Beursdagboek Trader Guy 14 juli 2019, 12:44


...

Systeem Trading: Nu tot 1 september voor 29 euro

14 juli 2019, 12:44 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (1)

Nu we met Sys­teem Trad­ing al voor de 10e maand op rij posi­tief kun­nen scoren zetten we een recor­dreeks neer en het hoeft zek­er niet op te houden. De leden die mee­doen weten exact hoe ik te werk ga, hoe ik het risi­co bin­nen de perken weet te houden en dat we met kleine posi­ties in deze volatiele markt steeds goed kun­nen scoren. Ook al is de markt wis­pel­turig, onbereken­baar en uitda­gend, we komen er in meer dan 80% van de acties die we doen posi­tief uit.


Bij het han­de­len neem ik veel meer de rust, ik beperk het aan­tal trans­ac­ties per week tot 1 a 2 en waar het kan laat ik de winst rustig verder oplopen. Bij ver­lies neem ik op tijd een besliss­ing om even uit de markt te gaan om mezelf dan te con­cen­tr­eren op een nieuwe instap. Dat werkt, de leden bli­jven er ook rustig door en het zorgt hoe dan ook voor een posi­tief resul­taat gezien de 10 maan­den op rij dat we winst mak­en. Daar­bij bli­jft het goed coachen van de leden belan­grijk, ik voorzie de leden dagelijks van een update en waar het nodig is ver­stu­ur ik ook een extra lede­nup­date om uit te leggen waar we staan en wat mijn plan­nen zijn voor het vervolg.

Bij Sys­teem Trad­ing ga ik uit van €1500 waar we makke­lijk 2 posi­ties gelijk­ti­jdig kun­nen opne­men op ver­schil­lende indices, ook dat is belan­grijk zodat je wat kunt sprei­den tussen de ver­schil­lende mark­ten. Vorige week halen we bijvoor­beeld een hele mooie winst op de Dow Jones maar de AEX posi­tie bracht amper wat op, door dat we met 2 indices werken werd het koopsig­naal dus win­st­gevend. Voor leden die met meer inleg mee willen doen, bijvoor­beeld €3000 of €5000 en zelfs meer is het ook vrij een­voudig te doen, dan ver­hoog je gewoon de aan­tallen met 234 of 5 keer of naar eigen inzicht. Bepaal dan wel vooraf de inleg die u wenst te gebruiken om met Sys­teem Trad­ing mee te doen. Zorg er ook alti­jd voor dat het bedrag bij een nieuwe instap die €1500 bli­jft, ook als we eens met ver­lies sluiten is het belan­grijk dat u aan­vult tot die €1500 zodat u weer makke­lijk kunt mee­doen met de vol­gende posi­tie. Voor de leden die al langer mee­doen is er vol­doende reserve aan­wezig daar­voor en voor deze leden bli­jft het belan­grijk om alti­jd van die €1500 uit te gaan. Dat is de hoof­dreden om daar als nieuw lid reken­ing mee te houden zodra u mee­doet, na een tijd­je zal ook u over reserves beschikken daarvoor …

Om ken­nis te mak­en met Sys­teem Trad­ing, om als nieuw lid eens mee te kijken hoe we werken en hoe een coach u de nodi­ge rust weet bij te bren­gen is er nu de kans om voor €29 in te schri­jven tot 1 SEP­TEM­BER, dan staat u mor­gen (als u voor betal­ing via incas­so kiest) al op de lijst en kunt u mee met de nieuwe posi­ties maandag of dins­dag want ik denk dat ik weer wat kan doen … Dus €29 tot 1 sep­tem­ber, u kri­jgt daar­voor de sig­nalen met sug­gesties in detail, de updates, toe­gang tot de besloten Trader­shop en ons besloten FORUM met alle overzicht­en. Verder maakt u dan gebruik van een coach met de nodi­ge ervar­ing op gebied van Trading … 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​e​x​-​s​y​s​t​e​e​m​t​r​ading

Overzicht resul­tat­en per maand dit jaar en 2018:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 28

Koersen

Name Last Change %
AEX 596.8 -2.16 -0.36%
AEX Fut 596.6 -2.3 -0.38%
DAX 13119.04 -27.7 -0.21%
DAX Fut 13119 -18 -0.14%
DOW 27911.3 29.58 0.11%
DOW 30 Future 27887 -37 -0.13%
DJ Transp. 10678.89 49.02 0.46%
SP500 3141.63 9.11 0.29%
SP Fut 3141 -2 -0.07%
NSDQ 8654.05 37.87 0.44%
NSDQ100 8402.61 48.32 0.58%
NSDQ Fut 8396 -9.5 -0.11%
BEL20 3900.6 -20.25 -0.52%
CAC40 5850.81 -10.06 -0.17%
FTSE 100 7248.46 32.21 0.45%
SMI 10382.5 -22.81 -0.22%
SEMISOXX 1759.2 38.3 2.23%
RSL2000 1630.7 -1.01 -0.06%
Name Last Change %
Nikkei 23424.81 32.95 0.14%
H.SENG 26994.14 348.71 1.31%
Shanghai 2915.7 -8.72 -0.3%
KS11 2137.35 31.73 1.51%
STI 3194.67 21.77 0.69%
TWI 11836.42 135.65 1.16%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 111533.79 569.92 0.51%
Merival 35019.54 362.1 1.04%
IPC Mex. 43195.19 561.76 1.32%
KLSE 1567.34 4.15 0.27%
Indon. 6139.4 -40.7 -0.66%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11307.98 16.02 0.14%
Tase 1681.85 -8.41 -0.5%
Name Last Change %
Olie 58.91 0.15 0.26%
Brent 64.03 0.31 0.49%
Gas 2.285 0.042 1.87%
Goud 1487.35 12.35 0.84%
GLD Eur/Oz 1335.743 11.091 0.83%
GLD Eur/Kg 42945.14 356.589 0.83%
Zilver 17.045 0.196 1.16%
Zlv Eur/Oz 15.308 0.176 1.15%
Zlv Eur/Kg 492.15 5.659 1.15%
Koper 2.769 -0.021 -0.73%
Alu 1764.25 3.75 0.21%
Nikkel 13755 -92.5 -0.67%
Lood 1932.75 -1.25 -0.06%
Zink 2232.5 7 0.31%
PLT 947.9 8.4 0.89%
PLD 1912.65 27.55 1.46%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1134 0.0008 0.07%
EUR-YEN 120.92 0.17 0.14%
EUR-GBP 0.8477 0.0048 0.57%
EUR-SFR 1.0936 0.0003 0.02%
USD/Yen 108.61 0.09 0.08%
GBP-USD 1.313 -0.0061 -0.46%
USD Index 97.203 0.147 0.15%
TREAS10 1.79 0 -0.02%
TREAS30 2.231 0.01 0.47%
Bitcoin 7211.1 -60 -0.83%
Bitcoin Cash 208.15 -0.06246 -0.03%
Ethereum (US$) 143.89 -1.80664 -1.24%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 43.687 -0.59336 -1.34%
Name Last Change %
VIX 15.36 0.37 2.47%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  14:53 Voor den rest bljf ik WRIJVEN
 • ...
  14:52 Daar is de vraag al ;))
 • ...
  14:52 Beetje spanning mag wel voor 08
 • ...
  14:51 Volgenden jaar ga ik saamen met 08......mijnen dikken vriend MEER...
 • ...
  14:50 Allen putten voor gratis enden voor niets afgedekt........miaauw
 • ...
  14:49 Italiaansen BRUIDSKIST op het oog........we zien wel.......annoo 1650
 • ...
  14:48 Gaan we vandaag weer een puntje lager sluiten, of misschien een keer...
 • ...
  14:48 Momenteel 120 geschreeven calls december.......laat maar stroomen
 • ...
  14:46 Haha...ze krijgt straks vragen over de refi..(= EU repo) zal ze wel...
 • ...
  14:45 Roodkapje en Willem op stap in het Zonienwoud

Twitter @usmarkets