijfers Ama­zon, Alpha­bet & Microsoft


Maandag
We begin­nen de week zoals vak­er het geval is met weinig economis­che cijfers, maar ook het lijst­je kwartaal­ci­jfers is kort. In Chi­na wor­den de sti­jging van de huizen­pri­jzen bek­endge­maakt en in de euro­zone het con­sumenten­vertrouwen.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Philips
VS: T‑mobile US


Dins­dag
De eerste updates van de man­agerinkoopin­dex­en over okto­ber ver­schi­j­nen. Vooral die van Duit­s­land en de euro­zone zijn inter­es­sant. Na open­ing van Wall Street komen ook de Amerikaanse vari­anten.
Tot slot zal laat op de avond nog de nieuw­ste olie out­look van API ver­schi­j­nen.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Rand­stad, Fiat Chrysler, Renault
VS: AT&T, McDon­alds, Lock­heed Mar­tin, Gen­er­al Motors, 3M, Cater­pil­lar, Unit­ed tech.


Woens­dag
De Duitse Ifo busi­nesskli­maat index ver­schi­jnt om 10:00u in de ocht­end. Een half uur lat­er ver­schi­jnt de nieuw­ste update over het Britse bru­to nation­aal product(Q3). Die loopt al jaren achteruit en dankz­ij de Brex­it nog hard­er. In de media kunt u steeds meer lezen wat de negatieve effecten ervan zijn.
In de V.S. komt de inkoop van duurzame goed­eren aan bod. Lat­er nog de huizen­pri­jsin­dex over augus­tus en de verkoop van nieuw­bouw in sep­tem­ber. Om half vijf in de mid­dag dan weer de weke­lijkse olievoor­raden.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Heineken, Arcadis, Lufthansa
VS: Boe­ing, Visa, Coca-Cola


Don­derdag
Komen we aan bij het rentebesluit van de ECB. Die wordt om 13:45u bek­endge­maakt en bli­jft naar verwacht­ing op 0% staan. Beleg­gers zit­ten echter wel te wacht­en naar het nieuw­ste plan betre­ft het mon­e­taire beleid. Die wordt naar verwacht­ing met nog eens negen maan­den uit­ge­breid maar miss­chien zal de opkoop met kleinere bedra­gen gebeuren.
Om 14:30u vol­gt zoals alti­jd dan de speech van voorzit­ter Draghi.
In de ocht­end zien we eerst nog de Spaanse werk­looshei­d­ci­jfers (Q3) en het Duitse con­sumenten­kli­maat (nov.) ver­schi­j­nen.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Gala­pa­gos, KPN, Uni­bail-Rodam­co, RELX, AB Inbev, Bar­clays, Schnei­der, Orange
VS: Ama­zon, Alpha­bet, Microsoft, Ford, Intel, Amer­i­can Air­lines


Vri­jdag
Dan zijn we alweer aan het einde van de week beland met nog de Japanse CPI en Amerikaanse BNP over het vorige kwartaal. Vanu­it Europa weinig inter­es­sants zoals het Franse con­sumenten­vertrouwen en de Duitse import- en exportin­dex­en. We moeten het dus vooral van de kwartaal­ci­jfers hebben.

Bedri­jf­s­re­sul­tat­en
EU: Gemal­to, Cor­bion, Aon, Total, Shire
VS: Abb­vie, Exxon Mobil, Chevron, Col­gate-Pal­mo­live, Merck&coEen hoop cijfers dus met zoals gezegd het zwaartepunt op de don­derdag waaron­der vier AEX-noti­ties. Komt daar ook nog eens het ECB rentebesluit bij kijken waar­door het hele­maal druk wordt.
Op de vri­jdag wat oliegere­la­teerde fond­sen die een voor­proe­f­je kun­nen geven voor Shell.
Het begin van de week valt het nog wel mee maar eigen­lijk zijn er op elke dag wel wat zware bedri­jf­s­re­sul­tat­en te vin­den.
Ik verwacht er niet veel van maar sinds we nu weten dat Madrid het bestu­ur in Cat­alonië op non-actief zet zouden we mor­gen­vroeg nog een reac­tie in Europa kun­nen verwacht­en. Voor de rest werken we vooral naar het ECB besluit toe.

Pret­tige zondag en veel suc­ces vol­gende week!


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 42 2017

Ma
Di
Wo
Do
Vr

Koersen

Name Last Change %
AEX 597.28 -2.65 -0.44%
AEX Fut 597.15 -2.65 -0.45%
DAX 13080.49 9.77 0.07%
DAX Fut 13080.5 11.5 0.09%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27896.5 -24.5 -0.09%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3134.5 -1.5 -0.05%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8363.75 0 0%
BEL20 3910.3 -17.33 -0.44%
CAC40 5834.37 -13.66 -0.23%
FTSE 100 7208.75 -5.01 -0.07%
SMI 10354 -36.53 -0.35%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1628.94 -0.68 -0.04%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26645.43 208.81 0.79%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3172.9 10.01 0.32%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1563.19 1.4 0.09%
Indon. 6180.1 -3.41 -0.06%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1687.02 -0.87 -0.05%
Name Last Change %
Olie 59.04 -0.2 -0.34%
Brent 64.11 -0.23 -0.36%
Gas 2.276 0.012 0.53%
Goud 1471.35 3.25 0.22%
GLD Eur/Oz 1327.574 2.932 0.221%
GLD Eur/Kg 42682.488 94.279 0.221%
Zilver 16.727 0.025 0.15%
Zlv Eur/Oz 15.092 0.023 0.149%
Zlv Eur/Kg 485.235 0.725 0.149%
Koper 2.776 0.011 0.38%
Alu 1754.25 0.75 0.04%
Nikkel 13462.5 42.5 0.32%
Lood 1921.75 7 0.37%
Zink 2228.5 4.5 0.2%
PLT 921.7 -0.9 -0.1%
PLD 1870.6 1.5 0.08%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1082 -0.0009 -0.08%
EUR-YEN 120.44 -0.12 -0.1%
EUR-GBP 0.843 0.0003 0.03%
EUR-SFR 1.0914 -0.0003 -0.02%
USD/Yen 108.67 -0.02 -0.02%
GBP-USD 1.314 -0.0012 -0.09%
USD Index 97.5 0.115 0.12%
TREAS10 1.821 -0.01 -0.56%
TREAS30 2.241 -0.011 -0.48%
Bitcoin 7267 -77 -1.05%
Bitcoin Cash 207.95 -0.14567 -0.07%
Ethereum (US$) 146.26 -1.19438 -0.81%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.255 -0.06204 -0.14%
Name Last Change %
VIX 15.77 0.09 0.57%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:50 Privacy is een illusie. Net zo goed hier als in China.
 • ...
  10:49 Ik ga hier echt niets goed praten over wat er in China gebeurt...maar...
 • ...
  10:48 Hij bedoelt wellicht sandalen
 • ...
  10:48 Desnoods draaien we 360 graden rond
 • ...
  10:48 Spx idem Ik heb even de ema8 erbij gezet Dan zie je hoe mooi deze...
 • ...
  10:47 Oei...dan worden we duizelig
 • ...
  10:43 Of naar long ..., we draaien, laten we daar duidelijk over zijn.
 • ...
  10:43 Spx dag Futures Mooie computer stijging, lineair vanaf 2860 Ben zeer...
 • ...
  10:43 Of misschien bedoelt Haantje wel pendelen, ik weet het niet.
 • ...
  10:42 Veel plezier, racefiets, MTB, cross?

Twitter @usmarkets