Beursdagboek Trader Guy 7 juli 2019, 12:33


...

Neem een coach ter ondersteuning om te handelen op de beurs

7 juli 2019, 12:33 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Eind vorige week kwam er een kleine cor­rec­tie op gang die logisch was door meerdere rede­nen, eerst en vooral door de toch zware weer­stand rond de top­pen waar enkele indices nu voor de 3e keer sinds vorig jaar naar­toe zijn gegaan en daar de nodi­ge weer­stand ondervin­den. Dat wil niet zeggen dat er nu een ste­vige terug­val zal komen, wel is het zo dat er daar wat twi­jfels ontstaan en beleg­gers dus voor even winst willen nemen, zek­er na de ste­vige ral­ly die we de afgelopen weken hebben gezien.Wel is het zo dat ik verwacht dat die top­pen kun­nen wor­den uitgenomen waar­door op veel indices er opnieuw records kun­nen sneu­ve­len, het is geen onbek­end feit dat als Wall Street de top­zone opzoekt men nog een tijd­je verder wil kijken en dus het onbek­ende gebied op gaan zoeken. Wat dat betre­ft bli­jft de markt Bull­ish”, op tech­nisch gebied dus nog vol­doende kansen in het vooruitzicht, daarom zal ik bij een cor­rec­tie bli­jven uitzien naar wat LONG posi­ties en als de indices rond de weer­stand gaan twi­jfe­len kan ik alti­jd op zoek naar wat kleine SHORT posi­ties net zoals ik dat vorige week heb gedaan. Zo staan we ook deze maand (JULI) weer met een mooie plus op maandbasis …

De reden voor de twi­jfels die vri­jdag merk­baar wer­den was dat de werkgele­gen­heid mee­viel wat het aan­tal nieuwe banen betre­ft, dan denken beleg­gers dat de FED niet uit­bundig zal wor­den wat betre­ft het ver­la­gen van de rente. Wat vri­jdag nog opviel was dat het bedri­jf Sam­sung met tegen­val­lende cijfers naar buiten kwam, het kan de voor­bode zijn van de dal­ing van de win­st­groei bij andere tech­nolo­gie bedri­jven zoals Apple en toelev­er­ings­bedri­jven zoals chips en andere hard­ware voor onder andere mobiele tele­foons. We moeten voorzichtig bli­jven want nog niet de komende week maar wel de week erop komen er behoor­lijk wat bedri­jven op Wall Street met hun kwartaal winst en de vooruitzicht­en voor de rest van het jaar. Hoe dan ook, er komen wat kansen om te han­de­len, we zit­ten nu CASH (geen posi­ties) dus iedereen kan mee vanaf maandag of lat­er de komende week. 

Mijn taak bli­jft om de leden te onder­s­te­unen bij de beur­shan­del en in te spe­len op het meest belan­grijke aspect van het han­de­len wat de psy­cholo­gie is. De rust over­bren­gen en ervoor zor­gen dat we niet teveel willen doen maar ook om op het juiste moment de beslissin­gen te nemen die nodig zijn. Door mijn ervar­ing kan ik daar goed mee omgaan en zo de zak­en die ik doe tot een zo goed mogelijk einde zien te bren­gen. Daar is geduld voor nodig, ook moet het beursinzicht goed zijn en moet je weten waar je staat met de markt om zo de richt­ing in te schat­ten. Dat zijn zak­en die ik goed beheers en die probeer ik over te bren­gen richt­ing de leden zodat men in ieder geval mee kan doen met het­geen ik denk en doe. Dat kan door de posi­ties op te vol­gen maar veel leden gebruiken het inzicht dat ik over­breng als hulp bij hun eigen han­del op de beurs. Dus op alle gebied bli­jft de inbreng van jaren­lange ervar­ing een win-win sit­u­atie tot stand. 

Om mee te doen is het vrij sim­pel, er loopt nu een proef aan­bied­ing tot 1 SEP­TEM­BER voor €39, u kunt dus een abon­nement nemen om de zak­en zelf eens (of weer eens) te ondervin­den. Daar­na als het u bevalt wordt u lid en sluit u zich aan bij onze trouwe leden­groep die al jaren gebruik maakt van onze exper­tise en onder­s­te­un­ing (coach­ing) …

