...

TA Verizon, Shell, Prosus, Bel-20 en Alfen

7 mei 2022, 19:22 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Gelukkig kan ik mijn belofte houden, de bun­del houdt stand en kan ik de week­end col­umn schri­jven. Daarin komen ver­zoeken van een lez­er terug en ik heb het met een aan­tal andere plaat­jes aange­vuld. Ik ga direct van start.


Bel-20:

De index van onze Zuider­bu­ren kende een slot dat lager lag dan alle slotko­ersen van zo’n twee maan­den terug. Maandag ging het intra­day al veel lager, maar wis­ten kop­ers toch nog voor een accept­abel slot te zor­gen. Afgelopen vri­jdag luk­te dat niet.

Ik heb een (rood) dal­end trend­kanaal getek­end en de low van afgelopen vri­jdag tik­te de onderkant daar­van aan. En dan doet het pre­cies wat het moet doen en dat is voor ste­un zor­gen. De slotko­ers lag boven het low van de dag. Is alle kou nu uit de lucht? Ik denk het niet en verwacht de komende beur­sweek lagere koersen dan het slot van vri­jdag te zien, al was het maar intraday.

BESI op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Zie de col­umn van vri­jdag 6 mei met Microsoft, Just Eat Take­away, ASM Inter­na­tion­al, AEX, ING, Aegon en BESI.


Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Al meer dan een maand vin­dt Alfen de weg naar het Zuiden een hele mooie weg om te bewan­de­len. Bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal zakt Alfen verder en verder weg.

Halver­wege feb­ru­ari 2022 zette de koers een (dubbele) bodem neer en van daaruit ging het tot begin april voort­varend omhoog. Ik heb die sti­jging op 100% gezet. Ver­vol­gens heb ik het 50% Fibonac­ci retrace­ment­niveau berek­end en daar de paarse lijn getek­end. Dat klink heel inter­es­sant, maar ik moet beken­nen dat mijn soft­ware­pro­gram­ma dat doet. Ik ben daar zelf veel te lui voor! 

Afgelopen vri­jdag zak­te de koers door dat 50% niveau, niet alleen intra­day maar ook op slot. Dat is niet sterk en ook de onderliggende RSI beves­tigt. Ik wil geen paniek zaaien, maar riemen vast”.

Shell:

Shell doet het goed. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal is de koers opwaarts door het paarse dal­ende trendli­jn­t­je gebro­ken en inmid­dels opgek­lom­men naar de top die in april werd neergezet. 

Wat nu? Gaan we verder omhoog of is het rode hor­i­zon­tale lijn­t­je een te grote (tijdelijke) hin­der­nis? Ik hoop dat ik er gigan­tisch naast zit, maar ik verwacht toch even weer­stand van de rode lijn. Ik verwacht dat het iets terug gaat, wellicht tot aan de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal om daar­na een hernieuwde aan­val op de weer­stand in te zetten. 

Ver­i­zon:

Dit Amerikaanse aan­deel had het maan­den geweldig naar de zin bin­nen het paarse blok­je. Ik doel dan, om mis­ver­standen te voorkomen, op het boven­ste blok­je. Het is een gegeven dat de koers uitein­delijk uit­breekt, aan de boven­z­i­jde of, zoals in dit geval, aan de onderz­i­jde. We kun­nen dan een koers­doel bereke­nen en dat is de onderz­i­jde van het rode blokje.

Wel, door­gaans zijn Amerika­nen niet zo slaafs, maar dit aan­deel ging in één ruk naar dat koers­doel. Gedroe­gen alle charts zich maar zo, dan zou ik megar­ijk zijn! 

Op die ste­un, op dat koers­doel werd met drie can­dles een mooi omkeer­pa­troon neergezet en her­stelde Ver­i­zon weer iets. Ik moet dit aan­deel privé in de gat­en gaan houden, het gedraagt zich tech­nisch” perfect!

Als het opwaarts door de high van de laat­ste drie beurs­da­gen breekt dan mogen we een nog verder her­s­tel verwacht­en. In the mean­time bli­jf ik voorzichtig.

Pro­sus op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Mijn trouwe lez­er (dank!) vraagt of Pro­sus een mooie bodem op euro 42 gaat neerzetten. Ik wil niet al te negatief overkomen, maar ik zie dat nog niet 1,2,3 zit­ten. Ik zou de kat nog even uit de boom kijken. 

Verk­ijkt u zich niet op de dubbele ste­un: de rode en de groene lijn. Het lijkt heel wat, maar stelt niet al te veel voor. Ik vind de rode ste­un belan­grijk­er dan de groene. Ik hoop dat ik hier te negatief ben, maar ik ben bang dat geen van bei­de ste­unen het gaat houden en dat we met (veel?) lagere koersen reken­ing moeten houden.

Gelukkig vertellen” beleg­gers met hun voet­sporen (lees: de koersen) wat ze willen, dus lat­en we de koersen van de komende week net­jes afwacht­en. Mocht u Pro­sus in bez­it hebben, denk dan in het week­end na waar uw stop komt. Vraag gerust Pro­sus de komende week nog een keer aan. Dat laat­ste geldt voor iedere lez­er: vraag uw favori­et hieron­der bij de reac­ties aan.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

9 mei 2022, 01:38

Beste ,
is het mogelijk om eens een technische analyse te maken van Solvay ,
Mvg,
Poul

(0)
8 mei 2022, 17:35

Ik zou graag OCI behandeld zien.

(0)
8 mei 2022, 07:54

Marcel, ik heb een aantal fondsen op mijn watchlist: op alfabetische volgorde zijn dat Ahold, Aperam, Flow Traders en Galapagos. Zou je deze (of een selectie hiervan) willen behandelen?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.