...

TA AEX, Ahold, ASML, ASM Int. en Ahold

24 februari 2022, 18:07 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Zo, het gewapend con­flict is begonnen dus de beurzen kun­nen omhoog. Dat is een fenomeen dat we vaak zien. Lat­en we eens een paar plaat­jes erbij pakken om te kijken of we dat ook in de grafieken zien. 


De beurzen zijn dicht in Ned­er­land, dus u kri­jgt grafieken met de close”.

De AEX:

Van­daag werd een low van 699,99 neergezet. Op 23 jan­u­ari schreef ik op een des­ti­jds hogere koers dat de koers zou kun­nen vallen naar 695. Dat op basis van een Hoofd Schoud­er, leest u e.e.a. nog maar even terug door op deze link te klikken. Kun­nen we con­stateren dat het koers­doel is gehaald?

Het con­flict in Ukraïne is begonnen en kun­nen de beurzen nu dus omhoog? Wel, bij de AEX staat de eerste aanzet er al. Kijk maar even waar de index opende en waar deze is ges­loten. De open­ing was op de de onderz­i­jde van het dal­end trend­kanaal en de koers her­stelde gedurende de dag al. Dit is een begin­net­je, houd in de smiezen dat de trend vooral­snog dal­end is.

ASML:

Ondanks dat ASML zich in een dal­end trend­kanaal bevin­dt staat het aan­deel er beter voor dan de AEX. Of wellicht beter: min­der slecht. ASML opende van­daag niet met een neer­waartse gap en tik­te niet de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal aan. Er staat een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI en de slotko­ers ligt net iets onder de weer­stand van de boven­z­i­jde van het trend­kanaal. Mocht u nu denken dan moet ik kopen dan wil ik het ent­hou­si­asme iets tem­peren. ASML ligt er tech­nisch gewoon niet best bij. Het zou al ver­beteren als mor­gen de koers uit het trend­kanaal zou breken en ook nog eens de recente top zou uit­ne­men. U zou dan spec­u­latief kun­nen kopen met een stop loss.

===== = = = = =
Over een stop gespro­ken. Onder de analyse van gis­teren met Shell, Akzo, DSM en IMCD plaat­ste lez­eres Diman­tione een tekst die staat voor alles waar ik niet voor sta in mijn columns. En dat is goed, dat is pri­ma, want stel je eens voor dat iedereen zo naar de beurs zou kijken als ik!
Dus ga zo door en ik kijk al weer uit naar uw vol­gende reac­tie!
===== = = = = =

Ahold-Del­haize:

Ook Ahold-Del­haize lijkt een voorschot te hebben genomen op het gewapend tre­f­fen en nu dat het is begonnen kun­nen we door met busi­ness als usu­al. De koers opende iets lager dan het slot van woens­dag en her­stelde alweer in de loop van de dag.

+++++ + + + + +
Mocht u uw favori­ete aan­deel of index willen aan­vra­gen, dat kan! Laat het hieron­der bij de reac­ties even weten.
+++++ + + + + +

De RSI laat een licht vorm van posi­tieve diver­gen­tie zien dus wie weet hebben we bij de groot­grut­ter het erg­ste gezien. Dit is op moment van schri­jven geen oproep mas­saal AD in te slaan, het aan­deel ligt er tech­nisch nog steeds belab­berd bij. Maar de beleg­ger die al langer op de beurs opereert weet dat de wind zo uit een andere hoek kan waaien!

ASM Inter­na­tion­al:

Dit vind ik een mooie grafiek omdat de koers zich bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal bevond om daar ver­vol­gens zelfs uit te vallen. Daar­na kan ik de koers van­gen bin­nen het steil­er dal­ende groene trend­kanaalt­je, ter­wi­jl de koers telkens weer­stand ondervin­dt bij de onderz­i­jde van het rode trend­kanaal. Prachtig vanu­it oog­punt van TA maar niet voor diege­nen die de dal­ing meemaak­ten. Dat was overi­gens niet nodig, ASM Inter­na­tion­al heeft nogal wat verkoopsig­nalen gegeven.

Van­daag opende de koers onder (buiten) het groene dal­ende trend­kanaalt­je met een gap, maar gedurende de dag wist de koers zich te her­stellen en weer bin­nen het trend­kanaalt­je terug te keren. Ik ben reuze benieuwd of ook ASM Int. zich verder weet te her­stellen nu dat de raket­ten overvliegen. Make no mis­take, tech­nisch is het beeld nog belabberd.

Arcelor Mit­tal:

Kijk­end naar de grafiek van Arcelor Mit­tal, welk ver­schil met de andere vier grafieken valt u dan op? Juist, Arcelor is de enige die van­daag lager sloot dan de open­ing. De gri­jze hor­i­zon­tale ste­un­li­jn werd intra­day bij­na opge­zocht. Ik kan kort zijn met mijn com­men­taar: ook dit aan­deel wil ik op moment van schri­jven (nog) niet in mijn portefeuille.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

25 februari 2022, 17:44

GUY:
Helaas wederom een weekcontest verhaal waarbij je niet hoger dan 600 voor de AEX kan invullen
Misschien dat je er naar kunt kijken om dit te voorkomen......helaas biet de eerste keer dit jaar


Merci

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.