Beursdagboek Polleke 4 juli 2019, 07:28

...

En Garde !

4 juli 2019, 07:28 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Tech­nis­che Ocht­end­blog Donder-dag


In de woens­dag Videoblog ging ik dieper in op de DOL­LAR, de DOW, DAX en AEX.

Het nieuws dat Lagarde voorzit­ter van de ECB gaat wor­den, geeft de Euro vleugels en geeft investeerders een sig­naal dat er din­gen wijzi­gen in het Europese beleid.

De AEX start een nieuw patroon boven de Long-trig­ger 575+, en is in tussen­ti­jds mid­dels een Draad Long koop­baar rond 568 bij de boven­z­i­jde van de laat­ste GAP. De boven­z­i­jde van de GAP werd eerder al suc­cesvol getest.

De DAX is op weg naar de Tar­get­zone 13000 – 13100 na de opwaartse uit­braak van maandag. Onder­tussen heeft de DAX drie dag-sloten boven de uit­braak­zone bin­nenge­haald, en dat is een defin­i­tieve beves­tig­ing van opwaartse uitbraak. 

De DOW wil van­daag de psy­chol­o­gis­che 27000 testen na de Long-trig­ger 26800+ gis­teren doork­liefd te hebben.

Op elk moment kun­nen index­en terug­vallen in huidi­ge fase van de opwaartse uit­braak. Dat zijn dan kansen om zich te posi­tioneren richt­ing voor­getek­ende tech­nis­che (meestal paarse) Target-zones.

Nor­male’ tot ver­hoogde’ handelsmentaliteit.

LAATNOOIT enkele gra­tu­ite tip aan­prat­en, zon­der de achterliggende log­i­ca te kennen !

Enjoy de VideoBlog hier straks !

Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

5 juli 2019, 07:51

Ben hier nu al een maand lid van Polleke trading en ik raak er niet wijs uit.
Ik krijg nooit geen videoblogs te zien ?
Enkel wat koop en verkooptips.
Heel verwarrend allemaal.
Wat doe ik verkeerd ?

(0)