Beursdagboek Polleke 23 juli 2019, 07:32

...

AEX breekt potten

23 juli 2019, 07:32 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

De AEX is gis­teren opwaarts uit­ge­bro­ken. In de videoblog van vorige zondag vin­dt u het tech­nis­che ver­vol­gtra­ject dat u mag verwacht­en tij­dens vol­gende sesses.


De AEX zette gis­teren maandag intra­day een Long-trig­ger met [defen­sief] een korte buy the next dip’ en [agressief] een onmid­del­lijk Long instap­pen’. De Tar­get is een eind boven de 580, bove­naan het paarse ver­volg-been van het AEX VLAG-patroon (stieren­vlag — videoblog). De DRAAD AEX Long vanocht­end vol­gt gewoon mee de trend [defen­sief].

De DAX lijkt de andere stuwende Europese index­en gewoon na te lopen bij aan­houdend (opmerke­lijk slecht) Duits economisch nieuws. Deze index is het minst geschikt voor Long, en de DRAAD LONG DAX bli­jft dan ook staan op basis” DAX12150 voor in het geval dat de aan­de­lenin­dex­en onverwacht ste­vig intra­day zouden dip­pen tij­dens vol­gende sessies bij Nieuws­feit­en. Deze instap kan vol­gende sessies absolu­ut getrig­gerd wor­den, gezien het herk­ende Shoud­er-Hoofd-Schoud­er patroon uit vorige videoblogs.

De DOW waggelde gis­teren net boven neu­traal hor­i­zon­taal verder. Deze index kan vol­gende sessies de uit­braak­zone rond 27000(26800) hertesten, als Nieuws­feit­en het toe­lat­en. Bij het hertesten van de vorige top bij 27350+ onstaat een nieuwe Long-trig­ger (neem DOW futures in Europa als ref­er­en­tie) met doe­len dicht­bij de boven­z­i­jde rond 28000

Buy the dips’ bij gewone han­dels­men­tal­iteit, met voorkeur Long op de DOW en AEX, tijdelijk min­der op de DAX.

Neem NOOIT zomaar de gedacht­en over van een voor­bijkomende buur.

Vraag ALTI­JD naar de gebruik­te log­i­ca zodat u het ZELF kan opvol­gen tij­dens het lopende proces.


Dat doen we bij Polleke. Met de hulp van 2 edu­catieve videoblogs van 10+ min­u­ut­jes op woens­dag en zondag.

Enjoy ! Join.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »