Beursdagboek Trader Guy 7 juli 2019, 12:33


...

Neem een coach ter ondersteuning om te handelen op de beurs

7 juli 2019, 12:33 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Eind vorige week kwam er een kleine cor­rec­tie op gang die logisch was door meerdere rede­nen, eerst en vooral door de toch zware weer­stand rond de top­pen waar enkele indices nu voor de 3e keer sinds vorig jaar naar­toe zijn gegaan en daar de nodi­ge weer­stand ondervin­den. Dat wil niet zeggen dat er nu een ste­vige terug­val zal komen, wel is het zo dat er daar wat twi­jfels ontstaan en beleg­gers dus voor even winst willen nemen, zek­er na de ste­vige ral­ly die we de afgelopen weken hebben gezien.Wel is het zo dat ik verwacht dat die top­pen kun­nen wor­den uitgenomen waar­door op veel indices er opnieuw records kun­nen sneu­ve­len, het is geen onbek­end feit dat als Wall Street de top­zone opzoekt men nog een tijd­je verder wil kijken en dus het onbek­ende gebied op gaan zoeken. Wat dat betre­ft bli­jft de markt Bull­ish”, op tech­nisch gebied dus nog vol­doende kansen in het vooruitzicht, daarom zal ik bij een cor­rec­tie bli­jven uitzien naar wat LONG posi­ties en als de indices rond de weer­stand gaan twi­jfe­len kan ik alti­jd op zoek naar wat kleine SHORT posi­ties net zoals ik dat vorige week heb gedaan. Zo staan we ook deze maand (JULI) weer met een mooie plus op maandbasis …

De reden voor de twi­jfels die vri­jdag merk­baar wer­den was dat de werkgele­gen­heid mee­viel wat het aan­tal nieuwe banen betre­ft, dan denken beleg­gers dat de FED niet uit­bundig zal wor­den wat betre­ft het ver­la­gen van de rente. Wat vri­jdag nog opviel was dat het bedri­jf Sam­sung met tegen­val­lende cijfers naar buiten kwam, het kan de voor­bode zijn van de dal­ing van de win­st­groei bij andere tech­nolo­gie bedri­jven zoals Apple en toelev­er­ings­bedri­jven zoals chips en andere hard­ware voor onder andere mobiele tele­foons. We moeten voorzichtig bli­jven want nog niet de komende week maar wel de week erop komen er behoor­lijk wat bedri­jven op Wall Street met hun kwartaal winst en de vooruitzicht­en voor de rest van het jaar. Hoe dan ook, er komen wat kansen om te han­de­len, we zit­ten nu CASH (geen posi­ties) dus iedereen kan mee vanaf maandag of lat­er de komende week. 

Mijn taak bli­jft om de leden te onder­s­te­unen bij de beur­shan­del en in te spe­len op het meest belan­grijke aspect van het han­de­len wat de psy­cholo­gie is. De rust over­bren­gen en ervoor zor­gen dat we niet teveel willen doen maar ook om op het juiste moment de beslissin­gen te nemen die nodig zijn. Door mijn ervar­ing kan ik daar goed mee omgaan en zo de zak­en die ik doe tot een zo goed mogelijk einde zien te bren­gen. Daar is geduld voor nodig, ook moet het beursinzicht goed zijn en moet je weten waar je staat met de markt om zo de richt­ing in te schat­ten. Dat zijn zak­en die ik goed beheers en die probeer ik over te bren­gen richt­ing de leden zodat men in ieder geval mee kan doen met het­geen ik denk en doe. Dat kan door de posi­ties op te vol­gen maar veel leden gebruiken het inzicht dat ik over­breng als hulp bij hun eigen han­del op de beurs. Dus op alle gebied bli­jft de inbreng van jaren­lange ervar­ing een win-win sit­u­atie tot stand. 

Om mee te doen is het vrij sim­pel, er loopt nu een proef aan­bied­ing tot 1 SEP­TEM­BER voor €39, u kunt dus een abon­nement nemen om de zak­en zelf eens (of weer eens) te ondervin­den. Daar­na als het u bevalt wordt u lid en sluit u zich aan bij onze trouwe leden­groep die al jaren gebruik maakt van onze exper­tise en onder­s­te­un­ing (coach­ing) …

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

De resul­tat­en kunt u via de site zien vanaf de start in 2013, ook zult u zien dat we met een zeer lange reeks bezig zijn en die loopt nog alti­jd goed door. Dit jaar mak­en we elke maand winst en het is al sinds sep­tem­ber vorig jaar dat we maan­delijks posi­tief afs­luiten. Daar zit­ten ook hele moeil­ijke maan­den tussen want eind vorig jaar kre­gen alle beleg­gers te mak­en met een enorme cor­rec­tie, daar hebben we met onze abon­nementen ook posi­tief kun­nen scoren. Kor­tom, voor mij maakt het in feite niet eens zoveel uit of de beurs omhoog of omlaag beweegt want met de pro­ducten waarmee ik werk (Turbo’s of Boost­ers) kun je zow­el LONG als SHORT in de markt zit­ten. Ik zou zeggen, probeer het even een tijd­je om te zien hoe we de dag van van­daag te werk gaan. We sturen ongeveer 2 tot 3 posi­ties per week door dus het is niet zie dat we om de haverk­lap wat doen …

Mee­doen? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 27

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12515 223 1.81%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27307 131 0.48%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3003 -122.75 -1.2%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7941.5 16.75 0.21%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10867.25 42.56 0.39%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.15 0.93 1.65%
Brent 64.22 0.03 0.05%
Gas 2.289 -0.023 -0.99%
Goud 1418.1 -0.05 0%
GLD Eur/Oz 1271.725 -0.045 -0.004%
GLD Eur/Kg 40886.892 -1.442 -0.004%
Zilver 16.43 0.003 0.02%
Zlv Eur/Oz 14.734 0.003 0.018%
Zlv Eur/Kg 473.712 0.086 0.018%
Koper 2.705 -0.017 -0.62%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 860.3 0 0%
PLD 1521.7 0 0%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1152 0.0001 0.01%
EUR-YEN 120.68 0.01 0.01%
EUR-GBP 0.8964 0.0001 0.02%
EUR-SFR 1.0982 -0.0001 %
USD/Yen 108.22 0.02 0.02%
GBP-USD 1.2436 0.0002 0.02%
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10123 -145 -1.41%
Bitcoin Cash 302.91 -5.92972 -1.92%
Ethereum (US$) 215.16 -1.27698 -0.59%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.658 -2.16189 -2.28%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets