Beursdagboek Polleke 3 juli 2019, 07:34

...

Opwaartse uitbraakzones DAX AEX DOW

3 juli 2019, 07:34 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 7 / 12 | (3)

Herne­m­ing * Tech­nis­che Ocht­end­Blog Woensdag *


De DAX wil starten rond 12550, de AEX rond 571, de DOW richt­ing 26750.

De DAX en DOW bli­jven daarmee boven hun opwaartse paarse uit­braak­li­jn, en dat is bullish.

De AEX bli­jft hangen in de paarse Tar­get­zone 570573”. In de VideoBlog van vanavond ga ik in op een nieuw patroon op de AEX (en de lopende patro­nen DAX en DOW uiteraard).

De mark­ten zijn in Europa opmerke­lijk opti­mistisch, maar wor­den voor­lop­ig gehin­derd voor verdere vooruit­gang door hard­nekkige gerucht­en in Europa dat de bedri­jf­s­re­sul­tat­en niet om aan te zien” zouden zijn. Dat zijn Nieuws­feit­en die u als beleg­ger moet afwacht­en, maar de pri­jsvorm­ing op DAX en AEX geeft aan dat dit geen prob­leem zal zijn. 

In de video vanavond bek­ijk ik alle trig­gers op de DOW, DAX en AEX voor uw han­del tij­dens vol­gende dagen, zow­el aan de onderz­i­jde’ als aan de boven­z­i­jde’.

Buy the dips’ bij nor­male han­dels­men­tal­iteit’. De DRAAD DAX (behaald) en AEX (ingelegd) richt­ing Target.

De videoblog op de Home­page ver­schi­jnt nadien.

Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »