...

TA ex-dividend Flow Traders en PostNL

29 april 2021, 02:38 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Onder de analyse van dins­dag staat een inter­es­sante reac­tie. Wat doe ik met een aan­deel dat ex-div­i­dend gaat? Dit en nog veel meer komt van­daag aan bod in de col­umn. We gaan snel van start.


In de col­umn van afgelopen dins­dag vroeg ik of u wellicht een index of een aan­deel graag voor­bij zag komen. Er zijn een aan­tal reac­ties gekomen en ik nodig u ook nu weer uit uw ver­zoek in te dienen. Dit kan onder de analyse bij de reacties.

Voor zover ik me herin­ner is het de eerste keer dat lez­er air­tom­mie een ver­zoek doet, dus daar begin ik van­daag mee.

Air­tom­mie ver­meldt dat hij hoofd­pi­jn heeft van dit aan­deel. Het waarom staat er helaas niet bij, dus ik kan hem er ook niet vanaf helpen. 

Al eerder kwam Pro­sus voor­bij en toen wees ik op de drie rare beweg­in­gen. Zie achtereen­vol­gens het pijlt­je, het vlagget­je en het andere pijlt­je. De koers schoot er van­door om met de zelfde snel­heid weer terug te keren. Apart. 

Onder de rode dal­ende trendli­jn zien we steeds lagere top­pen. Meestal zien we dan ook lagere bodems, maar dat is hier niet het geval. Rond euro 93,10 vind de koers iedere keer ste­un. Althans, tot nu toe. Bin­nenko­rt gaat er een uit­braak komen. Het kan zijn dat de ste­un op 93,10 sneu­velt, maar het kan ook zijn dat de rode lijn opwaarts wordt uitgenomen. Dat laat­ste kan ook zon­der veel koers­be­weg­ing, als de koers zijwaarts bli­jft kabbelen.

Ik houd per­soon­lijk niet van hoofd­pi­jn en ik heb daar een medici­jn voor. De vaste lez­ers weten al wat ik ga schri­jven, jawel, de stop. Een stop loss of bij winst een prof­it stop. Dit voorkomt bij mij hoofd­pi­jn. Als lez­er air­tom­mie hoofd­pi­jn heeft om een andere reden dan lees ik dat graag. Wie weet heb ik nog een ander medicijn.

Ahold Del­haize zit in een dal­end trend­kanaal. De lagere koersen zouden zek­er hoofd­pi­jn kun­nen veroorza­k­en. Pas een stop toe en hoofd­pi­jn verd­wi­jnt als sneeuw voor de zon. 

AH is ges­loten op een ste­un­t­je. Mocht dit neer­waarts wor­den door­bro­ken, wellicht deze don­derdag al, dan kan de koers zomaar naar de onderkant van het dal­ende trend­kanaal. Bent u een bezit­ter van dit aan­deel, denkt u dan goed na wat u gaat doen bij een eventuele neer­waartse door­braak van het ste­un­t­je. Bli­jven zit­ten en het avon­turi­eren of afscheid nemen?

Lez­er eddy p stelt me voor een vraagteken. Was de tekst voor mij bedoeld? Ik heb bij mijn weten niet geschreven dat de AEX de baas zou zijn. Is het wellicht een ver­zoek de CAC-40 te bek­ijken? Als dat het geval is dan vol­doe ik bij deze graag aan het verzoek!

Eddy p heeft gelijk, zie de CAC-40 eens gaan, wat een heer­lijke sti­jging! Ik heb er maar direct een blauw sti­j­gend trend­kanaalt­je van gemaakt. De recente sti­jging liet ook de top van voor het virus (of moet ik schri­jven top­pen?) achter zich. Ik ga er niet teveel woor­den aan vuil mak­en, the trend is your friend.

Ik doe een zeer korte update van de AEX. Zouden we het deze beur­sweek al gaan zien? Er komt of een opwaartse uit­braak van de rode lijn met een koopsig­naal of de koers valt onder de paarse sti­j­gende trendli­jn. Dat laat­ste is niet per direct een verkoopsig­naal, want de onder­ste lijn van het sti­j­gende trend­kanaal dienst als vangnet. 

We gaan even een blik op Philips wer­pen. Niets aan de hand op het eerste gezicht, een koers boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn. Echter, de koers is eerst onder de rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn geza­kt en van­daag is er een slot onder de blauwe sti­j­gende trendli­jn. Houd u dit aan­deel in de gat­en en denkt u aan uw stop?

Dan gaan we naar lez­er Poly­glot.

Hij vroeg wat ik doe als een aan­deel div­i­dend gaat en daarmee door een ste­un valt of uit een sti­j­gend trend­kanaal. En pas­sant kwam zijn ver­zoek naar Flow Traders te kijken en PostNL. 

Vroeger deed ik niets, omdat ik zo’n mooi grafieken­pro­gram­ma had dat het ex-div­i­dend direct ver­w­erk­te. Dat was in de tijd dat de bank een pro­gram­ma betaalde. Nu moet ik het doen met een gratis pro­gram­ma, waar ik overi­gens geen enkel kla­gen over heb. Maar zoals lez­er Poly­glot terecht opmerk­te, bij Flow Traders (boven­staande grafiek) viel de koers door het ex-div­i­dend gaan uit het sti­j­gende trend­kanaal. Ik moet heel eerlijk iets beken­nen. Ik ben vaak met zo veel din­gen tegelijk bezig dat ik niet eens merk dat de val door het div­i­dend is. Door de rare beweg­ing kijk ik dan wel even of het een bek­end­mak­ing van cijfers, iets anders of inder­daad div­i­dend was. 

In dit geval kijk ik wat het gevolg is. De koers zoekt ste­un op de blauwe hor­i­zon­tale lijn. Ik zou dus bli­jven zit­ten als ik het aan­deel in porte­feuille had. Echter, bij een sig­nif­i­cante (neer­waartse) door­braak pas ik mijn stop toe, div­i­dend of niet. 

PostNL laat ook een rare beweg­ing zien. Als ik een aan­deel in de porte­feuille heb, dan volg ik het nauwlet­ten­der en weet ik dat het ex-div­i­dend gaat. Ik pas mijn strate­gie en mijn stop dan aan. 

Hier zakt de koers door de sti­j­gende trendli­jn. We zien twee zaken:

1. de koers zocht de oran­je ste­un op en

2. komt enorm snel weer boven de sti­j­gende trendli­jn terug. Busi­ness as usual.

Sterk­er nog, PostNL presteert het om de top voor het ex-div­i­dend opwaarts uit te nemen! Mocht PostNL nu de komende peri­ode onder de sti­j­gende trendli­jn gaan, dan zie ik dat als een door­braak en dus als een verzwakking van de grafiek. Dus in eerste instantie zie ik de neer­waartse door­braak als gevolg van het ex-div­i­dend niet als een verzwakking en vanaf nu een eventuele toekom­stige door­braak juist wel als een verzwakking.

ik wens u een fijne donderdag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.