...

TA Tesla, Shell, AEX, Philips, AMG en BESI

18 augustus 2022, 07:29 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Goede­mor­gen, de belan­grijk­ste vraag van­daag is wat Philips gaat doen? Gaat de koers verder naar de kelder of gaan koop­jes­jagers hun slag slaan? Verder twee charts op ver­zoek en in totaal zes charts.


Ik schri­jf de col­umn vroeg van­daag en dat betekent dat alle grafieken met de slotko­ers van gis­teren zijn. Ik begin met de 

AEX:

Boven de oran­je trendli­jn ging de AEX door de blauwe en de groene lijn. Vrij snel na dat laat­ste wapen­feit zak­te de koers door de oran­je lijn. De groene lijn is als ste­un al een keer getest bij het groene pijlt­je en de vraag is of het op een tweede test aan gaat komen.

Zit iemand long dan kan men bli­jven zit­ten, want bij een opwaartse uit­braak van het groene blok­je kan de koers naar de boven­z­i­jde van het rode blok­je. Kijk wel voor­beurs waar uw stop komt.

BESI op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ik zeg heel voorzichtig dat de groene pijl de tar­get bli­jft. Maar we moeten de ogen niet sluiten voor de mogelijke signalen/​verzwakkin­gen op de chart.

BESI is uit het sti­j­gende trend­kanaal gevallen en er staat een poten­tieel lager top­je. Voor een daad­w­erke­lijk lager top­je zou de koers door de groene ste­un­li­jn moeten zakken. Net als bij de AEX zou ik zeggen bli­jf zit­ten bij een long­posi­tie, maar kijk goed waar uw stop komt te liggen.

Shell:

Met het ver­g­root­glas erbij zouden we con­stateren dat de koers onder de oran­je trendli­jn is ges­loten. Dat is een bel­let­je. Nog niet zo drama­tisch dat we afscheid moeten nemen van een long­posi­tie, maar wel goed kijken op of onder welk niveau u afscheid gaat nemen van Shell. Ik heb het dan natu­urlijk over een stop.

Tes­la:

Opwaarts uit het patroon bin­nen de twee groene lij­nen ontsnapt en bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal hogere bodems en hogere top­pen. Daar­naast een bek­end patroon­t­je bin­nen het groene blok­je. We mogen bij een opwaartse uit­braak een rit­je naar de boven­z­i­jde van het rode blok­je verwachten.

Maar als alti­jd op de beurs moeten we alert zijn. De koers is wel uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je gevallen en weliswaar ver­vol­gens weer geste­gen, maar de onderz­i­jde van het trend­kanaal dient con­stant als weer­stand. Daar is weer dat eerste bel­let­je. Of eigen­lijk al twee.

Besef ook dat alles tot nu toe plaats vin­dt onder de rode dal­ende trendlijn…

AMG op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Kunt u mij nog even lat­en weten of het verkoopad­vies uit de kwan­ti­tatieve, strate­gis­che, fun­da­mentele en/​of tech­nis­che hoek komt? Dank u wel lez­er Mis­ter bluesky.

Tech­nisch ging het best goed, boven de oran­je sti­j­gende trendli­jn werk­te AMG met hogere bodems en hogere top­pen aan een her­s­tel. Wat we echter bij de meeste grafieken in de col­umn van van­daag zien moet ik ook hier een kant­teken­ing plaat­sen. De rode weer­stand­sli­jn zorgde voor verkoop­druk en nu is de koers uit het para­boolt­je gevallen én door de oran­je lijn geza­kt. Dat zijn twee bel­let­jes op de top”. Hopelijk zorgt de blauwe lijn voor ste­un en helpen kop­ers de koers weer snel omhoog. 

Bij een long­posi­tie zou ik voor­beurs, u heeft nog 3 kwarti­er, eens goed kijken waar uw stop komt te liggen…

Philips:

Hier ziet u een kort stuk­je koer­shis­to­rie op de dai­ly chart. Voor iets meer koer­shis­to­rie kunt u even terugk­ijken naar de col­umn van 4 augus­tus.

De reden voor het opne­men van Philips in de col­umn van van­daag is omdat de slotko­ers van gis­teren zó laag is dat ik niet eens kan kijken wan­neer er dan een nog lagere slotko­ers werd neergezet. Mijn koer­shis­to­rie gaat niet verder terug dan 2014

In de col­umn van 4 augus­tus ziet u op de chart dat Philips met een duikvlucht bezig is. Lagere top­pen en lagere bodems zijn de nor­maal­ste zaak van de wereld. En zou er dan nog deze week weer een lagere bodem komen? Het lijkt er wel op. 

Lat­en we hopen dat koop­jes­jagers de lage” koers van Philips ont­dekken en de koers opkrikken. Ik heb er niet zoveel fiducie in en zie het even somber in voor Flippen.

Ik zie iedereen weer in het weekend. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

19 augustus 2022, 23:09

Kunnen de recente analyses van aex en Arcelor de prullenmand in of kunnen ze nog opveren?Graag een update

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.