Beursdagboek Trader Guy 6 mei 2019, 16:59

...

Hoe gaan we te werk op zo'n beursdag? Belangrijke informatie ...

6 mei 2019, 16:59 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (2)

Door Trump zijn uit­sprak­en zondag om de heffin­gen op pro­ducten uit Chi­na op te trekken naar 25% reageerde de markt nogal negatief, de posi­ties ston­den van­mor­gen meteen op ver­lies zodat er een andere sit­u­atie kwam voor mij en wat betre­ft het beheren van de open­staande posi­ties. Ik heb van­mor­gen meteen over­wogen om vooral de echte markt af te wacht­en ofwel de open­ing op Wall Street.


Toen de markt open ging zag ik meteen een rebound op gang komen zodat we in ieder geval veel min­der ver­lies op de posi­ties kre­gen. Dat was dan ook de reden om via het beperken van het ver­lies uit te stap­pen, het valt dus alle­maal mee en dat op zo’n slechte dag. Bij mij zit het nu zo dat ik als han­de­laar beslissin­gen wil nemen als er iets niet loopt zoals ik had verwacht, in dit geval is het psy­chol­o­gisch beter om mijn hoofd vrij te mak­en zodat ik weer ration­eel kan denken. Je kunt dus beter een sit­u­atie die je niet lekker zit ongedaan mak­en om zo weer ruimte in het hoofd te kri­j­gen om een nieuwe strate­gie te bedenken voor de komende dagen.

Velen zullen wel begri­jpen wat ik hier­mee bedoel maar het is mogelijk dat anderen zich juist afvra­gen wat ik hier­mee bedoel? Op zich is het makke­lijk om zoi­ets een­voudi­ger uit te leggen, stel je voor dat je ergens op wat voor gebied dan ook mee zit in het echte lev­en dan is het voor uzelf ook beter om even afs­tand te nemen om zo even tot jezelf te komen? Wel op de beurs is dat het­zelfde, zit het niet mee dan maak je even een stap­je opz­ij om het hoofd vrij te mak­en zodat je wat lat­er met een nieuwe sit­u­atie iets anders kunt opzetten. En dat ga ik ook wel doen waar het kan, maar dan met een nieuwe en frisse blik op de zaak. Zo sim­pel is het, en dat heeft weinig of zelfs niets te mak­en met de manier van hoe ik tech­nisch tegen de markt aankijk nu, de sit­u­atie is in ieder geval totaal anders dan afgelopen vri­jdag toen alles er nog behoor­lijk posi­tief uitzag. Ik wil hier puur voor mezelf als coach en voor u als vol­ger ofwel lid even de ruimte schep­pen om de emoties eruit te halen want op emoties kun­nen we niet echt bouwen, dat weten we uit het verleden.

Hier­mee hoop ik u wat duidelijkheid te schep­pen over hoe we met de sit­u­atie het best om kun­nen gaan, dat is de reden dat ik in de mail al aan­gaf dat we beter uit de buurt van het wespen nest kun­nen bli­jven. Lat­er meer uit­er­aard, alles op zijn tijd, dit soort beurs­da­gen komen nu een aan­tal keren (3 tot 5) per jaar voor, je verwacht ze niet maar die komen plots wel uit de lucht vallen .

Wilt u ook gebruik mak­en van mijn manier van werken op de beurs? Dan ont­vangt u dit soort updates, sig­nalen, sug­gesties in detail per mail en SMS … Dat kan nu tot 1 JULI voor €39, u staat dan meteen op de verzendli­jst en u kri­jgt dan de nieuwe posi­ties die we lat­er deze week gaan aankopen … Ga naar de Trader­shop op onze web­site en schri­jf u in … https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Guy Boscart
US Mar­kets...

Trump legt Chinezen het vuur aan de schenen

6 mei 2019, 08:53 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (4)

Trump zet markten op de kop door het bericht dat hij al komende vrijdag nieuwe heffingen op producten uit China wil invoeren, van 10% naar 25%. Totaal onverwacht nu er berichten naar buiten kwamen dat alles zo goed als rond zou zijn en ze snel de deal zouden ondertekenen. Zo te lezen zit er een vlieg in de soep? Zoals ik eerder al aangaf wordt het de hoogste tijd dat we weten hoe verder, zo is het amper te doen met Trump en zijn capriolen ...


Marktoverzicht:
Wall Street zal fors lager openen, dat is een feit, en door de quote van Trump die de Chinezen nu zwaar onder druk zet, de onderhandelingen gaan nog door later deze week maar Trump legt de Chinezen nu het vuur aan de schenen. Geen goed nieuws voor de markten die zeker niet houden van deze tactiek, aan de andere kant weten we nu hoe het zit en waar ze staan in het proces. Het is volledig tegen de zin van Trump dat het zo lang duurt en er geen duidelijk akkoord in zijn voordeel komt want daar draait het bij deze man om, hij moet zijn zin krijgen, met minder is het niet akkoord.

