Beursdagboek Trader Guy 7 juli 2019, 12:33


...

Neem een coach ter ondersteuning om te handelen op de beurs

7 juli 2019, 12:33 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Eind vorige week kwam er een kleine cor­rec­tie op gang die logisch was door meerdere rede­nen, eerst en vooral door de toch zware weer­stand rond de top­pen waar enkele indices nu voor de 3e keer sinds vorig jaar naar­toe zijn gegaan en daar de nodi­ge weer­stand ondervin­den. Dat wil niet zeggen dat er nu een ste­vige terug­val zal komen, wel is het zo dat er daar wat twi­jfels ontstaan en beleg­gers dus voor even winst willen nemen, zek­er na de ste­vige ral­ly die we de afgelopen weken hebben gezien.Wel is het zo dat ik verwacht dat die top­pen kun­nen wor­den uitgenomen waar­door op veel indices er opnieuw records kun­nen sneu­ve­len, het is geen onbek­end feit dat als Wall Street de top­zone opzoekt men nog een tijd­je verder wil kijken en dus het onbek­ende gebied op gaan zoeken. Wat dat betre­ft bli­jft de markt Bull­ish”, op tech­nisch gebied dus nog vol­doende kansen in het vooruitzicht, daarom zal ik bij een cor­rec­tie bli­jven uitzien naar wat LONG posi­ties en als de indices rond de weer­stand gaan twi­jfe­len kan ik alti­jd op zoek naar wat kleine SHORT posi­ties net zoals ik dat vorige week heb gedaan. Zo staan we ook deze maand (JULI) weer met een mooie plus op maandbasis …

De reden voor de twi­jfels die vri­jdag merk­baar wer­den was dat de werkgele­gen­heid mee­viel wat het aan­tal nieuwe banen betre­ft, dan denken beleg­gers dat de FED niet uit­bundig zal wor­den wat betre­ft het ver­la­gen van de rente. Wat vri­jdag nog opviel was dat het bedri­jf Sam­sung met tegen­val­lende cijfers naar buiten kwam, het kan de voor­bode zijn van de dal­ing van de win­st­groei bij andere tech­nolo­gie bedri­jven zoals Apple en toelev­er­ings­bedri­jven zoals chips en andere hard­ware voor onder andere mobiele tele­foons. We moeten voorzichtig bli­jven want nog niet de komende week maar wel de week erop komen er behoor­lijk wat bedri­jven op Wall Street met hun kwartaal winst en de vooruitzicht­en voor de rest van het jaar. Hoe dan ook, er komen wat kansen om te han­de­len, we zit­ten nu CASH (geen posi­ties) dus iedereen kan mee vanaf maandag of lat­er de komende week. 

Mijn taak bli­jft om de leden te onder­s­te­unen bij de beur­shan­del en in te spe­len op het meest belan­grijke aspect van het han­de­len wat de psy­cholo­gie is. De rust over­bren­gen en ervoor zor­gen dat we niet teveel willen doen maar ook om op het juiste moment de beslissin­gen te nemen die nodig zijn. Door mijn ervar­ing kan ik daar goed mee omgaan en zo de zak­en die ik doe tot een zo goed mogelijk einde zien te bren­gen. Daar is geduld voor nodig, ook moet het beursinzicht goed zijn en moet je weten waar je staat met de markt om zo de richt­ing in te schat­ten. Dat zijn zak­en die ik goed beheers en die probeer ik over te bren­gen richt­ing de leden zodat men in ieder geval mee kan doen met het­geen ik denk en doe. Dat kan door de posi­ties op te vol­gen maar veel leden gebruiken het inzicht dat ik over­breng als hulp bij hun eigen han­del op de beurs. Dus op alle gebied bli­jft de inbreng van jaren­lange ervar­ing een win-win sit­u­atie tot stand. 

Om mee te doen is het vrij sim­pel, er loopt nu een proef aan­bied­ing tot 1 SEP­TEM­BER voor €39, u kunt dus een abon­nement nemen om de zak­en zelf eens (of weer eens) te ondervin­den. Daar­na als het u bevalt wordt u lid en sluit u zich aan bij onze trouwe leden­groep die al jaren gebruik maakt van onze exper­tise en onder­s­te­un­ing (coach­ing) …

