Beursdagboek Trader Guy 8 mei 2019, 17:42

...

Markten volatiel rondom deal of geen deal

8 mei 2019, 17:42 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Voor­lop­ig raad ik de leden aan om de zak­en even op een afs­tand­je te bek­ijken, de volatiliteit is te heftig en de richt­ing onzek­er. Komt er een deal of komt er geen deal deze week? De beurzen bli­jven om cor­rect te han­de­len te wis­pel­turig zodat ik zelf even aan de zijli­jn bli­jf staan. De ervar­ing zegt dat we in een onzekere sit­u­atie op de han­den moeten zitten …


Dat zijn zak­en die ik richt­ing de leden com­mu­niceer, ik probeer niet alleen met posi­ties te scoren het­geen uit­er­aard ook goed loopt maar aan de andere kant ben ik er ook voor de leden als coach in dit soort fas­es. Soms moet je de beurs een tijd­je lat­en lopen, even aanzien wat nu echt de bedoel­ing wordt of welke kant het op zal gaan de komende weken. Deze maand staan we al op een redelijke winst, we hebben nog genoeg tijd deze maand om waar het kan nieuwe posi­ties uit te zoeken. Verder hou ik de leden op de hoogte van mijn plan­nen via updates, verwachtin­gen en daad­w­erke­lijke posi­ties … Een mooi totaalplaat­je waar iedereen iets aan heeft, voor u als beleg­ger of han­de­laar op de beurs een stok achter de deur …

U kunt mee­doen via de aan­bied­ing tot 1 juli voor €39 … De maand april ver­liep pri­ma met een mooie winst, deze maand starten we ook posi­tief het­geen u kunt zien via de tabellen hieron­der. Zoals ik eerder al aan­gaf staan we nu voor de 8e maand op rij in de plus. De sig­nalen ofwel sug­gesties wor­den per mail en SMS naar u ver­zon­den samen met de updates over de markt en de posi­ties. Ook kri­jgt u toe­gang tot de trader­shop waar u alles live kunt vol­gen en kunt u inloggen op onze voor de leden afges­loten box­en waar u met de medele­den kunt com­mu­niceren over de posi­ties of over de markt.

Niks is ver­plicht na de proef­pe­ri­ode, via een mail kunt u aangeven te willen stop­pen, verder doet u alles zelf bij uw bank of bro­ker op eigen reken­ing. Wat ik doe is de details toes­turen met wat u kunt doen.

Wilt u meteen proberen? Ga dan naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop Of kies een link hieron­der om de details per abon­nement te bekijken.

Voor slechts 49,- kunt u gebruik mak­en van het abon­nement Polleke Trading

Voor slechts 79,- kunt u gebruik mak­en van het Com­bi-Abon­nement (Polleke & Guy Trad­ing samen)

Resul­taat mei en totaal jaar 2019:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading...

Na het sluiten van de posities starten we de maand mei met winst

8 mei 2019, 11:59 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Deze maand wer­den er al 2 trans­ac­ties gedaan en na de dal­ing aan het begin van deze week werd er snel geschakeld van long naar short, zo komen we na het afs­luiten van de posi­ties in ieder geval op een plus uit voor de maand mei. In deze markt is schake­len belan­grijk, op tijd inzien wat er gedaan moet wor­den en dan daarop rea­geren met een positie.


Schake­len is een belan­grijke eigen­schap bij het han­de­len op de beurs en aangezien ik dat wil doen met een beperkt risi­co moet je inschat­ten met welke posi­tie dat wordt gedaan en vooral ook met de omvang van een posi­tie. Zo halen we de winst deze maand met een beperk­te inleg ges­te­und door een grote beweg­ing, door die keuze werd er vol­doende winst behaald en begin­nen we de maand mei met een posi­tief resul­taat. Vrij bij­zon­der want we staan nu al voor de 8e maand op rij posi­tief en komt de winst voor dit jaar (2019) uit op een plus van tussen de 80 en 150% ver­schil­lend per abonnement.

Wel is het zo dat we bij Sys­teem Trad­ing en Index Trad­ing met een lagere inleg werken ter­wi­jl we bij de andere abon­nementen met een inleg van €4000 en €8000 werken. De keuze ligt uit­er­aard bij uzelf welke keuze er wordt gemaakt, als instap nemen de meeste leden een abon­nement op Sys­teem Trad­ing of Index Trad­ing maar anderen kiezen voor wat meer inleg (meer posi­ties mogelijk) waar we uit­er­aard ook op het risi­co man­age­ment let­ten. Ik verwacht nog mooie kansen deze maand en zek­er ook in juni zodat u via de aan­bied­ing tot 1 juli volop mee kunt doen met onze sug­gesties die we ver­s­turen … Kies hieron­der een abon­nement naar keuze, u staat dan van­daag al op de verzendlijst …

U kunt dus mee­doen via de aan­bied­ing tot 1 juli voor €39 … De maand april ver­liep pri­ma met een mooie winst, deze maand starten we ook posi­tief het­geen u kunt zien via de tabellen hieron­der. Zoals ik al aan­gaf staan we nu voor de 8e maand op rij in de plus. De sig­nalen ofwel sug­gesties wor­den per mail en SMS naar u ver­zon­den samen met de updates over de markt en de posi­ties. Ook kri­jgt u toe­gang tot de trader­shop waar u alles live kunt vol­gen en kunt u inloggen op onze voor de leden afges­loten box­en waar u met de medele­den kunt com­mu­niceren over de posi­ties of over de markt.

Niks is ver­plicht na de proef­pe­ri­ode, via een mail kunt u aangeven te willen stop­pen, verder doet u alles zelf bij uw bank of bro­ker op eigen reken­ing. Wat ik doe is de details toes­turen met wat u kunt doen.

Wilt u meteen proberen? Ga dan naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop Of kies een link hieron­der om de details per abon­nement te bekijken.

Voor slechts 49,- kunt u gebruik mak­en van het abon­nement Polleke Trading

Voor slechts 79,- kunt u gebruik mak­en van het Com­bi-Abon­nement (Polleke & Guy Trad­ing samen)

Resul­taat mei en totaal jaar 2019:Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading...

AEX richting 555, Dow onder de 26.000

8 mei 2019, 08:53 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Na een redelijke start gisteren in de ochtend kwamen de beurzen snel weer in de problemen, eerst via de futures op Wall Street maar na de opening om 15:30 verloren de indices in snel tempo tot 2-2,5%. Wall Street sloot wel boven de laagste stand van de dag, de onzekerheid omtrent de deal tussen de VS en China bepaald de markten nu volledig maar daar had ik al lang van tevoren voor gewaarschuwd ...


Marktoverzicht:
Europa zakt door de belangrijke steun met de AEX onder de 558 en de DAX onder die belangrijke 12.200 punten, het verdere verloop kan ik nu niet zo goed bepalen want de vraag is of we een "Buy the Dip" situatie krijgen of zal de markt door de onzekerheden die er plots ontstaan rondom de handelsovereenkomst tussen de VS en China verder doorzakken. Dat ligt nu allemaal open want we weten maar al te goed dat Trump de duimschroeven aanspant en zode Chinezen zwaar onder druk te zet. Als er dan toch een deal komt dan kunnen de beurzen in no-time 4 a 5% hoger staan, dus aan de ene kant heb je de no-deal situatie en wel een deal situatie. In dat geval kunnen de indices 5 tot 7% verder omlaag (no-deal) maar in het andere positieve geval staan we zo 3 tot 5% hoger en komen we weer in de buurt of zelfs boven de records uit.

Als handelaar moet je dan ofwel wat snelle posities uitzoeken waar we dus beslissingen snel moeten nemen of we kunnen zelfs even niks doen, een snelle positie werd er bijvoorbeeld gisteren afgerond en met een mooi resultaat, nu lopen er geen posities meer bij Trading en het hoofd is weer vrij om dus wat anders uit te zoeken en pas in te stappen waar er zich een nieuwe kans voordoet.

Wall Street moest even diep door het stof maar richting het slot wist de Dow Jones toch weer 200 punten te recupereren om zo nog altijd 475 punten lager te sluiten en dat is net onder de 26.000 punten. Ook de S&P 500 en de Nasdaq verloren fors en staan plots zo'n 2 tot 3% onder hun top van vorige week vrijdag (tevens de All Time High voor de S&P 500 en de Nasdaq). Wie goed oplet ziet dat er nu een soort dubbele top staat bij deze 2 indices, opletten dus want zoiets kan technisch voor een verkoopsignaal zorgen. Aan de andere kant is het niet zozeer de Technische analyse die een hoofdrol zal spelen, het is en blijft Trump die het verloop van de markt met zijn uitspattingen bepaald, voor hetzelfde geld zegt hij een dezer dagen dat het OK is en zet hij zijn handtekening onder de deal ...

We kunnen dus weinig bouwen op vertrouwen bij deze markt omstandigheden. Het is zoeken naar mogelijkheden op de korte termijn als die zich voordoen ... Eerst maar eens zien wat de markt vandaag zal doen ... Daarbij kan ik u coachen, wordt nu dus lid ...

Vergeet u ook zeker niet in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief die we minimaal 1 keer per week versturen met veel info ... https://www.usmarkets.nl/nieuwsbrief.html

Hieronder de TA niveau's van de belangrijke indices en de grafieken onderaan deze update:

AEX:
Steun 1: 555 - Steun 2: 551 - Steun 3: 548
Weerstand 1: 558 - Weerstand 2: 561 - Weerstand 3: 563
DAX:
Steun 1: 12.100 - Steun 2: 12.000 - Steun 3: 11.850
Weerstand 1: 12.200 - Weerstand 2: 12.300 - Weerstand 3: 12.400
Dow Jones:
Steun 1: 25.780 - Steun 2: 25.500 - Steun 3: 25.200
Weerstand 1: 26.000 - Weerstand 2: 26.250 - Weerstand 3: 26.500
S&P 500:
Steun 1: 2890 - Steun 2: 2845 - Steun 3: 2810
Weerstand 1: 2915 - Weerstand 2: 2940 - Weerstand 3: 2975
Nasdaq:
Steun 1: 7900 - Steun 2: 7800 - Steun 3: 7700
Weerstand 1: 8000 - Weerstand 2: 8130 - Weerstand 3: 8175
Brent olie:
Steun 1: 70- Steun 2: 68,5 - Steun 3: 67
Weerstand 1: 71,5 - Weerstand 2: 72,5 - Weerstand 3: 74

US Markets Trading korte termijn:
Na maandag de long posities te hebben gesloten kwam er na een rebound een mooie kans om wat shorts op te pakken hetgeen ik ook heb gedaan op het best mogelijke moment. Later in de namiddag kwamen de posities al op een heel mooie winst te staan zodat die werden gesloten, de doelen werden al bereikt die ik voor ogen had. Zo komen we voor wat betreft de maand MEI al met een mooie plus te staan, zeker bij Guy Trading, Index Trading en Systeem Trading. Zo staan we nu al voor de 8e maand op rij met een positief resultaat al loopt de maand MEI uiteraard nog. Wel zal ik nog wat doen deze maand al moeten we goed de momenten zien uit te kiezen. Zorg ervoor dat u meedoet door lid te worden ...

Na het sluiten van de posities zitten we cash en kan ik weer op zoek naar nieuwe posities, deze maand verwacht ik zeker nog voldoende nieuwe kansen waar u aan mee kunt doen. Dat kan nu via een proefabonnement tot 1 JULI voor €39, schrijf u vandaag nog in via de tradershop https://www.usmarkets.nl/tradershop

Zowel bij Trading (ongeveer 2 transacties per week) als bij de aandelen portefeuille waar we posities op de mid-lange termijn nemen halen we in ieder geval de doelstellingen die ik voor ogen had aan het begin van dit jaar.

Overzicht resultaat 2019:
Dit jaar verloopt goed wat betreft onze abonnementen, na het sluiten van de posities komt Systeem Trading dit jaar (2019) uit op een winst van €2133 (142%), Index Trading staat op €3009 (150%), Guy Trading op €3111 (78%), TA Aandelen en Indices op €3923 (98%) en Polleke Trading op €3298 (82%). Combi Trading waar Polleke en Guy Trading samen in zitten staat dit jaar op €6409 (80%). Zie tabellen hieronder met de resultaten deze maand (mei) en over 2019 ...

Resultaat totaal jaar 2019:
AEX:


DAX:


Dow Jones:


Nasdaq:


S&P 500:


Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »