...

TA Nike, Nasdaq, DSM, Unilever, Akzo en BESI

24 november 2022, 17:31 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Van­daag wan­de­len we langs zes mooie grafieken waar­van er een op ver­zoek is. Vier grafieken van Ned­er­landse bodem en voor de andere twee steken we de oceaan over. We gaan beginnen!


BESI:

BESI heeft vanaf de bodem zo tegen het einde van okto­ber aan al een mooie sti­jging lat­en zien. Ik denk dat er ondanks die rit naar boven nog meer in het vat zit. Na de opwaartse door­braak van de groene lijn is BESI mooi geste­gen en kop­ers en verkop­ers zoeken nu bin­nen het blauwe blok­je even naar een nieuw even­wicht. Ik verwacht dat BESI een gerede kans maakt daar aan de boven­z­i­jde uit te breken en dan mag u de hoogte van het blok­je erboven pro­jecteren als koersdoel.

DSM op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Mijn wel zeer trouwe lez­er vraagt of DSM meer kans maakt aan de bovenkant om uit te breken of aan de onderkant. Wel, als ik het op basis van deze grafiek mag zeggen dan zou ik voor een uit­braak aan de boven­z­i­jde gaan. Mocht DSM opwaarts door de rode lijn weten te breken dan kan er 3 tot 7 euro bovenop.

Akzo:

Uit dezelfde sec­tor pak ik er dan meteen Akzo maar even bij. Ook bij dit aan­deel wil ik wel iets posi­tiefs wegschrijven.

Na de opwaartse door­braak van de paarse dal­ende trendli­jn drukt de koers van Akzo nu bin­nen het blauwe blok­je tegen de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn aan. Mocht dat blok­je aan de boven­z­i­jde wor­den ver­lat­en dan zit er een rit in naar de boven­z­i­jde van het rode blokje.

Wie mee wil doen met de sig­nalen die we naar de leden sturen kan via de aan­bied­ing tot het einde van dit jaar inschri­jven. Vooral het momen­tum voor een in- of uit­stap kri­j­gen is hier­bij belan­grijk. Men kan met de sig­nalen doen wat men wil, of die opvol­gen met de details die Guy stu­urt of er zelf voor uw eigen beslissin­gen wat mee doen. In ieder geval loopt er nu een aan­bied­ing voor de rest van dit jaar ofwel tot 1 FEBRU­ARI 2023 en dat voor €35 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Nas­daq:

Ter­wi­jl onze AEX op weg lijkt te zijn naar de rode weer­stand, zie de col­umn van dins­dag, ga ik met u naar de Nas­daq kijken. Onder de blauwe lijn zie ik een hoofd-schoud­er bodem­for­matie en daar hoeft u het niet mee eens te zijn. De blauwe lijn is dan de nek­li­jn en de boven­z­i­jde van het blauwe blok­je de tar­get. Gaan we het meemaken?

Unilever:

De mooiste grafiek van van­daag is miss­chien wel die van Unilever. Dat is als we naar opwaartse poten­tieel kijken.

Unilever is inmid­dels ges­loten en we kijken dus tegen de slotko­ers aan. Die slotko­ers ligt, als we niet te nauw kijken, op de rode weer­stand­sli­jn. Mocht deze weer­stand­sli­jn nu opwaarts wor­den uitgenomen dan komt er een geweldig opwaarts poten­tieel vrij! In de loop van de komende peri­ode kun­nen er dan vele, vele euris bijkomen.

Boven­staande ont­laat u niet van het gebruik van een stop loss…

Nike:

Vol­gens mijn bro­ker zijn Nike en Adi­das met tegen­val­lende cijfers gekomen. Dat kan best zijn, maar in de grafiek is er niets van te zien. Nike bli­jft er redelijk bijliggen, tech­nisch gezien.

Na een lange peri­ode van lagere top­pen en lagere bodems is Nike in ieder geval opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn gebro­ken. De laat­ste ongeveer twee weken houden kop­ers en verkop­ers elka­ar net­jes in even­wicht. Ik verwacht dat dat van tijdelijke aard is en dat Nike gaat uit­breken. Aan de boven­z­i­jde wel te ver­staan. U weet het recept dan inmid­dels wel: pak de hoogte van het rode blok­je en zet dat er aan de boven­z­i­jde op. De boven­z­i­jde van het nieuwe blok­je wordt dan de target.

Ik zie u in heet week­end weer!?

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.