...

TA 6

1 april 2021, 01:37 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Van­daag zes grafieken, ze mak­en alle­maal onderdeel uit van de AEX. Aan bod komen bijvoor­beeld DSM, ING en IMCD. Als ver­volg op de diepte­analyse van de AEX van afgelopen dins­dag kijk ik ook nog even naar de AEX.


Zullen we er maar direct mee begin­nen. met die AEX?

Het is meer een update dan een uit­ge­brei­de beschri­jv­ing. Voor de diepte­analyse kunt u even terugk­ijken naar de col­umn van dinsdag.

De posi­tieve ontwik­kelin­gen op de dag­grafiek zijn de opwaartse door­braak van de licht dal­ende trendli­jn en de opwaartse beweg­ing boven de sti­j­gende trendlijn.

Het enige min­pun­t­je dat ik kan melden is een her­hal­ing van zetten van afgelopen dins­dag: de (hier niet getoonde) RSI doet niet mee met de hogere top. Op moment van schri­jven vormt dat geen bedreiging.

Hoe zou het met nieuwkomer BESI zijn?

In één woord: goed, uit­stek­end, prima!

Als u dit aan­deel vanaf eind okto­ber 2021 in uw porte­feuille had opgenomen dan bent u spekkop­er. Een sti­jging van rond euro 33 naar ruim 71 is geen kattenp.s. Boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn ziet u het aan­deel hoger en hoger gaan. Het einde is wat mij betre­ft nog niet in zicht. Op basis van de top­pen uit feb­ru­ari en de door­braak van die top­pen in maart verwacht ik dat er nog meer in het vat zit voor BESI.

Dan hebben we nog een nieuwkomer in de AEX en lat­en we die er direct ook maar bij pakken.

Net als BESI geen ver­keerd aan­deel om in te zit­ten. Als u het aan­deel in mei 2020 had gekocht en de tac­tiek van Buy & Hold had toegepast had u dat geen windeieren gelegd. 

Boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn ziet u Sig­ni­fy heel wat hogere bodems en hogere top­pen neerzetten. Er is sprake van een mooie uptrend. Helaas niet hele­maal per­fect, want in feb­ru­ari en afgelopen maand dook Sig­ni­fy daar even onder. Terugk­ijk­end kun­nen we stellen: kniesoor die daar op let.

Alhoewel de donker­groene sti­j­gende trendli­jn een steil ver­loop kent weet de koers er vooral­snog boven te bli­jven. Het kan zijn dat het met een haper­ing gepaard gaat, maar ik verwacht dat het hoger kan met dit aan­deel. Als u het aan­deel in bez­it heeft, pas dan de stop regel­matig aan.

DSM is nog niet zo heel lang gele­den aan bod geweest, maar het is zo’n mooie grafiek om te lat­en zien! Ik hoop dat u dat ook vind, met die drie mooie sti­j­gende trend­kanalen, heel apart. Ik kijk al heel wat jaren plaat­jes, maar ik kan me niet herin­neren dit ooit te zijn tegengekomen. 

De oran­je dal­ende trendli­jn speelde de afgelopen paar beurs­da­gen een belan­grijke rol, DSM is er bin­nen het licht­blauwe sti­j­gende trend­kanaal op stukgelopen. Ziet u de koers van van­daag? Die ging van de oran­je lijn bij­na in een ruk naar bene­den, bij­na naar de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal. Dat is op zich geen beste beweg­ing maar op het eind van de dag bevin­dt DSM zich nog wel bin­nen het sti­j­gende trendkanaal.

De kans op een her­vat­ting van de sti­jging is aan­wezig, maar het kan geen kwaad even naar het niveau van uw stop te kijken.

Op een andere manier apart is IMCD.

Hier zijn het geen drie sti­j­gende trend­kanalen maar drie hor­i­zon­tale trad­in­granges. Ze zijn al vak­er voor­bij gekomen in mijn analyses.

Begin maart brak IMCD opwaarts uit de licht­groene trad­in­grange en begon direct aan een opval­lende sti­jging. Iedere dag kwam er bij­na een zelfde bedrag op de koers. U ziet geen terug­val, het ging alleen maar ges­taag hoger. De enige terug­val zien we hele­maal rechts­boven op de grafiek. Daar leverde IMCD een klein beet­je in. 

Het kan bij dit kleine dip­je bli­jven, wellicht dat de koers iets verder terugloopt, maar ik denk dat het per sal­do hoger kan dan de recente top. Het enige wat u in de gat­en zou moeten houden is uw stop.

Ik wil ING van­daag ook lat­en zien omdat het wellicht bezig is met de vorm­ing van een triple top. Bij de hor­i­zon­tale stip­pel­li­jn ziet u de koers voor de derde keer in korte tijd op ongeveer het­zelfde niveau komen. De vorige twee keren stootte ING daar de neus en moest even wat inlev­eren. Het kan goed zijn dat het de finan­cial ook dit keer niet zal lukken dat niveau opwaarts uit te nemen. U kunt de oran­je lijn zien als de nek­li­jn van die drie dubbele top. Mocht het tot een neer­waartse uit­braak komen — ik besef dat ik hier flink op de muziek vooruit­loop — dan wordt de blauwachtige lijn de target.

Kijkt u als u wakker wordt dus nog heel even naar uw stop.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »