Beursdagboek Trader Guy 21 juli 2019, 10:30

...

Winst genomen: Nu nieuwe aanbieding tot 1 oktober voor 39 euro

21 juli 2019, 10:30 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 9 / 12 | (5)

Na de dal­ing eind vorige week hebben we winst kun­nen nemen op de short posi­ties die maandag wer­den opgenomen, zo komen we voor de maand juli uit op een hele mooie winst, het jaar resul­taat loopt ook verder op en dat door vooral rustig en gedis­ci­plineerd handelen. 


Om dat we u als mogelijk nieuw lid willen lat­en meek­ijken loopt er vanaf van­daag een nieuwe aan­bied­ing tot 1 OKTO­BER voor slechts €39. Schri­jf u van­daag nog in voor deze proef­pe­ri­ode zodat u de vol­gende actie niet hoeft te mis­sen, vol­gende week voorzie ik nieuwe mogelijkhe­den en dan waarschi­jn­lijk weer aan de LONG kant … Veel han­de­len hoeft niet eens, ik ga uit van 1 a 2 posi­ties per week, dus het is zek­er niet zo dat u bedol­ven wordt met sig­nalen en SMS bericht­en, ik probeer het zo goed mogelijk, en zo rustig mogelijk te doen voor de leden. Via de reviews op de site kunt u lezen wat de leden erover denken. U kunt het gewoon even proberen om te ervaren hoe we werken en dat tot 1 okto­ber voor €39

Om u in te schri­jven ga dan naar de vol­gende link:
https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Overzicht resul­tat­en maand JULI en het totaal in 2019 (vanaf 1 januari)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »