...

TA AEX, ASML, DSM, Heineken en Adyen

3 februari 2022, 12:27 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag kijk ik naar de AEX en vier aan­de­len die deel uit­mak­en van de AEX. Die vier aan­de­len zijn DSM, Adyen, Heineken en ASML. Die laat­ste is de enige die op ver­zoek van een lez­er is. Ik schri­jf de col­umn in wat zon­niger oor­den, alhoewel, het is zwaar­be­wolkt. Laat ik dan zeggen warmer, jawel, want ik zit weer in Brazil­ië. Dat betekent dat de komende peri­ode de columns weer wat onregel­matiger gedurende de dag verschijnen. 

De eerste grafiek die ik samen met u wil bek­ijken is die van Adyen:

Een mooie grafiek, althans, ik vind het een mooie grafiek. Maar ja, ik ben niet voor niets tech­nisch anal­ist, ver­slaafd aan plaat­jes kijken!

Adyen is uit het rode dal­ende trend­kanaal gevallen. Je gaat al niet goed in een dal­end trend­kanaal en dan val je daar ook nog eens uit! Niet best.

Ergens eind jan­u­ari begin feb­ru­ari testte de koers de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal als weer­stand en nu lijkt de koers op weg naar een test van de blauwe lijn. Wat er nu zou kun­nen gebeuren is dat de koers door die blauwe ste­un­li­jn gaat zakken en daarmee het zoveel­ste verkoopsig­naal geeft. Ik wil Adyen op dit moment niet in mijn portefeuille.

Heineken:

De voor­bi­je weken waren niet best voor de koers van de bier­brouw­er. Het aan­deel heeft aardig ingeleverd en van­daag wordt een voorschot­je genomen op een nog lagere koers. Waarom ben ik die mening toegedaan? Wel, de koers zakt intra­day door het blauwe ste­un­t­je. By the way, alle grafieken zijn van­daag intraday.

Het blauwe lijn­t­je heb ik over de body van de can­dle van een paar dagen gele­den getrokken. U ziet dat de koers daar­na licht opveerde om ver­vol­gens van­daag weer te dalen naar het blauwe lijn­t­je en daar­na er doorheen. Als dit de slotko­ers zou zijn dan hebben we zek­er­heid” dat de koers daalt naar euro 93,20.

ASML op ver­zoek van lez­er J Bertoen:

Net als DSM heeft ASML de nodi­ge euro’s ingeleverd. Kijk op uw gemak even naar de koers­be­weg­ing onder de rode dal­ende trendlijn. 

Op een en dezelfde dag zak­te ASML door de blauwe en oran­je lijn en in de daaropvol­gende dagen naar de groene hor­i­zon­tale lijn. Het aan­tikken van de groene lijn gebeurde heel snel en intra­day. Daarop zette een her­stel­let­je in naar de oran­je lijn. Op moment van schri­jven lijkt dit een ordi­naire test van de neer­waartse door­braak te zijn en de kans is groot dat ASML de groene lijn weer gaat opzoeken en wellicht neer­waarts door­breken. Lat­en we hopen dat ik ernaast zit, maar ik wil ASML nu absolu­ut niet in mijn portefeuille.

AEX:

+++++ + + + +
U heeft zich lat­en vac­cineren en u heeft de QR-code. Echter, bin­nen enkele dagen ver­valt bij meer dan 500.000 per­so­n­en dit dig­i­tale toe­gangs­be­wi­js omdat uw laat­ste prik­je vol­gens de regering te lang gele­den is gezet. Of omdat uw genez­ing te lang gele­den is, vol­gens de regering. Bin­nenko­rt bent u dus een paria en mag u niet meer naar bin­nen bij bijvoor­beeld een restau­rant. U wordt als een grotere mis­dadi­ger dan een mis­dadi­ger gezien. Een (kinder)verkrachter, (serie)moordenaar of stalk­er mag namelijk wel naar bin­nen en u niet. Ben ik nu echt de enige die dit op zijn zachts gezegd vreemd vin­dt? Of is boven­staande fake news? Je weet het niet meer in een tijd waarin je zelfs het jour­naal, de krant en de regering niet meer kan vertrouwen…
+++++ + + + +

De AEX ligt nog op koers v.w.b. de HS-for­matie. Als u nu denkt waar heeft Mar­cel het over, lees dan de col­umn van 23 jan­u­ari nog even terug. 

Ik beschouw de paarse lijn als de nek­li­jn van de hoofd-schoud­er for­matie. Bij de rode pijl ging de koers er even opwaarts door, maar van­daag duikt de koers er alweer onder. OK, dat is tot nu toe niet meer dan intra­day, maar toch. Ik vraag u dus heel voorzichtig te zijn met de AEX

DSM:

Heineken en Adyen zijn niet de eni­gen die flink hebben ingeleverd. De grafiek van DSM laat sinds het begin van dit jaar ook een enorme dal­ing zien. Van ongeveer 200 euro naar op een haar na 161. Als u nu nog in DSM zit bek­ijkt u óf de markt niet tech­nisch óf u bent een zeer korte ter­mi­jn trad­er. DSM gaf namelijk verkoop- op verkoopsignaal.

Het laat­ste verkoopsig­naalt­je is waarschi­jn­lijk die van van­daag. Gis­teren en van­daag intra­day werd de groene lijn als weer­stand getest en naar het zich nu laat aanzien gaat de koers weer naar bene­den. De kans is dus serieus aan­wezig dat DSM de bodem van jan­u­ari gaat opzoeken en daar zelfs doorheen zakt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

===== = = = = =
Alle ver­zoeken zijn behan­deld. Heeft u een favori­et die u graag in de col­umn ziet, laat het me weten!
===== = = = = =

Ik zeg tot in het weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

3 februari 2022, 21:46

3° poging
Laat aldus uw licht eens schijnen over... Sofina, Xfab, Brederode, KKR, Floridienne, EQT, Acomo, Ekopak, Berkshire, MSFT, HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF (HSTE:xpar),
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT:arcx),
VanEck Vec Morningstar US Sus Wide Moat (MOAT:xmil) Koopbaar?? of ..?? en er zijn nog kandidaten op de kooplijst (haha

(0)
3 februari 2022, 21:30

De rest van het bericht is niet mee, zal nog eens proberen.
Veronderstel dat er te weinig verzoeken komen en u zich wat verveeld in Brasil .

(0)
3 februari 2022, 21:03

Is dat een technische analyse van covid ? , bekijk dan opnieuw het totale plaatje, de alarmsignalen waren legio.

(1)
3 februari 2022, 14:06

paria, misdadiger, moordenaar, (kinder)verkrachter, stalker.... enz. !!!!
moet ik die kritiek slikken van een technisch analist?
De politiekers die zich nog durven engageren om politieker te zijn, zijn te bewonderen. Zij zijn verstandige mensen die moeten overleggen en besluiten samen met hun coalitiepartners. Zij worden voortdurend afgebroken en beschuldigd door de oppositie, de media, het publiek en alle bestweters. Zelfs in deze rubriek die niet over politiek mag gaan.
Niemand was voorbereid op zo een verschrikkelijke pandemie. Waar zouden we staan zonder de vaccins? Zoals de Indianen, 80% dood?
Ik vraag me af hoe lang nog verstandige mensen zich gaan willen engageren in de politiek. Het wordt gevaarlijk voor hen en voor hun gezin.
De democratie wordt à la Trump, Erdogan, Johnson, en "verkozen" dictators. Dan zal het beter zijn?

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.