De markten reageren er zeer negatief op, de Dow futures zakken tot 400-500 punten, de Nasdaq future staat 150-160 punten later terwijl de S&P futures 50 punten in het rood staat. We zien dat de VIX 2 punten hoger staat (14%) terwijl de olie ruim 2% lager de week start. Het ziet er dus slecht uit, nu maar eens zien hoe deze sessie zal eindigen vanavond en wat voor een nieuws er nog los zal komen omtrent de VS en China want daar draait het nu om vandaag.

Vrijdag zag het er allemaal nog prima uit, de Nasdaq en de S&P 500 wisten af te sluiten met een nieuw record en dan ook nog op het hoogste punt van de dag, de Dow Jones passeerde uiteindelijk de 26.500 punten en ook andere indices kenden een sterke sessie door hoop op een deal en de cijfers over de werkgelegenheid. Helaas gaat dit niet verder vanmorgen maar aan de andere kant is het nu de vraag of de DIP snel zal worden opgekocht?

Hetzelfde verloop zien we vanmorgen in Azië terwijl ook Europa fors lager zal openen gezien de futures, de AEX future staan zo'n 9 tot 10 punten lager, de DAX future rond de 250 punten in de min. We krijgen hoe dan ook een lagere opening hier in Europa en we kunnen de korte termijn vooruitzichten wat bijstellen. Maar ook hier blijft het wachten hoe de rest van de week zal verlopen. Dit soort sessies krijg je een paar keer per jaar, je weet nooit wanneer die komen maar dat ze komen is een feit. Dat komt door nieuws, een gebeurtenis, een tegenvallende uitslag van iets of door dat verwachtingen ergens niet uitkomen.

Deze start van deze week komt geheel door Trump, vrijwel niemand begrijpt waarom hij juist nu met die maatregel komt maar toch is het een feit dat hij ermee kwam. Beleggers inclusief ikzelf werden volledig op het verkeerde been gezet door dat er juist nieuws kwam dat de deal zo goed als rond was en alles snel kon worden ondertekend. Nu moet ik even aanzien hoe de dag zich verder zal ontwikkelen, wordt deze DIP snel opgekocht? Of krijgen we hier de gehele week last van?

Vergeet u ook zeker niet in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief die we minimaal 1 keer per week versturen met veel info ... https://www.usmarkets.nl/nieuwsbrief.html

US Markets Trading korte termijn:
De laatste posities van de maand april werden begin vorige week gesloten zodat de maand kon worden afgesloten met een mooie winst, wat betreft 2019 ziet u dat de winst weer wat hoger uitkomt en dat Index Trading samen met Systeem Trading het best scoren al werken we daar met €2000 en €1500 als inleg. Wel is het zo dat alle abonnementen op winst staan dit jaar en over de maand april. Zo scoren we al voor de 7e maand op rij met winst, een sterke reeks en dat in een markt waar je echt moet opletten, als coach weet ik in ieder geval wel hoe we met deze markt moeten omgaan. Die ervaring zal ik blijven doorgeven aan de leden via updates en suggesties.

Er komen zeker weer meer kansen deze maand en de rest van het jaar. Om als proef 2 maanden mee te doen kan dat nu tot 1 JULI voor €39, schrijf u vandaag nog in via de tradershop https://www.usmarkets.nl/tradershop

Zowel bij Trading (ongeveer 2 transacties per week) als bij de aandelen portefeuille waar we posities op de mid-lange termijn nemen halen we in ieder geval de doelstellingen die ik voor ogen had aan het begin van dit jaar.

Overzicht resultaat 2019:
Dit jaar verloopt goed wat betreft onze abonnementen, na het sluiten van de posities komt Systeem Trading dit jaar (2019) uit op een winst van €1830 (122%), Index Trading staat op €2697 (135%), Guy Trading op €2682 (67%), TA Aandelen en Indices op €3808 (95%) en Polleke Trading op €3264 (82%). Combi Trading waar Polleke en Guy Trading samen in zitten staat dit jaar op €5946 (74%).

Lid worden via de nieuwe aanbieding tot 1 JULI voor €39 ... Er komen dus nog voldoende kansen, belangrijk is om de markt zo voorzichtig en geduldig mogelijk te benaderen. Inschrijven? Inschrijven? https://www.usmarkets.nl/tradershop

Resultaat maand april en totaal jaar 2019:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »