...

TA DSM, Olie, Nokia en Zilver

24 november 2020, 09:15 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Net als afgelopen zater­dag zijn alle grafieken van­daag op ver­zoek. Lez­ers ver­zocht­en naar DSM, zil­ver, olie en Nokia te kijken, dus hier komen ze.

Wilt u nog even de ver­zoeknum­mers van afgelopen zater­dag teruglezen dan kan dat door op de vol­gende link te klikken: Unilever, goud, Sli­gro en Fuel­cell Ener­gy.


Van­daag behan­del ik vier grafieken, vier ver­zoeknum­mers van drie lez­ers van mijn columns. Wilt u ook een aan­deel of index de revue lat­en passeren geeft u dat dan onder bij de reac­ties even door. Wie weet komt uw favori­et dan in de col­umn voor­bij. Ik probeer te doen alsof ik iets van mijn opvoed­ing heb opgesto­ken, dus dames gaan voor. Lez­eres Hele­na vroeg of ik naar Unilever en Nokia wilde kijken. Het aan­deel Unilever heb ik zater­dag al bekeken, zie de link in de intro tekst, en van­daag bek­ijk ik Nokia.

Eind juli schoot Nokia met een gap omhoog en begin augus­tus zette het aan­deel de hoog­ste koers neer, althans op dit gedeelte van de koer­shis­to­rie. Natu­urlijk heeft het aan­deel wel eens hoger ges­taan. Na deze hoog­ste koers” heeft Nokia al twee lagere top­pen neergezet. Stel nu eens dat de koers van­daag ook weer omlaag zou gaan dan hebben we een derde lagere top te pakken. Kijk ook nog even naar de twee lagere bodems sinds de gap.

De maand novem­ber tot nu toe laat een mooie opmars zien van de koers, posi­tief. In die opmars werd de gap van eind okto­ber ges­loten alsof de gap er niet stond, ook posi­tief. De bodem­p­jes van sep­tem­ber en okto­ber wer­den ook opwaarts door­bro­ken, voor de derde keer posi­tief! Maar nu is het er op of er onder voor Nokia. Een echt wapen­feit zou zijn als de koers opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn weet te breken. Op moment van schri­jven kom ik niet verder dan fifty fifty of dat gaat gebeuren. OK, miss­chien 55% wel, 45% niet. Dat is niet vol­doende om posi­tie in te nemen.

Zit u daar­ente­gen in Nokia, bli­jf dan zit­ten waar u zit en kijk zeer kri­tisch naar uw stop. Een uit­braak van de rode trendli­jn is pri­ma, ter­wi­jl een neer­waartse door­braak van de licht­groene trendli­jn min­der is. Een koers zakkend door de blauwe ste­un­li­jn, daar zit u niet op te wachten.

Het vol­gende aan­deel is DSM.

Doet een klein beet­je aan Unilever denken, niet? Het sti­j­gende trend­kanaal en de uit­braak aan de onderz­i­jde. Leest u des­gewenst de analyse van afgelopen zater­dag over Unilever er nog eens op na.

De grafiek van DSM heeft u te danken aan lez­er Poly­glot, hij zette mij aan het werk met in totaal vijf ver­zoeken! Ahold en Sli­gro heb ik al bekeken en van­daag dus DSM. Op dit gedeelte van de koer­shis­to­rie laat het aan­deel een mooi sti­j­gend trend­kanaal zien, waar DSM eind okto­ber, begin novem­ber al even uitviel. Begin novem­ber was DSM heel sterk op weg naar de bovenkant van het trend­kanaal toen opeens de opval­lende can­dle van 9 novem­ber kwam. In een haal zak­te de koers ver weg en sloot zelfs net onder het trendkanaal.

Toch wist DSM zich weer bin­nen het trend­kanaal te knokken, maar zoals we nu kun­nen zien was dat geen lang lev­en beschoren. Gis­teren zak­te de koers weer ver weg en wat nog niet op boven­staande grafiek zicht­baar is is dat de koers nu onder het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je beweegt. Weliswaar is de beurs nog niet ges­loten, maar het is ver­standig op te passen met DSM. Bezit­ters van het aan­deel raad ik aan nog kri­tis­ch­er naar hun stop te kijken dan dat ik nor­maal al doe.

Zater­dag wierp ik al een blik op goud, van­daag is zil­ver aan de beurt.

Zil­ver en hier­na nog olie zijn op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky. Ik moet direct maar beken­nen dan ik op moment van schri­jven niet veel kan mak­en van zil­ver. Zil­ver is per sal­do wat zijwaarts aan het bewe­gen de afgelopen peri­ode. Gaat dat geza­pige zijwaarts bewe­gen nog veran­deren bin­nenko­rt? Ja, dat denk ik wel.

Soms loopt de RSI (de indi­ca­tor die ik gebruik onder de grafiek) vooruit op de koers. Stel nu eens dat u een lijn­t­je trekt over de bodems van de RSI in sep­tem­ber en okto­ber, dan kunt u con­stateren dat de RSI nu onder dat lijn­t­je is gekomen. Dat zou een voor­bode kun­nen zijn dat zil­ver bin­nenko­rt door het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je op de koers­grafiek zal zakken. Wees dus voorzichtig als u zil­ver in het bez­it heeft. Kijk kri­tisch naar uw stop.

Ter­wi­jl ik deze analyse op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky schri­jf is Brent Crude Oil in gevecht met de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn op USD 46,43. Sinds eind okto­ber is de pri­js aan een opmars bezig. Ik heb daar de groene sti­j­gende trendli­jn onder getek­end. U ziet twee tot drie hogere bodem­p­jes en drie hogere top­jes boven die groene lijn, pri­ma toch?

Kijk ook weer eens naar de RSI onder de grafiek, deze indi­ca­tor brak onlangs uit en dat kan een voor­bode zijn dat het Brent Crude Oil gaat lukken boven de blauwe weer­stand­sli­jn te klim­men. Heeft u een long­posi­tie dan kunt u bli­jven zit­ten en waarschi­jn­lijk hogere koersen gaan zien. Vergeet dan niet dat de markt doet wat zij zelf wil, dus laat uw stop meelopen.

Ik wens u een mooie dinsdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

24 november 2020, 12:07

Ik deed zoals John maanden terug, omwille van G5.

Ik heb al zodanig dikwijls aandelen gehad die met een stoploss uitstopten en dan plots begonnen te stijgen, en dat ik dan de stijging miste... dat ik met Nokia blijf zitten op hoop van zege.

(0)
24 november 2020, 11:22

Nokia staat bij mij hoog genoteerd. Gekocht maanden terug ook al vanwege G5
Ik heb hier geen spijt van.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.