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

De resul­tat­en kunt u via de site zien vanaf de start in 2013, ook zult u zien dat we met een zeer lange reeks bezig zijn en die loopt nog alti­jd goed door. Dit jaar mak­en we elke maand winst en het is al sinds sep­tem­ber vorig jaar dat we maan­delijks posi­tief afs­luiten. Daar zit­ten ook hele moeil­ijke maan­den tussen want eind vorig jaar kre­gen alle beleg­gers te mak­en met een enorme cor­rec­tie, daar hebben we met onze abon­nementen ook posi­tief kun­nen scoren. Kor­tom, voor mij maakt het in feite niet eens zoveel uit of de beurs omhoog of omlaag beweegt want met de pro­ducten waarmee ik werk (Tur­bo’s of Boost­ers) kun je zow­el LONG als SHORT in de markt zit­ten. Ik zou zeggen, probeer het even een tijd­je om te zien hoe we de dag van van­daag te werk gaan. We sturen ongeveer 2 tot 3 posi­ties per week door dus het is niet zie dat we om de haverk­lap wat doen …

Mee­doen? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 27

Koersen

Name Last Change %
AEX 602.26 -0.04 -0.01%
AEX Fut 601.8 -0.5 -0.08%
DAX 13105.61 -60.97 -0.46%
DAX Fut 13094.5 -74 -0.56%
DOW 27933.17 -81.89 -0.29%
DOW 30 Future 27942.5 -71.5 -0.26%
DJ Transp. 10691.03 -17.51 -0.16%
SP500 3141.16 -4.75 -0.15%
SP Fut 3141.5 -4.5 -0.15%
NSDQ 8643.31 -13.22 -0.15%
NSDQ100 8383.59 -13.77 -0.16%
NSDQ Fut 8386.5 -13.75 -0.17%
BEL20 3942.51 13.47 0.34%
CAC40 5837.25 -34.66 -0.59%
FTSE 100 7233.9 -5.76 -0.08%
SMI 10431.5 -32.38 -0.31%
SEMISOXX 1721.13 -3.08 -0.18%
RSL2000 1632.5 -3.3 -0.2%
Name Last Change %
Nikkei 23430.7 76.3 0.33%
H.SENG 26494.73 -3.64 -0.01%
Shanghai 2914.48 2.46 0.08%
KS11 2088.65 6.8 0.33%
STI 3179.82 -14.89 -0.47%
TWI 11660.77 51.13 0.44%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 111224.51 98.76 0.09%
Merival 37105.71 543.76 1.49%
IPC Mex. 41984.93 46.24 0.11%
KLSE 1562.71 -5.73 -0.37%
Indon. 6193.79 6.92 0.11%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11229.59 -46.61 -0.41%
Tase 1688.14 -0.33 -0.02%
Name Last Change %
Olie 59.05 -0.15 -0.25%
Brent 64.19 -0.2 -0.31%
Gas 2.208 -0.126 -5.4%
Goud 1464.85 -0.25 -0.02%
GLD Eur/Oz 1324.458 -0.226 -0.017%
GLD Eur/Kg 42582.298 -7.267 -0.017%
Zilver 16.663 0.067 0.4%
Zlv Eur/Oz 15.066 0.061 0.402%
Zlv Eur/Kg 484.383 1.948 0.402%
Koper 2.761 0.036 1.32%
Alu 1758.75 -3 -0.17%
Nikkel 13332.5 -157.5 -1.17%
Lood 1894.25 4.25 0.22%
Zink 2238.5 -0.5 -0.02%
PLT 899.6 0.7 0.08%
PLD 1854.85 8.75 0.47%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1061 0.0004 0.04%
EUR-YEN 120.13 0.1 0.09%
EUR-GBP 0.841 -0.0002 -0.02%
EUR-SFR 1.0928 -0.001 -0.1%
USD/Yen 108.62 0.04 0.04%
GBP-USD 1.315 0.0016 0.13%
USD Index 97.635 -0.026 -0.03%
TREAS10 1.821 -0.022 -1.2%
TREAS30 2.258 -0.026 -1.13%
Bitcoin 7464.9 -111.2 -1.47%
Bitcoin Cash 208.66 -5.21864 -2.44%
Ethereum (US$) 148.25 -3.4124 -2.25%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.638 -1.2481 -2.72%
Name Last Change %
VIX 14.97 1.35 9.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  18:46 Er zijn geen schulden want er is geen tegenwaarde voor digitaal geld...
 • ...
  18:39 Trouwens, wat is er misgegaan bij investing. Ik krijg de data voor de...
 • ...
  18:37 Om te ontgiften en vitaminen toe te voegen ...
 • ...
  18:35 Ik wist dat er zielen zouden zijn die de nuance niet begrijpen ...
 • ...
  18:34 Nou Macron...je kunt je borst namaken met het dreigement.
 • ...
  18:34 De Elite is rijker geworden.. missie geslaagd.
 • ...
  18:34 Is het daardoor dat ze zoveel moet pissen ?
 • ...
  18:33 Waarvoor is dat sap goed ?
 • ...
  18:33 De geheime diensten lezen mee...binnenkort kan dit alles
 • ...
  18:32 France 1 @ vakbonden zullen vanaf 18 dec...de boel dichtgooien in...

Twitter @usmarkets