...

TA "Short": DAX en AMG

9 december 2023, 13:02 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

In de Short” van van­daag gaan we naar een index, de DAX, en een aan­deel, AMG, kijken. Bei­de charts op ver­zoek. Daar gaan we.DAX op ver­zoek Mis­ter bluesky:

De DAX ligt er tech­nisch goed bij. Sinds de index de laat­ste keer in mijn col­umn voor­bij kwam is de index opwaarts uit het rode blok gebro­ken. Dat is een zeer goede ontwik­kel­ing. De blauwe trendli­jn waar­boven the mag­ic hap­pens” is vrij steil. De vraag is dus of de DAX dat vol bli­jft houden. 

De RSI in over­sold, maar een ieder weet inmid­dels dat ik daar niets mee heb. Bij een long­posi­tie zou ik zek­er bli­jven zit­ten. Met als toevoeg­ing dat ik per­soon­lijk een stop/​trail­ing stop zou inbouwen.

+++++
Voor diege­nen die de col­umn van gis­teren hebben gemist…hier is de link:
McDon­ald’s, Euro/​dol­lar, Unilever, AEX, Relx en KBC.
+++++

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 FEB­RU­ARI 2024 en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past …

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat zit­ten met wat posi­ties in de markt nu, u kunt deze nog opne­men. Verder verwacht­en we nog veel mogelijkhe­den om op te han­de­len richt­ing het einde van het jaar.

+++++
Laat het me even weten als u als lez­er een ver­zoek heeft. U ziet dat een ver­zoek zo goed als alti­jd wordt behan­deld.
+++++

AMG Crit­i­cal Mate­ri­als op ver­zoek Mis­ter bluesky:

Ik denk dat 90% van de lez­ers er een ver­g­root­glas bij moet pakken om te zien dat de koers van AMG afgelopen vri­jdag boven de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn is ges­loten. In dat geval zult u waarschi­jn­lijk tevens zien dat de groene dal­ende trendli­jn is uitgenomen. Twee vliegen in een klap.

Nu gaat het komende beur­sweek inter­es­sant wor­den om te zien of de koers in staat is de win­dow te gaan closen. Mijn Ned­er­lands wordt steeds mooier niet? De gap sluiten is een, iets anders is opwaarts door de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn breken. Miss­chien kri­j­gen we komende beur­sweek al meer informatie.

Ik sta zek­er niet vooraan om te kopen, maar als u AMG (nog?) in bez­it heeft dan zou ik nu bli­jven zit­ten. Jawel, u kent me: met een stop.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

10 december 2023, 21:20

Misschien iets over viaplay
Is enorm gekelderd maar wat is de prognose op korte en lange termijn nu ze weer geld hebben gegenereerd
Dank u.
Bert

(0)
10 december 2023, 21:19

Misschien iets over viaplay
Is enorm gekelderd maar wat is de prognose op korte en lange termijn nu ze weer geld hebben gegenereerd
Dank u.
Bert

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.