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

De resul­tat­en kunt u via de site zien vanaf de start in 2013, ook zult u zien dat we met een zeer lange reeks bezig zijn en die loopt nog alti­jd goed door. Dit jaar mak­en we elke maand winst en het is al sinds sep­tem­ber vorig jaar dat we maan­delijks posi­tief afs­luiten. Daar zit­ten ook hele moeil­ijke maan­den tussen want eind vorig jaar kre­gen alle beleg­gers te mak­en met een enorme cor­rec­tie, daar hebben we met onze abon­nementen ook posi­tief kun­nen scoren. Kor­tom, voor mij maakt het in feite niet eens zoveel uit of de beurs omhoog of omlaag beweegt want met de pro­ducten waarmee ik werk (Tur­bo’s of Boost­ers) kun je zow­el LONG als SHORT in de markt zit­ten. Ik zou zeggen, probeer het even een tijd­je om te zien hoe we de dag van van­daag te werk gaan. We sturen ongeveer 2 tot 3 posi­ties per week door dus het is niet zie dat we om de haverk­lap wat doen …

Mee­doen? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 27

Koersen

Name Last Change %
AEX 576.27 -0.59 -0.1%
AEX Fut 573.9 -3 -0.52%
DAX 12654.95 -15.16 -0.12%
DAX Fut 12647 -4 -0.03%
DOW 27030.82 28.84 0.11%
DOW 30 Future 26984 44 0.16%
DJ Transp. 10517.64 84.83 0.81%
SP500 2999.62 9.93 0.33%
SP Fut 2999 7.5 0.25%
NSDQ 8155.23 31.05 0.38%
NSDQ100 7941.99 21.78 0.28%
NSDQ Fut 7953 4.5 0.06%
BEL20 3776.41 15.39 0.41%
CAC40 5673.07 -23.83 -0.42%
FTSE 100 7182.32 14.37 0.2%
SMI 9997.5 -34.99 -0.35%
SEMISOXX 1605.44 3.65 0.23%
RSL2000 1538.5 13.67 0.9%
Name Last Change %
Nikkei 22451.86 -21.06 -0.09%
H.SENG 26848.49 184.21 0.69%
Shanghai 2977.33 -1.38 -0.05%
KS11 2077.94 -4.89 -0.23%
STI 3126.14 -8.57 -0.27%
TWI 11186.88 24.05 0.22%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 105058.41 -364.39 -0.35%
Merival 31354.55 595.34 1.94%
IPC Mex. 43440.02 -98.47 -0.24%
KLSE 1574.5 -0.4 -0.03%
Indon. 6181.01 11.42 0.19%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11141.86 -36.78 -0.33%
Tase 1648.74 -1.88 -0.11%
Name Last Change %
Olie 53.34 -0.02 -0.04%
Brent 59.42 0 0%
Gas 2.324 0.021 0.91%
Goud 1498.35 4.35 0.29%
GLD Eur/Oz 1347.316 3.912 0.29%
GLD Eur/Kg 43317.212 125.758 0.29%
Zilver 17.613 0.186 1.07%
Zlv Eur/Oz 15.836 0.167 1.056%
Zlv Eur/Kg 509.145 5.377 1.056%
Koper 2.598 0.009 0.33%
Alu 1727.75 1 0.06%
Nikkel 16232.5 -160 -0.98%
Lood 2185.25 16.75 0.77%
Zink 2430.25 10 0.41%
PLT 892.35 1.65 0.19%
PLD 1729.75 -5.25 -0.3%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1124 0.0054 0.49%
EUR-YEN 120.75 0.39 0.32%
EUR-GBP 0.8654 0.003 0.35%
EUR-SFR 1.0977 -0.0031 -0.28%
USD/Yen 108.56 -0.18 -0.17%
GBP-USD 1.2849 0.0021 0.16%
USD Index 97.363 -0.36 -0.37%
TREAS10 1.74 -0.005 -0.32%
TREAS30 2.225 -0.007 -0.33%
Bitcoin 8099.2 95.8 1.2%
Bitcoin Cash 218.45 3.60932 1.68%
Ethereum (US$) 177.27 3.21993 1.85%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 54.683 2.28457 4.36%
Name Last Change %
VIX 13.74 0.06 0.44%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  19:33 ASML Zakt de toch verder weg. Moeilijk voor te stellen dat zo een...
 • ...
  19:33 Weer een el. auto in vlammen vergaan.. deze keer de solar race auto...
 • ...
  19:30 De regering is toch grootaandeelhouder?
 • ...
  19:29 Ja ik kan me daar wel in vinden..
 • ...
  19:23 Bij deze gratis en voor niks..:)
 • ...
  19:15 Tja mochten we maar zo'n draaiboek kunnen kopen :)
 • ...
  19:15 Uiteindelijk een sterke beurs door de duurdere euro. Usa dan vrij...
 • ...
  19:12 Sommige partijen zijn goed bezig. Ze kunnen op een flut deal met...
 • ...
  19:11 Maar goed ook, anders blijven de koersjes niet stabiel..:), ff zonder...
 • ...
  19:10 Smakelijk eten Johan

Twitter @usmarkets